Terma dan Syarat

PERJANJIAN PERKONGSIAN
(SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI PERJANJIAN)
DEFINISI UMUM

Syarikat pertaruhan adalah sumber Internet Melbet (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat”), di mana pengguna ditawarkan kemudahan pertaruhan dalam talian.
Jenama utama Syarikat ialah satu set komponen yang membezakan Syarikat daripada yang lain, menjadikannya mudah dikenali di kalangan pengguna. Jenama utama Syarikat (selepas ini dirujuk sebagai Jenama Syarikat) untuk Program Gabungan ini ialah Melbet.
Laman web atau sumber Syarikat (selepas ini juga dirujuk sebagai Melbet) ialah satu atau lebih laman web Syarikat yang mengandungi sepenuhnya atau sebahagian daripada Jenama Syarikat dalam nama domain.
Produk Syarikat adalah perkhidmatan atau satu set perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna yang menggunakan sumber Syarikat.
Program Gabungan ialah sejenis kerjasama antara Syarikat dan Ahli Gabungan, yang dilaksanakan melalui sumber Syarikat, khususnya Melbetpartners.com, di mana Ahli Gabungan yang menggunakan sumber atau sumber-sumbernya boleh mengiklankan perkhidmatan Syarikat dan menerima imbuhan sebagai balasan. Prinsip asas jenis kerjasama ini dinyatakan di bawah dan akan dianggap telah diterima oleh Ahli Gabungan dari waktu mereka mendaftar dalam Program Gabungan di Melbetpartners.com.
Ahli gabungan ialah juruweb (individu atau entiti undang-undang) yang memenuhi syarat Program Gabungan di Melbetpartners.com, tujuan utamanya sebagai sebahagian daripada Program Gabungan adalah untuk menarik pengguna Baharu kepada sumber Syarikat, serta mempromosikan produknya.
Akaun Gabungan ialah akaun peribadi Ahli Gabungan dalam Program Gabungan.
Pengguna baharu adalah pengguna yang sebelum ini tidak memiliki akaun pemain di mana-mana laman web Melbet yang telah ditarik oleh Ahli Gabungan ke laman web Syarikat melalui alatan khas yang telah mendaftarkan akaun pemain di Melbet dan membuat deposit pertama.
Pautan rujukan ialah satu pautan ke laman web Syarikat yang mengandungi pengecam unik Ahli Gabungan.
Pendapatan ialah ganjaran kewangan yang diterima oleh Ahli Gabungan sebagai komisen atas keuntungan daripada pengguna Baharu yang dibawa oleh Ahli Gabungan.
Pembayaran ialah satu pembayaran (pendapatan) yang dipindahkan kepada Ahli Gabungan daripada akaun dalaman Program Gabungan melalui sistem pembayaran luaran.
Tempoh pelaporan ialah tempoh masa yang boleh ditentukan untuk Ahli Gabungan menjejaki hasil daripada kerjanya dalam Program Gabungan.
Bahan pengiklanan ialah teks, grafik, audio, video dan bahan campuran yang bersifat pengiklanan yang berfungsi untuk mempromosikan produk Syarikat di Internet.

TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN

1. Peruntukan umum
‎1.1. Ahli Gabungan berjanji untuk membiasakan diri dengan terma dan syarat Program Gabungan sebelum memulakan kerja dengan Syarikat dan untuk menerimanya.


‎1.2. Hanya pengguna berumur 18 tahun ke atas boleh menjadi ahli dan memenuhi syarat Program Gabungan.
Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada pihak ketiga atas kegagalan Ahli Gabungan untuk mematuhi klausa tentang umur majoriti. Jika klausa ini dilanggar, Syarikat berhak untuk menolak pembayaran Pendapatan kepada Ahli Gabungan dan membekukan akaun Ahli Gabungannya.


‎1.3. Ahli Gabungan hendaklah memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan data peribadi, penyimpanannya yang termasuk log masuk dan kata laluan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan data peribadi oleh Ahli Gabungan dan/atau pemindahannya kepada pihak ketiga.


‎1.4. Melalui Program Gabungan, Syarikat berhak untuk enggan bekerjasama dengan mana-mana Ahli Gabungan, manakala Syarikat tidak diwajibkan untuk menjelaskan keengganannya.

