Vilkår og Betingelser

PARTNERAFTALE

(HEREFTER KALDET “AFTALE”)

GENERELLE DEFINITIONER

Bettingvirksomheden er internetressourcen Melbet (herefter kaldet “Virksomhed/Virksomheden”), hvor brugere tilbydes muligheden for onlinebetting.

Virksomhedens primære brand er et sæt af komponenter, der adskiller Virksomheden fra andre udbydere, hvormed de er nemt genkendelige blandt brugerne. Det primære brand for Virksomheden (herefter kaldet Virksomhedens brand) for dette Partnerprogram, er Melbet.

Virksomhedens hjemmeside eller ressource (herefter kaldet “Melbet”) er en eller flere hjemmesider tilhørende Virksomheden, som helt eller delvist indeholder Virksomhedens brand i et domænenavn.

Virksomhedens produkter er den tjeneste, eller et udvalg af tjenester, som tilbydes brugerne på Virksomhedens ressourcer.

Et Partnerprogram er en form for samarbejde mellem Virksomheden og Partneren. Dette program implementeres gennem Virksomhedens ressourcer, dog hovedsageligt Melbetpartners.com, hvor Partneren bruger deres ressource eller ressourcer til at reklamere for Virksomhedens tjenester, og efterfølgende modtage betaling. De grundlæggende principper for denne form for samarbejde er angivet herunder, og skal ses som værende accepteret af Partneren, fra det øjeblik, hvor vedkommende tilmelder sig Partnerprogrammet på Melbetpartners.com.

En Partner er en webmaster (individuel person eller juridisk enhed), som opfylder betingelserne i Partnerprogrammet på Melbetpartners.com. Hovedformålet med Partnerprogrammet er at tiltrække nye brugere til Virksomhedens ressource samt reklamere for deres produkter.

En Partnerkonto er Partnerens personlige konto i Partnerprogrammet.

Nye brugere er brugere, som ikke tidligere har haft en spillerkonto på nogen Melbet-hjemmeside, blev henvist til Virksomhedens hjemmeside af Partneren gennem særlige værktøjer, har oprettet en spillerkonto på Melbet, og efterfølgende foretaget deres første indbetaling..

Et henvisningslink er et link til Virksomhedens hjemmeside, som indeholder en unik identifikator for Partneren.

Indtjening er monetære belønninger, som Partneren modtager som kommission. Denne kommission beregnes i forhold til indtjeningen af nye brugere, som Partneren har henvist.

En betaling er en betaling (indtjening), som overføres til Partneren fra den interne konto i Partnerprogrammet via et eksternt betalingssystem.

Rapporteringsperiode er en tidsperiode, som kan specificeres, så Partneren kan følge resultaterne af deres arbejde i Partnerprogrammet.

Reklamematerialer er tekst, grafik, lyd, video og blandede materialer som indeholder reklamer, der hjælper med at reklamere for Virksomhedens produkter på internettet.

AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER

‎1. Generelle betingelser

‎1.1. Partneren påtager sig at gøre sig bekendt med vilkårene og betingelserne for Partnerprogrammet, før vedkommende påbegynder deres samarbejde med Virksomheden, samt at acceptere disse.

‎1.2. Det er kun brugere, der er 18 år eller ældre, som kan blive medlem og dermed opfylde betingelserne i Partnerprogrammet.

Virksomheden er ikke ansvarlig for tredjeparter, i tilfælde af, at Partneren ikke overholder årsagen i forbindelse med minimumsalderen. Hvis denne klausul overtrædes, har Virksomheden ret til at nægte betaling af indtjening til Partneren samt fastfryse vedkommendes Partnerkonto.

‎1.3. Partneren alene er ansvarlig for sikkerheden af deres personoplysninger, deres lagring, inklusive indlogning og adgangskode. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af Partnerens personoplysninger, og/eller overførsel af disse til tredjeparter.

‎1.4. Gennem Partnerprogrammet forbeholder Virksomheden sig retten til at nægte at arbejde sammen med enhver Partner. Virksomheden er ikke forpligtet til at angive en årsag til denne afvisning.

