Qaydalar və şərtlər

TƏRƏFDAŞLIQ RAZILAŞMASI

(BUNDAN SONRA "RAZILAŞMA" ADLANDIRILACAQ)

ÜMUMİ ANLAYIŞLAR

Bukmeker şirkəti - (bundan sonra "Şirkət" adlandırılacaq) istifadəçilərə onlayn rejimdə tədbirlərə mərc etmək imkanı təklif edilən Melbet internet resursudur.

Şirkətin əsas markası, Şirkəti digərlərindən fərqləndirən, istifadəçilər arasında asanlıqla tanıtdıran bir sıra komponentlərdir. Bu Tərəfdaşlıq Proqramıüçün Şirkətin əsas markası (bundan sonra "Şirkətin Markası") Melbet-dir.

Şirkətin internet saytı və ya resursu (bundan sonra həmçinin Melbet adlanacaq) – domen adında tamamilə və ya qismən Şirkətin Brendini ehtiva edən Şirkətin bir və ya bir neçə internet saytıdır.

Şirkət Məhsulları - Şirkətin resurslarında istifadəçilərə təklif olunan xidmət və ya xidmətlər toplusudur.

Tərəfdaşlıq Proqramı - Şirkətin resursları, xüsusən də Melbetpartners.com vasitəsilə həyata keçirilən Şirkət və Tərəfdaş arasında əməkdaşlıq növüdür ki, həmin tərəfdaşlıq çərçivəsində Tərəfdaş öz resursundan və ya resurslarından istifadə edərək Şirkətin xidmətlərini reklam edə və buna görə mükafat ala bilər. Bu növ əməkdaşlığın əsas prinsipləri aşağıda göstərilmişdir və Melbetpartners.com.-daTərəfdaşlıq Proqramında qeydiyyata alındığı andan Tərəfdaş tərəfindən qəbul edilmiş hesab olunur.

Tərəfdaş – əsas məqsədi Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində Şirkətin resursuna yeni istifadəçiləri cəlb etmək, habelə məhsullarını təşviq etmək olan Melbetpartners.com saytında Tərəfdaşlıq Proqramının şərtlərini yerinə yetirən internet-ustasıdır (fiziki və ya hüquqi şəxs).

Tərəfdaş Hesabı - Tərəfdaşlıq Proqramında Tərəfdaşın şəxsi hesabıdır.

Yeni istifadəçilər - əvvəllər heç bir Melbet saytında oyunçu hesabı olunmayan, Tərəfdaş tərəfindən xüsusi alətlər vasitəsilə Şirkətin saytına cəlb edilmiş, Melbet-də oyun hesabını qeydiyyatdan keçirmiş və ilk depozitini edən istifadəçilərdir.

İstinad linki - özündə Tərəfdaşın unikal identifikatorunu ehtiva edən Şirkətin internet saytına aparan keçid.

Qazanc - Tərəfdaşın cəlb etdiyi Yeni İstifadəçilərdən əldə etdiyi mənfəətdən komissiya kimi aldığı pul mükafatıdır.

Ödəniş - Tərəfdaşa Tərəfdaşlıq Proqramının daxili hesabından xarici ödəniş sistemi vasitəsilə köçürülən ödənişdir (qazanc).

Hesabat dövrü - Tərəfdaşın Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində işlərinin nəticələrini izləməsi üçün müəyyən edilə biləcək müddətdir.

Reklam materialları - Şirkətin məhsullarını İnternetdə təşviq etməyə xidmət edən reklam xarakterli mətn, qrafik, audio, video və qarışıq materiallar.

RAZILAŞMANIN ŞƏRTLƏRİ

‎1. Ümumi şərtlər

‎1.1. Tərəfdaş Şirkətlə işə başlamazdan əvvəl Tərəfdaşlıq Proqramının şərtləri ilə tanış olmağı və onları qəbul etməyi öhdəsinə götürür.

‎1.2. Yalnız 18 yaşına çatmış bir istifadəçi Tərəfdaşlıq Proqramının iştirakçisi ola və şərtlərini yerinə yetirə bilər.