1.5. Syarikat mengekalkan hak budi bicara tunggal untuk mengubah, meminda atau menyemak Perjanjian ini tanpa pemberitahuan awal kepada Ahli Gabungan. Apa-apa pengubahsuaian atau pindaan akan berkuat kuasa dengan serta-merta setelah disiarkan di Laman Web. Syarikat mungkin, tetapi tidak diwajibkan untuk memberitahu Ahli Gabungan tentang perubahan sedemikian. Ahli Gabungan bertanggungjawab untuk mengkaji semula secara tetap Perjanjian ini dan Laman Web bagi sebarang kemas kini. Tindakan meneruskan penggunaan perkhidmatan dan produk Syarikat berikutan apa-apa pengubahsuaian menandakan penerimaan Ahli Gabungan terhadap Perjanjian yang disemak.

Versi Perjanjian yang sah ialah versi yang diterbitkan di laman web Program Gabungan.


‎1.6. Ahli Gabungan boleh mendaftar dengan Program Gabungan sekali sahaja, dan pendaftaran semula, termasuk sebagai sub-ahli gabungan adalah dilarang sama sekali.


2. Penempatan bahan pengiklanan
‎2.1. Kerjasama dengan Ahli Gabungan sebagai sebahagian daripada Program Gabungan bermaksud persetujuan untuk menempatkan bahan Pengiklanan pada sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan.


‎2.2. Apabila meletakkan bahan Pengiklanan sebagai sebahagian daripada kerjasama dengan Syarikat, Ahli Gabungan hendaklah mematuhi undang-undang yang terpakai dengan tegas di negara di mana Bahan Pengiklanan diletakkan, keperluan pengawal selia dan standard etika; hanya menggunakan bahan Pengiklanan yang telah disederhanakan dan diluluskan oleh Syarikat.


‎2.3. Apabila Ahli Gabungan menyediakan bahan Pengiklanan mereka sendiri, adalah mustahak bagi Ahli Gabungan untuk menyediakan bahan Pengiklanan tersebut untuk penyederhanaan dan mendapat kelulusan daripada wakil Program Gabungan. Sekiranya berlaku pelanggaran klausa Perjanjian ini, akibat-akibat yang dinyatakan dalam klausa 2.9 Perjanjian akan dikenakan kepada Ahli Gabungan.


‎2.4. Ahli Gabungan bersetuju untuk memantau kerelevanan dan ketepatan bahan Pengiklanan yang diletakkan pada sumber atau sumber-sumbernya (laman web, rangkaian sosial, pemesej segera, dsb.). *
‎* Bahan Pengiklanan yang tidak relevan adalah:
‎- syarat-syarat yang tidak betul untuk promosi, bonus dan tawaran istimewa;
‎- bahan kreatif yang sudah lapuk;
‎- Bahan pengiklanan yang mengandungi logo Syarikat yang tidak relevan;
‎- Bahan pengiklanan yang menggunakan nama Syarikat atau salah satu daripada jenamanya dan yang mengandungi pautan ke laman web pesaing. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, Syarikat berhak untuk menyemak semula dengan segera terma Perjanjian dengan Ahli Gabungan, pada masa yang sama, dengan ada kemungkinan akaun Ahli Gabungan tersebut akan disekat.


‎2.5. Ahli Gabungan hendaklah bertanggungjawab secara bersendiri dan sepenuhnya untuk pengendalian dan kandungan sumber atau sumber-sumber di mana bahan Pengiklanan diletakkan.


‎2.6. Ahli Gabungan menjamin dan berjanji untuk mencegah daripada meletakkan pada sumber atau sumber-sumbernya apa-apa bahan yang berunsur fitnah, tertakluk kepada sekatan umur, menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, lucah, tidak bertoleransi dari segi perkauman atau etnik, atau sebaliknya tidak diingini atau diskriminasi, ganas, tidak betul dari segi politik atau sebaliknya bertentangan dengan atau melanggar hak Syarikat atau hak pihak ketiga.


‎2.7. Ahli Gabungan tidak boleh meletakkan sebarang pengiklanan atau kandungan yang mempromosikan laman web Syarikat di negara di mana ianya dilarang, termasuk negara di mana situasi itu sedang dalam proses penyelesaian.


‎2.8. Ahli Gabungan tidak boleh menggunakan trafik yang berpunca daripada semua jenis iklan sebagai balasan untuk ganjaran (termasuk skema).


