Uvjeti korištenja

UGOVOR O PARTNERSTVU

(U NASTAVKU TEKSTA: UGOVOR)

OPĆE DEFINICIJE

Kladionica je internetski resurs Melbet (u nastavku: Tvrtka), koja korisnicima nudi prostor za online klađenje.

Glavni brend Tvrtke predstavlja niz sastavnica po kojima se Tvrtka razlikuje od ostalih, što je čini jednostavno prepoznatljivom među korisnicima. Glavni brend Tvrtke (u nastavku: Brend Tvrtke) za ovaj partnerski program je Melbet.

Stranica ili resurs Tvrtke (u nastavku također Melbet) je jedna ili više stranica Tvrtke koja u potpunosti ili djelomično sadrži brend Tvrtke kao ime domene.

Proizvodi tvrtke su usluga ili niz usluga koje se nude korisnicima na resursima Tvrtke.

Partnerski program je vrsta suradnje između Tvrtke i Partnera, koja se provodi kroz resurse tvrtke, konkretno Melbetpartners.com, u kojoj Partner, koristeći svoj resurs ili resurse, može oglašavati usluge tvrtke, a zauzvrat prima naknadu. Osnovni principi ove vrste suradnje izloženi su u nastavku i smatrat će se da ih Partner prihvaća od trenutka registracije u Partnerskom programu na stranici Melbetpartners.com.

Partner je upravitelj web stranice (fizička ili pravna osoba) koji ispunjava uvjete Partnerskog programa na Melbetpartners.com, čija glavna svrha u sklopu Partnerskog programa jest privući Nove korisnike na Resurs tvrtke, kao i promovirati njene proizvode.

Partnerski račun je osobni račun Partnera u Partnerskom programu.

Novi korisnici su korisnici koji ranije nisu imali račun igrača ni na jednoj stranici iz sustava Melbet, koje je na stranicu Tvrtke uz pomoć posebnih alata privukao Partner, koji su registrirali račun igrača na stranici Melbet te izvršili prvu uplatu.

Poveznica za preporuku je poveznica na stranicu Tvrtke koja sadrži jedinstveni identifikator Partnera.

Zarada je novčana nagrada koju Partner prima u obliku provizije od Novih korisnika koje privuče Partner.

Plaćanje je isplata (zarada) koja se Partneru prebacuje na račun s internog računa Partnerskog programa putem vanjskog sustava za plaćanje.

Period izvještavanja je vremenski period koji se može odrediti kako bi Partner pratio rezultate svog rada u okviru Partnerskog programa.

Oglašivački materijal je tekstualni, grafički, audio, video i mješoviti materijal oglašivačke prirode koji služi za promociju proizvoda tvrtke na internetu.

UVJETI I ODREDBE UGOVORA

‎1. Opće odredbe

‎1.1. Partner pristaje upoznati se s uvjetima i odredbama Partnerskog programa prije početka suradnje s Tvrtkom te ih prihvatiti.

‎1.2. Samo korisnik s 18 ili više godina može postati član i ispuniti uvjete Partnerskog programa.

Ako Partner nije u stanju ispuniti uvjet koji se odnosi na punoljetnost korisnika, Tvrtka se ne smatra odgovornom. Ako dođe do kršenja ovog stavka, Tvrtka ima pravo odbiti plaćanje zarade Partneru te zamrznuti Partnerski račun.

‎1.3. Partner snosi punu odgovornost za sigurnost osobnih podataka te njihovu pohranu, uključujući korisničko ime i zaporku. Tvrtka se ne smatra odgovornom za gubitak osobnih podataka od strane Partnera niti za njihov transfer trećim stranama.

‎1.4. Kroz Partnerski program Tvrtka zadržava pravo odbiti suradnju s bilo kojim Partnerom te nije dužna obrazložiti razloge odbijanja suradnje.

1.5. Tvrtka zadržava diskrecijsko pravo mijenjati, dopunjavati ili revidirati ovaj Ugovor bez prethodne obavijesti Partneru. Sve izmjene ili dopune stupaju na snagu odmah po objavi na web-stranici. Društvo može, ali nije dužno obavijestiti Partnera o takvim promjenama. Partner je odgovoran za redovito pregledavanje ovog Ugovora i web-stranice radi ažuriranja. Nastavak korištenja usluga i proizvoda Društva nakon bilo kakvih izmjena znači da Partner prihvaća revidirani Ugovor.

Važeća verzija Ugovora bit će ona koja je objavljena na stranici Partnerskog programa.

‎1.6. Partner se samo jednom može registrirati u Partnerski program. Ponovna registracija, uključujući i onu u funkciji podpartnera, strogo je zabranjena.

‎2. Plasman oglašivačkih materijala

‎2.1. Suradnja s Partnerom u sklopu Partnerskog programa podrazumijeva i plasman oglašivačkog materijala na resursu ili resursima partnera.