Şirkət Tərəfdaşın yetkinlik bəndinə əməl etməməsinə görə üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət daşımır. Bu maddə pozulursa, Şirkət Tərəfdaşa əldə etdiyi Qazancı ödəməkdən imtina etmək və Tərəfdaş hesabını dondurmaq hüququna malikdir.

‎1.3. Şəxsi məlumatların, o cümlədən giriş və şifrənin təhlükəsizliyi, onların saxlanması üzrə bütün məsuliyyət tərəfdaşın üzərinə düşür. Şirkət Tərəfdaşın şəxsi məlumatlarını itirməsinə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə görə məsuliyyət daşımır.

‎1.4. Şirkət Tərəfdaşlıq Proqramı vasitəsilə bu və ya digər Tərəfdaşla əməkdaşlıqdan imtina etmək hüququnu özündə saxlayır, bu halda Şirkət öz imtinasını əsaslandırmaq məcburiyyətində deyil.

‎‎1.5. Şirkət əvvəlcədən Tərəfdaşa xəbərdarlıq etmədən birtərəfli qaydada bu müqaviləyə hər hansı dəyişiklik, əlavə və ya düzəliş etmək hüququnu özündə saxlayır. İstənilən dəyişiklik və ya düzəliş saytda dərc edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minir. Şirkət bu cür dəyişikliklər barədə Tərəfdaşı xəbərdar edə bilər, lakin belə bir məcburiyyət mövcud deyil. Tərəfdaş bu müqaviləni və saytda dəyişiklikləri mütəmadi olaraq yoxlamaq üçün məsuliyyət daşıyır. Dəyişikliklər dərc edildikdən sonra şirkətin xidmət və məhsullarından istifadənin davam etdirilməsi, Tərəfdaşın müqavilənin yeni versiyasını qəbul etməsi deməkdir.


Razılaşmanın Tərəfdaşlıq Proqramının saytında dərc olunan versiyası etibarlı hesab olunur.

‎1.6. Tərəfdaş Tərəfdaşlıq Proqramında yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçə bilər, təkrar qeydiyyat da daxil olmaqla, subtərəfdaş kimi qeydiyyat qəti qadağandır.

‎2. REKLAM MATERİALLARININ YERLƏŞDİRİLMƏSİ

‎2.1. Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində Tərəfdaşla əməkdaşlıq Reklam materiallarının Tərəfdaşın resursuna və ya resurslarına yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.

‎2.2. Şirkətlə əməkdaşlıq çərçivəsində Reklam materialları yerləşdirərkən Tərəfdaş Reklam materiallarının yerləşdirildiyi ölkədə qüvvədə olan qanunvericilik normalarına, tənzimləyicilərin tələblərinə və etik normalara ciddi riayət etməlidir; yalnız moderasiya edilmiş və Şirkət tərəfindən təsdiqlənmiş Reklam materiallarından istifadə edin.

‎2.3. Öz Reklam materiallarınızı hazırlayarkən, onları moderasiya və təsdiq üçün Tərəfdaşlıq Proqramının nümayəndəsinə təqdim etmək lazımdır. Razılaşmanın bu bəndinin pozulması halında, Razılaşmanın 2.9-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəticələr yaranır.

‎2.4. Tərəfdaş öz resursunda və ya resurslarında (internet saytlarında, sosial şəbəkələrdə, messencerlərdə və s.) təqdim olunan Reklam materiallarının münasibliyinə və aktuallığını izləməyi öhdəsinə götürür.*

‎* Qeyri-münasib Reklam materialları hesab olunur:

‎- aksiyaların, bonusların və xüsusi təkliflərin qeyri-düzgün şərtləri;

‎- köhnəlmiş kreativler

‎- aidiyyətsiz Şirkət loqotipini özündə ehtiva edən Reklam materialları;

‎- Şirkətin və ya onun brendlərindən birinin adından istifadə edən və rəqiblərin internet saytlarına aparan keçidləri ehtiva edən Reklam materialları. Belə bir pozuntu baş verdikdə, Şirkət Tərəfdaş hesabını bloklamaq imkanını özündə saxlamaqla, Tərəfdaşla Razılaşmanın şərtlərinə dərhal yenidən baxmaq hüququna malikdir.