‎2.9. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pihak ketiga yang berkaitan dengan sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan, sebarang produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengannya.
Jika bahan Pengiklanan yang didapati pada sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan melanggar Perjanjian ini, satu amaran akan dihantar kepada Ahli Gabungan dengan permintaan untuk menggantikan bahan tersebut. Ahli Gabungan bersetuju untuk membetulkan pelanggaran yang berlaku dalam masa 5 (lima) hari bekerja.
Sekiranya perkara itu masih tidak dapat dibetulkan dalam tempoh yang ditetapkan, maka melalui Program Gabungan, Syarikat berhak untuk menyekat Pembayaran kepada Ahli Gabungan sehingga pelanggaran itu dibetulkan.
Dalam kes pelanggaran tetap terhadap klausa Perjanjian ini, maka Syarikat, melalui Program Gabungan, berhak untuk menyemak semula terma untuk kerjasama dengan Ahli Gabungan.


‎3. Sumber trafik
‎3.1. Apabila mendaftar, Ahli Gabungan bersetuju untuk memberikan maklumat yang komprehensif tentang sumber trafik yang ingin digunakan untuk kerjasama dengan Syarikat.


‎3.2. Ahli Gabungan hendaklah bertanggungjawab ke atas sebarang penyembunyian sumber trafik yang disengajakan. Tindakan ini boleh menyebabkan Syarikat, melalui Program Gabungan, mengambil tindakan punitif yang boleh termasuk penyekatan Pembayaran dan menyemak semula terma kerjasama dengan Ahli Gabungan.


‎3.3. Perkhidmatan Penyederhanaan Syarikat hendaklah mempunyai kawalan ke atas pematuhan sumber trafik yang digunakan oleh Ahli Gabungan. Ahli Gabungan boleh menghubungi Sokongan Program Gabunganuntuk penjelasan.


‎4. Sekatan ke atas penggunaan objek harta intelek Syarikat
‎4.1. Ahli Gabungan adalah dilarang untuk menyalin sepenuhnya atau sebahagian daripada penampilan laman web atau halaman pendaratan individu Jenama utama Syarikat, serta laman web untuk nama dagangan dan tanda dagangan yang didaftarkan oleh Syarikat. Di samping itu, laman web atau halaman pendaratan Ahli Gabungan mesti tidak akan memberikan tanggapan bahawa ia diurus atau dikaitkan dengan Jenama utama Syarikat dan mana-mana jenama yang berkaitan dengannya.


‎4.2. Ahli Gabungan tidak berhak untuk menggunakan logo, grafik dan bahan pemasaran Syarikat tanpa kebenaran wakil Syarikat, kecuali bahan yang diterima sebagai sebahagian daripada Program Gabungan.


‎4.3. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak mendaftar atau menggunakan sebahagian daripada alamat laman web (domain), halaman dalamannya dan aplikasi mudah alih, sebarang variasi nama Jenama utama Syarikat atau jenama lain Syarikat, yang termasuk atau terdiri daripada nama mana-mana jenama Syarikat, atau yang pada satu tahap yang mengelirukan adalah serupa dengan nama tanda dagangan Syarikat. Ahli Gabungan bersetuju dengan hak Syarikat untuk menentukan kemungkinan kekeliruan tersebut.


‎4.4. Ahli Gabungan tidak berhak untuk memperoleh/mendaftar/menggunakan kata kunci, pertanyaan pencarian atau pengecam lain untuk digunakan dalam mana-mana sistem pencarian, portal, perkhidmatan pengiklanan atau perkhidmatan pencarian/rujukan lain yang sama atau serupa dengan mana-mana nama dagangan (tanda dagangan) Syarikat atau mana-mana jenama lain yang dimiliki oleh Syarikat. Ini termasuk teg meta pada laman web Ahli Gabungan yang sama atau serupa dengan mana-mana nama dagangan Syarikat (tanda dagangan).
Ahli Gabungan tidak berhak untuk mencipta halaman dan/atau kumpulan pada mana-mana rangkaian sosial (termasuk, tetapi tidak terhad kepada Facebook, Twitter, dll.) yang mungkin disalahtafsirkan sebagai halaman atau kumpulan Syarikat dan/atau jenama Syarikat.
Ahli Gabungan juga bersetuju untuk tidak membuat atau mengedarkan aplikasi mudah alih atau web, serta laman web yang mungkin disalahtafsirkan sebagai aplikasi atau laman web jenama Syarikat.


‎4.5. Sekiranya berlaku pelanggaran klausa 4.1 - 4.4 Perjanjian ini, Syarikat berhak untuk menyemak terma kerjasama dengan Ahli Gabungan.