1.5. Virksomheden forbeholder sig retten til efter egen skøn at ændre, justere eller revidere denne aftale uden forudgående meddelelse til affiliatepartneren. Eventuelle ændringer eller justeringer træder øjeblikkeligt i kraft efter at være blevet offentliggjort på hjemmesiden. Virksomheden kan, men er ikke forpligtet til, at underrette affiliatepartneren om sådanne ændringer. Det er affiliatepartnerens ansvar at gennemgå denne aftale og hjemmesiden regelmæssigt for ændringer. Fortsat brug af virksomhedens tjenester og produkter efter enhver ændring er ensbetydende med, at affiliatepartneren har accepteret den reviderede aftale.

Den gyldige version af aftalen er versionen, der er udgivet på affiliatepartnerprogrammets hjemmeside.

‎1.6. Partneren kan kun tilmelde sig Partnerprogrammet én gang. Gentilmelding, hvilket omfatter en underpartner, er strengt forbudt.

‎2. Placering af reklamematerialer

‎2.1. Samarbejdet med Partneren som en del af Partnerprogrammet omfatter placering af Reklamematerialer på Partnerens ressource eller ressourcer.

‎2.2. Når der placeres Reklamematerialer som en del af samarbejdet med Virksomheden, skal Partneren strengt overholde den gældende lovgivning i det land, hvor Reklamematerialerne anvendes, samt krav fra tilsynsmyndigheder og etiske standarder. Der må udelukkende anvendes Reklamematerialer, som er modificeret og godkendt af Virksomheden.

‎2.3. Når en Partner forbereder deres egne Reklamematerialer, er det essentielt at Partneren sender disse Reklamematerialer til repræsentanterne for Partnerprogrammet, så de kan blive modificeret og godkendt. I tilfælde af en overtrædelse af denne klausul i Aftalen, vil konsekvenserne som er angivet i klausul 2.9 i Aftalen blive anvendt over for Partneren.

‎2.4. Partneren samtykker til at overvåge relevans og nøjagtighed af de placerede Reklamematerialer på Partnerens ressource eller ressourcer (hjemmesider, sociale netværk, instant messengers osv.).*

‎*Irrelevante Reklamematerialer er:

‎- forkerte betingelser for kampagner, bonusser og særlige tilbud;

‎- grafik, som er forældet;

‎- Reklamematerialer, som indeholder et irrelevant Virksomhedslogo;

‎- Reklamematerialer som anvender Virksomhedens navn, eller et af virksomhedens brands, og som indeholder links til konkurrenternes hjemmeside. I tilfælde af en sådan overtrædelse, har Virksomheden ret til at udføre en øjeblikkelig gennemgang af vilkårene i Aftalen med Partneren, samtidig med de forbeholder sig retten til at blokere deres Partnerkonto.

‎2.5. Partneren alene er ansvarlig for drift og indhold på den ressource, eller de ressourcer, hvor Reklamematerialerne placeres.

‎2.6. Partneren garanterer og påtager sig at forhindre at placere materiale på Partnerens ressource eller ressourcer, som er ærekrænkende, underlagt aldersbegrænsninger, ulovlig, skadelig, truende, obskøn, racemæssigt eller etnisk intolerant eller på anden måde uønsket eller diskriminerende, voldelig, politisk ukorrekt eller somvpå anden måde er i modstrid med eller krænker Virksomhedens rettigheder eller tredjeparters rettigheder.

‎2.7. Partneren må ikke placere reklamer eller indhold, som fremmer Virksomhedens hjemmeside i lande, hvor det er forbudt. Dette omfatter lande, hvor der i øjeblikket foretages forhandlinger.

‎2.8. Partneren kan ikke bruge motiveret (inklusive skematisk) traffik.

‎2.9. Virksomheden er ikke ansvarlig for fordringer fra tredjeparter, som er relateret til Partnerens ressource eller ressourcer, samt produkter eller services relateret til disse.