‎2.5. Tərəfdaş, Reklam materiallarının yerləşdirildiyi resursun və ya resursların işinə və məzmununa görə təklikdə və tam məsuliyyət daşıyır.

‎2.6. Tərəfdaş, öz resurs və ya resurslarında böhtan xarakterli, yaş məhdudiyyəti nəzərdə tutan, qanunsuz, zərərli, təhdid edən, ədəbsiz, irqi və ya etnik cəhətdən qəbulediməz və ya başqa şəkildə arzuolunmaz və yaayrı-seçkiliyə yol verən, zorakı, siyasi cəhətdən həssas və ya başqa şəkildə ziddiyyətli və ya Şirkətin və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan materialların yerləşdirilməsinin qarşının alınacağına təminat verir edir və bunu öhdəsinə götürür.

‎2.7. Tərəfdaş, Şirkətin internet saytını təbliğ edən hər hansı bir reklam və ya məzmunu bunun qadağan olunduğu ölkələrdə, o cümlədən vəziyyətin tənzimlənmə prosesində olduğu ölkələrdə yerləşdirə bilməz.

‎2.8. Tərəfdaş motivasiyalı trafikdən (sxematik trafik daxil olmaqla) istifadə edə bilməz.

‎2.9. Şirkət üçüncü tərəflərin Tərəfdaşın resursu və ya resursları və onunla əlaqəli hər hansı məhsul və ya xidmətlə bağlı iddialarına görə məsuliyyət daşımır.

Tərəfdaşın resursunda və ya resurslarında bu Razılaşmanın şərtlərini pozan Reklam materialları aşkar edildiyi təqdirdə, Tərəfdaşa onları dəyişdirmək tələbi ilə xəbərdarlıq göndərilir. Tərəfdaş 5 (beş) iş günü ərzində aşkar edilmiş problemi həll etməyi öhdəsinə götürür.

Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində problem həll edilmədikdə, Şirkət Tərəfdaş Proqramı vasitəsilə problem həll olunana qədər Tərəfdaşın Ödənişlərini bloklamaq hüququnu özündə saxlayır.

Razılaşmanın bu şərti müntəzəm olaraq pozulursa, Şirkət Tərəfdaş Proqramı vasitəsilə Tərəfdaşla əməkdaşlıq şərtlərini yenidən nəzərdən keçirmək hüququna malikdir.

3. Trafik mənbələri

‎3.1. Qeydiyyatdan keçərkən Tərəfdaş Şirkətlə əməkdaşlıqda istifadə etmək niyyətində olduğu trafik mənbələri haqqında hərtərəfli məlumat verməyə razıdır.

‎3.2. Tərəfdaş trafik mənbələrinin hər hansı qəsdən gizlədilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu hərəkətlər, Şirkətin Tərəfdaşlıq Proqramı vasitəsi ilə Ödənişlərin bloklanması və işçilərin şərtlərinə yenidən baxılması daxil ola biləcək cəza tədbirləri görməsinə səbəb ola bilər.

‎3.3. Tərəfdaşın istifadə etdiyi trafik mənbələrinin uyğunluğuna nəzarət Şirkətin Moderasiya Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Açıqlamalar üçün Tərəfdaş Tərəfdaşlıq Proqramının Dəstək xidmətinə müraciət edə bilər.

4. Şirkətin əqli mülkiyyətindən istifadəyə məhdudiyyətlər

‎4.1. Tərəfdaşın Şirkətin saytlarının və ya əsas Markasının ayrı-ayrı yönəldilmə səhifələrinin, habelə Şirkət tərəfindən qeydiyyatdan keçirilmiş ticarət nişanı və marka saytlarının görünüşünü tamamilə və ya qismən kopyalaması qadağandır. Həmçinin Tərəfdaşların saytları və ya yönəldilmə səhifələri, Şirkətin əsas Markası və əlaqəli markalarından hər hansı biri tərəfindən idarə olunduğu və ya əlaqəli olduğu təəssüratını yaratmamalıdır.