‎5. Persaingan
‎5.1. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak meletakkan Bahan Pengiklanan dan untuk tidak mengedarkan Bahan Pengiklanan bagi pihak pentadbiran, pengurus atau pekerja lain Syarikat dan khususnya, untuk Program Gabungan. Semua bahan Pengiklanan dan tarikan kepada pelanggan bagi pihak Syarikat hendaklah dihantar daripada alamat e-mel rasmi yang disenaraikan di laman web Syarikat.


‎5.2. Ahli Gabungan tidak berhak untuk menghubungi bakal pelanggan dalam apa jua cara yang akan menyebabkan persaingan antara Ahli Gabungan dan Syarikat mengenai promosi laman web atau laman-laman web.


‎5.3. Sebagai cara mengiklankan Syarikat, Ahli Gabungan dilarang menggunakan mel sarap, pengiklanan kontekstual dengan mana-mana Jenama Syarikat dan format pengiklanan seperti clickunder dan popunder.


‎5.4. Ahli Gabungan bersetuju bahawa ia tidak akan menawarkan atau memberikan insentif (kewangan atau lain-lain) untuk mendaftar, membuat deposit atau mengambil sebarang tindakan terhadap mana-mana Pengguna Baharu Syarikat yang berpotensi tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat sebagai sebahagian daripada Program Gabungan, kecuali untuk program pengiklanan standard yang mungkin disediakan oleh Syarikat dari semasa ke semasa melalui Program Gabungan.


‎5.5. Ahli Gabungan dilarang untuk mendaftarkan akaun pemainnya sendiri dengan Syarikat melalui pautan Rujukannya, serta berkomplot dengan pengguna lain.


‎5.6. Ahli Gabungan dilarang menggunakan pemadat kuki, iaitu:
‎- membuka laman web Melbet dalam iframe saiz sifar, serta dalam zon halimunan;
‎- penggunaan teg, skrip kuki dan manipulasi lain yang serupa.


‎5.7. Ahli Gabungan dilarang menggunakan model atribusi lihat lalu untuk mempromosikan aplikasi Syarikat.


‎5.8. Dalam kes pelanggaran klausa 5.1 - 5.7 Perjanjian ini, Syarikat berhak untuk menyemak terma kerjasama dengan Ahli Gabungan dan boleh menutup Akaun Ahli Gabungan.


6. Maklumat sulit
‎6.1. Sepanjang tempoh Perjanjian ini, Ahli Gabungan boleh diberikan maklumat sulit berkaitan dengan perniagaan Syarikat, operasi, teknologi dan Program Gabungan (termasuk, sebagai contoh, Pendapatan dan komisen lain yang diterima oleh Ahli Gabungan sebagai sebahagian daripada Program Gabungan).


‎6.2. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak mendedahkan atau memindahkan sebarang maklumat sulit kepada pihak ketiga melainkan Ahli Gabungan mempunyai kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Ahli Gabungan hendaklah menggunakan maklumat sulit hanya untuk mencapai objektif Perjanjian ini. Kewajipan Ahli Gabungan berkenaan maklumat sulit akan kekal selepas penamatan untuk Perjanjian ini.


‎6.3. Dalam kes pelanggaran klausa 6.1 - 6.2 Perjanjian ini, Syarikat berhak untuk menamatkan Perjanjian dengan Ahli Gabungan dan mengenakan penalti mengikut undang-undang yang terpakai mengenai perlindungan untuk maklumat sulit.


‎7. Caj bayaran untuk menarik pengguna Baharu
‎7.1. Pendapatan Ahli Gabungan tidak akan mempunyai nilai tetap dan akan bergantung pada pendapatan Syarikat yang diterima daripada pengguna Baharu yang telah mendaftar melalui pautan Rujukan daripada Ahli Gabungan, serta kualiti trafik.


‎7.2. Sejurus selepas pendaftaran, setiap Ahli Gabungan baharu menerima satu caj bayaran sebanyak 20 (dua puluh)% daripada keuntungan bersih Syarikat yang diterima kerana pengguna baharu ditarik oleh Ahli Gabungan selama 3 (tiga) bulan kalendar untuk meningkatkan perolehan. Apabila tamat tempoh 3 (tiga) bulan kalendar yang ditetapkan, jumlah caj yuran bermula daripada 15 (lima belas)% daripada jumlah keuntungan bersih yang diterima oleh Syarikat kerana Ahli Gabungan telah menarik pengguna Baharu, dengan kemungkinan peningkatan peratusan caj bayaran bergantung pada jumlah pengguna Baharu yang ditarik: antara 20 (dua puluh)% hingga 25 (dua puluh lima)%. Ahli Gabungan boleh menyemak syarat untuk meningkatkan jumlah caj bayaran dengan wakil Program Gabungan.