‎2.2. Prilikom plasmana oglašivačkih materijala u sklopu suradnje s Tvrtkom, Partner se obvezuje strogo pridržavati zakona u zemlji plasmana oglašivačkih materijala, zahtjeva regulatora i etičkih standarda te koristiti samo oglašivačke materijale koje je moderirala i odobrila Tvrtka.

‎2.3. Kad Partner priprema svoj oglašivački materijal, mora ga predati na provjeru i odobrenje predstavniku Partnerskog programa. U slučaju kršenja ovog stavka Ugovora, posljedice navedene u stavku 2.9. Ugovora snosit će Partner.

‎2.4. Partner pristaje na nadzor relevantnosti i točnosti oglašivačkih materijala objavljenih na njegovom resursu ili resursima (stranicama, društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje itd.). *

‎‎* Nerelevantni oglašivački materijali su:

‎- netočno navedeni uvjeti promocija, bonusa i posebnih ponuda;

‎- zastarjela kreativna rješenja;

‎- oglašivački materijali s neodgovarajućim logotipom tvrtke;

‎- oglašivački materijali u kojima se koristi ime Tvrtke ili nekog od njezinih brendova te oni koji sadrže poveznice na stranice konkurencije. U slučaju takve vrste kršenja ugovora, Tvrtka ima pravo odmah revidirati uvjete Ugovora s partnerom, zadržavajući i mogućnost blokiranja svog Partnerskog računa.

‎2.5. Partner je u cjelini i isključivo odgovoran za rad i sadržaj jednog ili više resursa na kojima se oglašivački materijali objavljuju.

‎2.6. Partner jamči da će na jednom ili više resursa koje koristi spriječiti objavu materijala koji podliježu dobnom ograničenju, kao i klevetničkih, protuzakonitih, štetnih, prijetećih, uvredljivih, rasno ili etnički netolerantnih materijala kao i drugih vrsta nepoželjnih ili diskriminatornih materijala, nasilnih, politički nekorektnih ili onih koji na drugi način nisu u skladu ili krše prava Tvrtke ili prava trećih strana.

‎2.7. Partner ne smije objavljivati oglase ili sadržaj koji promovira stranicu Tvrtke u zemljama gdje je to zabranjeno, uključujući i zemlje gdje je u tijeku proces nagodbe.

‎2.8. Partner ne smije koristiti motivirani (kao niti šematski) promet.

‎2.9. Tvrtka nije odgovorna za zahtjeve trećih strana vezane za resurs ili resurse Partnera, niti za bilo koje povezane proizvode ili usluge.

Ako na resursu ili resursima partnera bude otkriven oglašivački materijal koji predstavlja kršenje ovog Ugovora, Partneru će biti poslano upozorenje sa zahtjevom da se takav materijal ukloni. Partner pristaje ispraviti takav prekršaj u roku od 5 (pet) radnih dana.

Ako tijekom navedenog roka problem ne bude riješen, Tvrtka kroz Partnerski program zadržava pravo blokiranja plaćanja Partneru dok prekršaj ne bude ispravljen.

U slučaju redovnog kršenja ovog stavka Ugovora, Tvrtka kroz svoj Partnerski program ima pravo revidirati uvjete suradnje s Partnerom.

‎3. Izvori prometa

‎3.1. Prilikom registracije, Partner se obvezuje pružiti iscrpne informacije o izvorima prometa koje namjerava koristiti u suradnji s Tvrtkom.

‎3.2. Partner će se smatrati odgovornim za svako namjerno prikrivanje izvora prometa. Ove radnje mogu navesti Tvrtku, putem Partnerskog programa, na donošenje kaznenih mjera koje bi mogle uključivati blokiranje plaćanja i revidiranje uvjeta suradnje s Partnerom.

‎3.3. Služba Tvrtke za moderiranje imat će kontrolu nad usklađenošću izvora prometa koje koristi Partner. Partner može kontaktirati podršku za Partnerski programradi pojašnjenja.

‎4. Ograničenja korištenja objekata intelektualnog vlasništva Tvrtke

‎4.1. Partneru je zabranjeno potpuno ili djelomično kopirati izgled web stranica ili pojedinačnih odredišnih stranica glavnog brenda Tvrtke, kao i web stranica trgovačkih imena i zaštitnih znakova koje je registrirala Tvrtka. Nadalje, web-mjesta ili odredišne stranice Partnera ne smiju ostavljati dojam da se njima upravlja ili da su povezani s glavnim Brendom Tvrtke i bilo kojim od njezinih povezanih brendova.

‎4.2. Partner neće imati pravo koristiti logotipe, grafiku i marketinške materijale Tvrtke bez suglasnosti predstavnika Tvrtke, osim materijala koji su primljeni kao dio Partnerskog programa.