‎4.2. Tərəfdaşın, Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində aldığı materiallar istisna olmaqla, Şirkətin nümayəndələrinin razılığı olmadan Şirkətin loqolarından, qrafikasından və marketinq materiallarından istifadə etmək hüququ yoxdur.

‎4.3. Tərəfdaş internet saytın ünvanının (domeninin), daxili səhifələrinin və mobil tətbiqlərinin bir hissəsində Şirkətin əsas Markasının və ya Şirkətin digər markalarının adını, hər hansı bir ticarət markasının adını ehtiva edən və ya eynilik təşkil edən və ya Şirkətin ticarət markasının adı ilə qarışıq salına biləcək dərəcədə oxşar olan hər hansı bir variasiyasını qeyd və istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Tərəfdaş Şirkətin bu vəziyyətdə qarışdırılma ehtimalını nəzərə almaq hüququ ilə razılaşır.

‎4.4. Tərəfdaşın Şirkətin və ya Şirkətə məxsus istənilən digər markanın hər hansı ticarət nişanı (əmtəə nişanı) ilə eyni və ya oxşar olan açar sözləri, axtarış sorğularını və ya digər identifikatorları, Tərəfdaşın internet saytında Şirkətin hər hansı ticarət nişanı (ticarət nişanlarını) ilə eyni və ya oxşar olan metateqləri hər hansı axtarış sistemlərində, portallarda, reklam xidmətlərində və ya digər axtarış/məlumat servislərində istifadə üçün əldə etmək/qeydiyyatdan keçirmək/istifadə etmək hüququ yoxdur.

Tərəfdaş hər hansı sosial şəbəkədə (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Facebook, Twitter və s.) Şirkətin brendlərinin səhifələri və ya qrupları ilə səhv salına biləcək səhifələr və/yaxud qruplar yaratmamalıdır.

Tərəfdaş həmçinin Şirkətin brendlərinin tətbiqləri və ya internet saytları ilə səhv salına biləcək mobil və ya internet proqramları və ya internet saytları yaratmamağa və ya yaymamağa razılaşır..

‎4.5. Bu Razılaşmanın 4.1 – 4.4-cü bəndlərinin pozulması halında Şirkət əməkdaşlıq şərtlərini yenidən nəzərdən keçirmək hüququna malikdir.

5. Rəqabət

‎5.1. Tərəfdaş, Şirkətin rəhbərliyi, menecerləri və ya digər işçiləri və xüsusən də Tərəfdaşlıq Proqramı adından Reklam materialları göndərməmək və ya yaymamaq şərti ilə razılaşır. Şirkət adından bütün Reklam materialları və müştərilərə müraciətlər Şirkətin saytında göstərilən rəsmi elektron poçt ünvanlarından göndərilir.

‎5.2. Tərəfdaş, saytın və ya saytların təşviqi ilə əlaqədar Tərəfdaş və Şirkət arasında rəqabətə səbəb olan hər hansı bir şəkildə potensial müştərilərə müraciət etmək hüququna malik deyil.

‎5.3. Şirkəti reklam etməyin yolları qismində, Tərəfdaşlara poçt spamından, Şirkətin markasının qeyd edildiyi kontekstli reklamlardan və klikander və popander kimi reklam formatlarından istifadə etmək qadağandır.

‎5.4. Tərəfdaş, Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan Şirkətin hər hansı bir potensial Yeni istifadəçisinə qeydiyyatdan keçmək, depozit qoymaq və ya hər hansı bir hərəkət etmək üçün stimullar (maliyyə və ya digər) təklif və təqdim etməyəcəyi ilə razılaşır, Şirkətin zaman-zaman Tərəfdaşlıq Proqramı vasitəsi ilə təmin edə biləcəyi standart reklam proqramları istisna olmaqla.

‎5.5. Tərəfdaşa öz oyun hesabını İstinad linki vasitəsilə Şirkətdə qeydiyyatdan keçirmək və digər istifadəçilərlə əlbir olmaq qadağandır.