Hvis de Reklamematerialer, som findes på Partnerens ressource eller ressourcer, overtræder denne Aftale, sendes der en advarsel til Partneren med en anmodning om at erstatte disse materialer. Partneren samtykker til at læse overtrædelsen inden for fem (5) arbejdsdage.

Hvis sagen forbliver uløst i den angivne periode, vil Virksomheden forbeholde sig retten til at blokere Betalinger til Partneren gennem Partnerprogrammet, indtil denne overtrædelse er løst.

I tilfælde af en jævnlig overtrædelse af denne klausul i Aftalen, har Virksomheden ret til, gennem Partnerprogrammet, at revidere vilkårene for samarbejdet med Partneren.

‎3. Trafikkilder

‎3.1. Når Partneren tilmelder sig, samtykker Partneren til at indsende omfattende oplysninger om de trafikkilder, de planlægger at benytte i forbindelse med deres samarbejde med Virksomheden.

‎3.2. Partneren er ansvarlig for alle trafikkilder som bevidst er skjult. Disse handlinger kan få Virksomheden til, gennem Partnerprogrammet, at pålægge straffende handlinger. Dette kan omfatte blokering af Betalinger, samt en gennemgang af vilkårene for samarbejdet med Partneren.

‎3.3. Virksomhedens moderationsservice har kontrol over overholdelsen af de trafikkilder, der anvendes af Partneren. Partneren kan kontakte Partnerprogrammets support for en tydeliggørelse.

‎4. Begrænsninger for brug af Virksomhedens intellektuelle ejendomsobjekter

‎4.1. Det er forbudt for Partneren at kopiere, både fuldt eller delvist, udseendet fra hjemmesider eller individuelle landingsider, som indeholder Virksomhedens primære brand, samt hjemmesider med handelsnavne og handelsmærker, som er registreret af Virksomheden. Derudover må Partnerens hjemmesider eller landingssider ikke give indtryk af, at de styres eller er forbundet med Virksomhedens primære brand, samt nogen af deres relaterede brands.

‎4.2. Partneren har ikke ret til at bruge Virksomhedens logoer, grafik og markedsføringsmaterialer, uden samtykke fra Virksomhedens repræsentanter, undtagen materialer, som partneren har modtaget i forbindelse med Partnerprogrammet.

‎4.3. Partneren samtykker til, at Partneren ikke registrerer eller bruger en del af hjemmesideadressen (domæne), deres interne sider og mobilapplikationer, enhver variation af navnet for Virksomhedens primære brand, eller andre brands tilhørende Virksomheden, som omfatter eller består af brandets eller Virksomhedens navn, eller som ved en misforståelse kan minde om navnet på Virksomhedens varemærke. Partneren samtykker til Virksomhedens ret til at bestemme sandsynligheden af denne forvirring.

‎4.4. Partneren har ikke ret til at indhente/registrere/bruge søgeord, søgeanmodninger eller andre identifikatorer til brug i søgesystemer, portaler, reklametjenester eller andre søge-/referencetjenester som er identiske med, eller minder om handelsnavne (handelsmærker) tilhørende Virksomheden, eller ethvert andet brand tilhørende Virksomheden. Disse omfatter metatags på Partnerens hjemmeside som er identiske med eller minder om nogen af Virksomhedens handelsnavne (handelsmærker).

Partneren har ikke ret til at oprette sider og/eller grupper på nogen sociale netværk (herunder, men ikke begrænset til Facebook, Twitter osv.), som kan misfortolkes som værende sider eller grupper tilhørende Virksomheden og/eller Virksomhedens brands.

Partneren samtykker også til, at Partneren ikke opretter eller distribuerer mobil- eller webapplikationer samt hjemmesider, som kan misfortolkes som applikationer eller hjemmesider tilhørende Virksomhedens brands.

‎4.5. I tilfælde af en overtrædelse af klausul 4.1 – 4.4 i denne Aftale, har Virksomheden ret til at revidere vilkårene for samarbejdet med Partneren.