‎7.3. Jika dalam tempoh 3 (tiga) bulan kalendar berturut-turut Ahli Gabungan tidak menarik lebih daripada 3 (tiga) pengguna Baharu, Syarikat berhak (tetapi tidak berkewajipan) untuk mengubah terma untuk kerjasama dengan Ahli Gabungan, termasuk mengurangkan jumlah caj bayaran untuk diterima oleh Ahli Gabungan, atau menggantung operasi akaun Ahli Gabungan dalam Program Gabungan. Dalam kes individu, penamatan Perjanjian semasa tersebut dengan Ahli Gabungan boleh dibangkitkan.
Sebaliknya, tindakan aktif Ahli Gabungan dalam mempromosikan jenama Syarikat mungkin menjadi satu kesempatan untuk menambah baik syarat kerjasama, khususnya, meningkatkan jumlah caj bayaran. Ahli Gabungan akan dimaklumkan mengenainya melalui surat ke alamat e-mel yang diberikan dalam Akaun Gabungan.


‎8. Pembayaran caj bayaran
‎8.1. Ahli Gabungan boleh menerima Pendapatan sekali seminggu (setiap hari Selasa, untuk tempoh Isnin hingga Ahad minggu sebelumnya, termasuk), tetapi hanya jika ia sebelum ini bersetuju dengan pengurus Syarikat mengenai butiran pembayaran, serta jika dana yang diperoleh melebihi nilai pembayaran minimum - $ 30 (tiga puluh dolar AS) dan telah menarik lebih daripada 4 pemain. Dana yang tersedia untuk pengeluaran didapatkan daripada acara yang dikira sepenuhnya. Pendapatan daripada acara-acara yang masih belum dikira akan ditahan sehingga penyelesaian penuh (tahan).
Jika Ahli Gabungan tidak memiliki jumlah minimum yang disebutkan di atas dalam akaun Ahli Gabungannya, maka dana akan dipindahkan secara automatik ke tempoh berikutnya, dan seterusnya, sehingga jumlah yang diperlukan dikumpulkan. Baki negatif juga dibawa ke bulan berikutnya.


‎8.2. Program Gabungan Syarikat berhak untuk menangguhkan Pembayaran kepada Ahli Gabungan hingga 2 (dua) bulan sekiranya berlaku kegagalan teknikal yang tidak dijangka dalam Program Gabungan, serta jika ada keperluan untuk mengesahkan Ahli Gabungan dan sumber trafiknya. Sekiranya berlaku kelewatan dalam Pembayaran, Ahli Gabungan boleh menjelaskan sebabnya dengan pengurus peribadi Syarikat - wakil Program Gabungan.

8.3. Syarikat mempunyai hak tunggal dan eksklusif untuk mengira dan mengagihkan Pendapatan ke dalam akaun Gabungan dalam mata wang yang sama dengan pendapatan yang diterima oleh Syarikat daripada pengguna Baharu yang ditarik oleh ahli Gabungan.


‎9. Prosedur penyelesaian pertikaian
‎9.1. Ahli Gabungan boleh mencabar sebarang keputusan wakil Program Gabungan. Untuk tujuan ini, Ahli Gabungan hendaklah menghubungi Perkhidmatan Sokongan Program Gabungan dan menyatakan hujahnya.


‎9.2. Semua maklumat hendaklah diberikan oleh Ahli Gabungan hanya secara bertulis kepada e-mel rasmi Perkhidmatan Sokongan Program Gabungan. Butiran hubungan Perkhidmatan Sokongan diberikan di laman web Program Gabungan.


‎9.3. Perkhidmatan Sokongan Program Gabungan berhak untuk menolak untuk mempertimbangkan aduan jika Ahli Gabungan gagal memberikan bukti ketiadaan pelanggaran.


‎9.4. Tempoh untuk pertimbangan aduan adalah 14 (empat belas) hari bekerja dari tarikh penerimaannya.


‎9.5. Selepas mempertimbangkan aduan, sebarang keputusan yang dibuat oleh Syarikat mengenai Program Gabungan Melbet adalah muktamad dan tidak tertakluk kepada semakan semula. Syarikat berhak untuk memadamkan sebarang komunikasi yang mengandungi kata-kata mencabul, penghinaan, penghasutan untuk melakukan keganasan atau tuduhan palsu, dan untuk menggantung kerjasama dengan Ahli Gabungan yang bertanggungjawab kerana telah menghantar komunikasi sedemikian.