‎5.6. Tərəfdaşın kuki staffinq istifadə etməsi qadağandır, yəni:

‎– Melbet saytının sıfır ölçüsü olan iframe-də, eləcə də görünməz zonada açılması;

‎- teqlərin, kuki skriptlərinin və digər oxşar manipulyasiyaların tənzimlənməsi.

‎5.7. Tərəfdaşa Şirkətin tətbiqlərini təşviq etmək üçün baxışa görə atribusiya modelindən istifadə etmək qadağandır..

‎5.8. Bu Razılaşmanın 5.1 – 5.7-ci bəndlərinin şərtləri pozulduqda, Şirkət Tərəfdaş hesabı bağlanana qədər əməkdaşlıq şərtlərini yenidən nəzərdən keçirmək hüququnu özündə saxlayır.

6. Məxfi məlumat

‎6.1. Bu Razılaşmanın qüvvədə olduğu müddət ərzində Tərəfdaşa Şirkətin işi, əməliyyatları, texnologiyaları və Tərəfdaşlıq Proqramı ilə əlaqəli məxfi məlumatlar (məsələn, tərəfdaşın Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində qazandığı Qazanc və digər komissiya gəlirləri daxil olmaqla) etibar edilə bilər.

‎6.2. Tərəfdaş, Tərəfdaşın Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadıqda, hər hansı bir məxfi məlumatı üçüncü tərəflərə açıqlamamağa və ya ötürməməyə razıdır. Tərəfdaş məxfi məlumatları yalnız bu Razılaşmanın məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etməyi öhdəsinə götürür. Tərəfdaşın məxfi məlumatlarla bağlı öhdəlikləri Bu Razılaşma ləğv edildikdən sonra da qüvvədə qalır.

‎6.3. Bu Razılaşmanın 6.1 – 6.2-ci bəndlərinin şərtləri pozulduqda, Şirkət Tərəfdaşla Razılaşmanı ləğv etmək və məxfi məlumatların qorunması üçün mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimələr tətbiq etmək hüququna malikdir.

‎7. Yeni istifadəçilərin cəlb edilməsi üçün komissiya

‎7.1. Tərəfdaşın Qazancının göstəricisi sabit deyil və Şirkətin Tərəfdaşın İstinad linki ilə qeydiyyatdan keçən Yeni istifadəçilərdən əldə etdiyi gəlirdən və trafikin keyfiyyətindən asılıdır.

‎7.2. Hər bir yeni Tərəfdaş qeydiyyatdan keçdikdən dərhal sonra Şirkətin xalis mənfəətinin 20 (iyirmi) %-i məbləğində bir komissiya alır, Yeni istifadəçilər Tərəfdaş tərəfindən dövriyyəni artırmaq üçün 3 (üç) təqvim ayı ərzində cəlb olunur. Qeyd edilən 3 (üç) təqvim ayı bitdikdən sonra komissiyanın məbləği Tərəfdaşın cəlb etdiyi Yeni istifadəçilər sayəsində əldə edilən Şirkətin xalis mənfəətinin 15 (on beş) %-, təqdim olunan yeni istifadəçilərin sayından asılı olaraq faiz artımı ehtimalı ilə 20 (iyirmi) % və 25 (iyirmi beş) %-ə qədər olacaqdır. Tərəfdaş komissiyanın ölçüsünün artırılması şərtlərini Tərəfdaşlıq Proqramının nümayəndəsi ilə nəzərdən keçirə bilər.

‎7.3. Tərəfdaş ardıcıl 3 (üç) təqvim ayı ərzində 3 (üç) Yeni istifadəçi cəlb etmədikdə, Şirkət əməkdaşlıq şərtlərini dəyişdirmək, o cümlədən Tərəfdaşın aldığı komissiyanın miqdarını azaltmaq və ya Tərəfdaşlıq Proqramında Tərəfdaş hesabını dayandırmaq hüququna malikdir (lakin məcbur deyil). Xüsusi hallarda Tərəfdaşla cari Razılaşmanın ləğvi məsələsi irəli sürülə bilər.