‎4.3. Partner se slaže da neće registrirati ili koristiti u dijelu adrese (domene) web stranice, njezinih internih stranica i mobilnih aplikacija, bilo koju varijaciju imena glavnog Brenda Tvrtke ili drugih brendova Tvrtke, što uključuje ili se sastoji od naziva bilo kojeg brenda Tvrtke ili koji je u određenoj mjeri zabune sličan nazivu brenda Tvrtke. Partner se slaže s pravom Tvrtke da utvrdi vjerojatnost zabune.

‎4.4. Partner neće imati pravo nabaviti/registrirati/koristiti ključne riječi, upite za pretraživanje ili druge identifikatore za korištenje u bilo kojem sustavu pretraživanja, portalima, uslugama oglašavanja ili drugim uslugama pretraživanja/referencama koje su identične ili slične bilo kojem trgovačkom nazivu (zaštitnom znaku) Tvrtke ili bilo kojeg drugog brenda u vlasništvu Tvrtke. To uključuje meta oznake na web stranici Partnera koje su identične ili slične bilo kojem od trgovačkih naziva Tvrtke (zaštitnih znakova).

Partner neće imati pravo kreirati stranice i/ili grupe na bilo kojoj društvenoj mreži (uključujući, ali ne ograničavajući se na Facebook, Twitter, itd.) koje se mogu pogrešno protumačiti kao stranice ili grupe Tvrtke i/ili robnih marki Tvrtke.

Partner se također slaže da neće stvarati ili distribuirati mobilne ili web aplikacije, kao ni web stranice koje se mogu pogrešno protumačiti kao aplikacije ili web stranice brendova Tvrtke.

‎4.5. U slučaju kršenja čl. 4.1 - 4.4 ovog Ugovora, Tvrtka ima pravo pregledati uvjete suradnje s Partnerom.

‎5. Natjecanje

‎5.1. Partner se slaže da neće postavljati Oglašivačke materijale i neće distribuirati Oglašivačke materijale u ime administracije, menadžera ili drugih zaposlenika Tvrtke, a posebno u ime Partnerskog programa. Svi Oglašivački materijali i apeli kupcima u ime Tvrtke šalju se sa službenih adresa e-pošte navedenih na web stranici Tvrtke.

‎5.2. Partner neće imati pravo kontaktirati potencijalne kupce na bilo koji način koji bi rezultirao natjecanjem između Partnera i Tvrtke u pogledu promicanja web stranice ili web stranica.

‎5.3. Kao sredstvo oglašavanja Tvrtke, Partneru je zabranjeno koristiti neželjenu poštu, kontekstualno oglašavanje s bilo kojim brendom Tvrtke i formate oglašavanja kao što su clickunder i popunder.

‎5.4. Partner je suglasan da neće nuditi niti pružati poticaje (financijske ili druge) za registraciju, uplatu ili poduzimanje bilo koje radnje bilo kojem potencijalnom Novom korisniku Tvrtke bez prethodnog pisanog pristanka Tvrtke kao dio Partnerskog programa, osim za standardne programe oglašavanja koje Tvrtka može povremeno pružati putem Partnerskog programa.

‎5.5. Partneru je zabranjeno registrirati vlastiti račun igrača u Tvrtki putem poveznice za preporuke, kao i urotiti se s drugim korisnicima.

‎5.6. Partneru je zabranjeno korištenje kolačića, i to:

‎- otvaranje web stranice Melbet u iframeu veličine nula, kao i u nevidljivoj zoni;

‎- implementacija oznaka, skripti kolačića i drugih sličnih manipulacija.

‎5.7. Partneru je zabranjeno koristiti pregledni model atribucije za promicanje aplikacija Tvrtke.

‎5.8. U slučaju kršenja čl. 5.1 - 5.7 ovog Ugovora, Tvrtka zadržava pravo izmjene uvjeta suradnje s Partnerom i može zatvoriti Partnerov račun.

‎6. Povjerljive informacije

‎6.1. Tijekom trajanja ovog Ugovora, Partneru se mogu pružiti povjerljive informacije u vezi s poslovanjem Tvrtke, operacijama, tehnologijama i Partnerskom programu (uključujući, na primjer, Zarade i druge provizije koje prima Partner kao dio Partnerskog programa).

‎6.2. Partner je suglasan da neće otkrivati niti prenositi bilo kakve povjerljive informacije trećim stranama osim ako Partner ima prethodnu pismenu suglasnost Tvrtke. Partner će koristiti povjerljive informacije samo za postizanje ciljeva ovog Ugovora. Obveze Partnera u vezi s povjerljivim informacijama ostaju na snazi i nakon raskida ovog Ugovora.