‎‎5. Konkurrenter

‎5.1. Partneren samtykker til at denne ikke placerer Reklamematerialer samt distribuerer Reklamematerialer på vegne af administrationen, managere eller andre ansatte hos Virksomheden, og i særdeleshed Partnerprogrammet. Alle Reklamematerialer og tilbehør til kunderne på vegne af Virksomheden, skal sendes fra officielle e-mailadresser som er angivet på Virksomhedens hjemmeside.

‎‎5.2. Partneren har ikke ret til at kontakte mulige kunder på en måde, som vil resultere i en konkurrence mellem Partneren og Virksomheden, i forbindelse med en kampagne på hjemmesiden eller hjemmesiderne.

‎5.3. I forbindelse med reklamering for Virksomheden, er det forbudt for Partneren at sende spammails, kontekstuel reklamering, som indeholder nogen af Virksomhedens brands, samt reklameformater som clickunder og popunder.

‎5.4. Partneren samtykker til at denne ikke vil tilbyde eller give belønninger (finansiel eller på anden måde) i forbindelse med tilmelding, indbetalinger eller handlinger i forbindelse med mulige nye kunder til Virksomheden, uden en forudgående skriftlig godkendelse fra Virksomheden som en del af Partnerprogrammet. Dette er med undtagelse af de standardreklameprogrammer som Virksomheden fra tid til anden kan gøre tilgængelig gennem Partnerprogrammet.

‎‎5.5. Det er forbudt for Partneren at oprette deres egen spillekonto hos Virksomheden gennem Henvisningslinket, samt samarbejde med andre brugere.

‎‎5.6. Det er forbudt for Partneren at bruge cookie-stuffing, hovedsageligt:

‎‎- åbning af hjemmesiden Melbet i iframe med nulstørrelse, samt i usynlige zoner;

‎- implementere tags, cookie-scripts og andre lignende manipulationer.

‎‎5.7. Det er forbudt for Partneren at bruge en gennemsigtig attributionsmodel, i forbindelse med reklamering af Virksomhedens applikationer.

‎‎5.8. I tilfælde af en overtrædelse af klausul 5.1 – 5.7 i denne Aftale, forbeholder Virksomheden sig retten til at gennemgå vilkårerne for samarbejdet med Partneren, og de kan vælge at lukke deres Partnerkonto.

‎‎6. Fortrolige oplysninger

‎6.1. Under perioden af denne Aftale kan Partneren modtage fortrolige oplysninger i forhold til Virksomhedens forretning, såsom drift, teknologier og Partnerprogrammet (dette kan for eksempel være Indtjeninger og andre kommissioner som modtages af Partneren som en del af Partnerprogrammet).

‎‎6.2. Partnerne samtykker til at denne ikke offentliggør eller overfører fortrolige oplysninger til tredjeparter, medmindre Partneren har en forudgående skriftlig godkendelse fra Virksomheden. Partneren må kun bruge fortrolige oplysninger til at opfylde formålene i denne Aftale. Partnerens forpligtelser angående fortrolige oplysninger gælder fortsat efter ophævelsen af denne Aftale.

‎‎6.3. I tilfælde af en overtrædelse af klausul 6.1 – 6.2 i denne Aftale har Virksomheden ret til at annullere Aftalen med Partneren og pålægge bøder i overensstemmelse med gældende lovgivning for beskyttelse af fortrolige oplysninger.

‎7. Betaling for at tiltrække nye brugere

‎7.1. Partnerens Indtjeninger har ikke en fast værdi og vil afhænge af den indtægt, som Virksomheden modtager fra nye brugere, som har tilmeldt sig via Partnerens Henvisningslink. Derudover vurderes også kvaliteten af denne trafik.

‎7.2. Umiddelbart efter tilmelding vil enhver ny Partner modtage en betaling svarende til 20 (tyve) % af den nettoprofit som Virksomheden modtager fra nye brugere, som er henvist af Partneren. Dette gælder i 3 (tre) kalendermåneder for at øge omsætningen. Når den specificerede periode på tre (3) kalendermåneder er udløbet, vil betalingen starte fra 15 % (femten) af den nettoomsætning, som Virksomheden modtager fra nye brugere henvist af Partneren. Der er mulighed for at øge denne procentandel, afhængigt af antallet af henviste nye brugere: op til 20 % (tyve) og 25 % (femogtyve). Partneren kan revidere betingelserne for en stigning af betaling sammen med en repræsentant for Partnerprogrammet.

