မှတ်ပုံတင်ရန်

မင်္ဂလာပါ! တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မိတ်ဆက်လိုက်ရအောင်။ သင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။ သင့်ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။

Hotmail နှင့် Outllook အသုံးပြုသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးများကို လက်ခံရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနိုင်သည်။

Skype
  • Skype
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Linkedin
ရှေ့သို့>>
STEP
1