Öz növbəsində, Şirkətin markalarını təşviq etməkdə Tərəfdaşın aktiv hərəkətləri əməkdaşlıq şərtlərini yaxşılaşdırmaq, xüsusən də komissiyanın həcmini artırmaq üçün bir səbəb ola bilər. Bu barədə Tərəfdaşa Tərəfdaş hesabında verilən elektron poçt ünvanına məktubla məlumat veriləcəkdir.

8. Komissiyaların ödənilməsi

‎8.1. Tərəfdaş, daha öncə Şirkət meneceri ilə ödəniş üçün təfərrüatlarını razılaşdırdıqda, həmçinin Qazanılan vəsait ödəmə üçün minimum dəyəri aşarsa – 30.00 (otuz) ABŞ dolları olduqda, həftədə 1 (bir) dəfə Qazanc əldə edə bilər (hər çərşənbə axşamı, əvvəlki həftənin bazar ertəsindən bazar gününə qədər daxil olmaqla) keçər və əgər daha çox 4 oyunçu cəlb olunubsa. Çıxarmaq üçün mövcud vəsaitlər tam hesablanmış hadisələrdən formalaşır. Hələ hesablanmamış hadisələrdən gələn gəlir tam hesablanana qədər saxlanacaq.

Əgər Tərəfdaşın Tərəfdaş hesabında belə bir məbləğ yoxdursa, o zaman vəsait avtomatik olaraq növbəti dövrə köçürüləcək və tələb olunan məbləğ yığılana qədər belə davam edəcək. Mənfi qalıq da növbəti aya köçürülür.

‎8.2. Şirkətin Tərəfdaşlıq Proqramı, Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində gözlənilməz texniki nasazlıqlar baş verdikdə, habelə Tərəfdaşı və onun fəaliyyətini və onun trafik mənbələrini yoxlamaq zərurəti yarandıqda Tərəfdaşa Ödənişlərin köçürülməsini 2 (iki) aya qədər gecikdirmək hüququna malikdir. Ödəniş gecikdirildiyi təqdirdə, Tərəfdaş Şirkətin şəxsi meneceri - Tərəfdaşlıq Proqramının nümayəndəsi ilə səbəbləri aydınlaşdıra bilər.

8.3. Qazancı hesablamaq və Tərəfdaşın cəlb etdiyi Yeni istifadəçilərdən aldığı gəlirlə eyni valyutada Tərəfdaşın hesabına köçürmək hüququ yalnız və müstəsna olaraq Şirkətə məxsusdur.

‎9. Mübahisəli halların həlli qaydası

‎9.1. Tərəfdaş Tərəfdaşlıq Proqramı nümayəndələrinin istənilən qərarlarına etiraz edə bilər. Bunun üçün Tərəfdaş Tərəfdaşlıq Proqramının Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxlamalı və arqumentlərini bildirməlidir.

‎9.2. Bütün məlumatlar Tərəfdaşlar tərəfindən yalnız Tərəfdaşlıq Proqramın Dəstək Xidmətinin rəsmi elektron poçtuna yazılı şəkildə təqdim edilir. Dəstək Xidmətinin əlaqə məlumatları Tərəfdaşlıq Proqramın internet saytında yerləşdirilmişdir.

‎9.3. Tərəfdaş pozuntu halının olmadığını sübut etmədikdə Tərəfdaşlıq Proqramının Dəstək Xidməti şikayətə baxmaqdan imtina etmək hüququna malikdir.

‎9.4. Şikayətə baxılma müddəti onun daxil olduğu tarixdən 14 (on dörd) iş günü təşkil edir.

‎9.5. Şikayət baxıldıqdan sonra Şirkətin Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində qəbul etdiyi qərar qətidir və yenidən baxıla bilməz. Şirkət qeyri-normativ leksika, təhqir, zorakılığa çağırış, saxta ittihamlar olan məktubları silmək və bu cür mesajların alındığı Tərəfdaşla əməkdaşlığı dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.