‎7.3. Hvis Partneren ikke tiltrækker mere end tre (3) nye brugere inden for tre (3) fortløbende kalendermåneder, har Virksomheden ret til (men er ikke forpligtet til) at ændre vilkårene for samarbejdet med Partneren. Dette omfatter at reducere betalingen, som Partneren modtager, eller suspendere Partnerkontoen i Partnerprogrammet. I individuelle tilfælde kan der være tale om at annullere den nuværende Aftale med Partneren.

Men Partnerens aktive handlinger for at fremme Virksomhedens brands kan dog være en lejlighed til at forbedre betingelserne for samarbejdet, mere specifikt i forbindelse med en stigning af betalingen. Partneren vil blive informeret om dette via en meddelelse som sendes til den e-mailadresse som er angivet på Partnerens konto.

‎8. Betalingsoverførsel

‎8.1. Partneren kan modtage deres Indtjeninger én gang om ugen (hver tirsdag, som omfatter perioden fra mandag til fredag i den forrige uge, begge dage inklusive), men kun hvis oplysninger om betaling er samtykket med Virksomhedens manager, samt hvis de optjente midler overstiger den minimale betalingsværdi – 30 USD (tredive US dollars), og hvis Partneren har tiltrukket mere end fire (4) spillere. Midler som kan udbetales opstår i forbindelse med begivenheder som er opgjort. Indtægter fra begivenheder som endnu ikke er beregnet, vil blive tilbageholdt indtil de er fuldt ud afgjort (på hold).

Hvis Partneren ikke har det ovenfor nævnte minimumsbeløb på deres Partnerkontoen, vil midlerne automatisk blive overført til den næste periode og så videre, indtil det påkrævede beløb er akkumuleret. En negativ saldo vil også blive overført til den næste måned.

‎8.2. Virksomhedens Partnerprogram har ret til at udskyde Betalinger til Partneren i op til to (2) måneder, i tilfælde af uforudsete tekniske problemer med Partnerprogrammet, samt hvis det er nødvendigt at verificere Partneren og deres trafikkilder. I tilfælde af en forsindelse af Betalingen, kan Partneren få oplysninger om dette via Virksomhedens personlige repræsentant – repræsentant for Partnerprogrammet.


8.3. Virksomheden har den eksklusive rettighed til at beregne og udbetale indtjeningerne til affiliatepartnerens konto, i den samme valuta som den indtægt som virksomheden modtager fra de nye kunder som henvises af affiliatepartneren.

‎9. Procedure for afgørelse af tvister

‎9.1. Partneren kan appellere alle beslutninger fra Partnerprogrammets repræsentanter. I forbindelse med dette, skal Partneren kontakte Partnerprogrammets supportservice og angive årsagen til deres udfordring.

‎9.2. Alle oplysninger skal indsendes af Partneren, men kun skriftligt og til den officielle e-mailadresse til Partnerprogrammets supportservice. Kontaktoplysningerne til supportservice kan findes på hjemmesiden for Partnerprogrammet.

‎9.3. Partnerprogrammets supportservice har ret til at nægte at kigge nærmere på en klage, hvis Partneren ikke indsender bevis på en overtrædelse.

‎9.4. Behandlingsperioden for en klage er 14 (fjorten) forretningsdage, fra det øjeblik den modtages.

‎9.5. I forbindelse med klagen vil alle beslutninger som tages af Virksomheden i forbindelse med Melbet-partnerprogrammet være endelige, og vil ikke være underlagt revision. Virksomheden forbeholder sig retten til at slette enhver kommunikation som indeholder ukvemsord, fornærmelser, tilskyndelse til vold eller falske anklager og behørigt suspendere samarbejdet med Partneren, som er ansvarlig for at sende denne kommunikation.