‎6.3. U slučaju kršenja čl. 6.1 - 6.2 ovog Ugovora, Tvrtka ima pravo raskinuti Ugovor s Partnerom i primijeniti kazne u skladu s važećim zakonima o zaštiti povjerljivih informacija.

‎7. Naknada za privlačenje novih korisnika

‎7.1. Zarada Partnera neće imati fiksnu vrijednost i ovisit će o prihodu Tvrtke ostvarenom od Novih korisnika koji su se registrirali putem Partnerove poveznice za preporuku, kao i o kvaliteti prometa.

‎7.2. Odmah nakon registracije, svaki novi Partner prima naknadu u iznosu od 20 (dvadeset)% neto dobiti Tvrtke ostvarene zahvaljujući Novim korisnicima koje je Partner privukao za 3 (tri) kalendarska mjeseca radi povećanja prometa. Po isteku navedenog razdoblja od 3 (tri) kalendarska mjeseca, iznos naknade će biti od 15 (petnaest)% neto dobiti Tvrtke ostvarene zahvaljujući Novim korisnicima koje privuče Partner, uz mogućnost povećanja postotka naknade ovisno o broju privučenih novih korisnika: do 20 (dvadeset)% i 25 (dvadeset pet)%. Partner može revidirati uvjete povećanja iznosa naknade s predstavnikom Partnerskog programa.

‎7.3. Ako unutar 3 (tri) uzastopna kalendarska mjeseca Partner ne privuče više od 3 (tri) Nova korisnika, Tvrtka ima pravo (ali nije dužna) promijeniti uvjete suradnje s Partnerom, uključujući smanjenje iznosa naknade koje će primiti Partner ili obustaviti rad Partnerovog računa u Partnerskom programu. U pojedinačnim slučajevima može se postaviti pitanje raskida trenutnog Ugovora s Partnerom.

S druge strane, aktivne radnje Partnera u promicanju brendova Tvrtke mogu postati prilika za poboljšanje uvjeta suradnje, posebice povećanje iznosa naknade. Partner će o tome biti obaviješten pismom na adresu e-pošte navedenu na Partnerovom računu.

‎8. Plaćanje naknade

‎8.1. Partner može primati Zaradu jednom tjedno (svakog utorka, za razdoblje od ponedjeljka do nedjelje prethodnog tjedna, uključujući i navedene dane), ali samo ako je prethodno dogovorio s upraviteljem Tvrtke detalje isplate, kao i ako zarađena sredstva premašuju minimalnu vrijednost uplate - 30 $ (trideset američkih dolara) i privukla su više od 4 igrača. Sredstva dostupna za povlačenje formiraju se iz potpuno izračunatih događaja. Prihodi od događaja koji još nisu obračunati bit će zadržani do potpunog obračuna (zadržavanje).

Ako Partner nema gore navedeni minimalni iznos na svom Partnerskom računu, sredstva će se automatski prenijeti u sljedeće razdoblje, i tako dalje, dok se ne akumulira potreban iznos. Negativni saldo također se prenosi u sljedeći mjesec.

‎8.2. Partnerski program Tvrtke ima pravo odgoditi plaćanja Partneru do 2 (dva) mjeseca u slučaju nepredviđenih tehničkih kvarova u Partnerskom programu, kao i ako je potrebno provjeriti Partnera i njegove izvore prometa. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Partner može razjasniti razloge s osobnim agentom Tvrtke - predstavnikom Partnerskog programa.

8.3. Tvrtka ima isključivo pravo izračuna isplate zarade na partnerski račun u istoj valuti u kojoj tvrtka ostvaruje prihod od novih korisnika koje je partner privukao.


‎9. Postupak rješavanja sporova

‎9.1. Partner može osporiti sve odluke predstavnika Partnerskog programa. U tu svrhu, Partner će kontaktirati Službu za podršku Partnerskog programa i iznijeti svoje argumente.

‎9.2. Sve informacije Partner će dostaviti samo u pisanom obliku na službenu e-poštu Službe za podršku Partnerskog programa. Podaci za kontakt Službe za podršku navedeni su na web stranici Partnerskog programa.

‎9.3. Služba za podršku Partnerskog programa ima pravo odbiti razmatranje pritužbe ako Partner ne pruži dokaze o nepostojanju kršenja.

‎9.4. Rok za razmatranje prigovora je 14 (četrnaest) radnih dana od dana njegovog primitka.

‎9.5. Nakon razmatranja pritužbe, sve odluke koje tvrtka donese u vezi s Melbet Partnerskim programom su konačne i ne podliježu reviziji. Tvrtka zadržava pravo brisanja svih komunikacija koje sadrže psovke, uvrede, poticanje na nasilje ili lažne optužbe, te pravovremeno obustaviti suradnju s Partnerima odgovornim za slanje takvih komunikacija.