Hükümler ve Koşullar

İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
‎(BUNDAN SONRA SÖZLEŞME OLARAK ANILACAKTIR)
GENEL TANIMLAR


Bahis şirketi, kullanıcılara çevrimiçi bahis olanaklarının sunulduğu Melbet İnternet kaynağıdır (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır).

Şirketin ana markası, Şirketi diğerlerinden ayıran, kullanıcılar tarafından kolayca tanınmasını sağlayan bir dizi bileşenden oluşmaktadır. Bu İş Ortaklığı Programı için Şirketin ana markası (bundan sonra Şirketin Markası olarak anılacaktır) Melbet'tir.

Şirketin web sitesi veya kaynağı (bundan böyle Melbet olarak anılacaktır), bir alan adında tamamen veya kısmen Şirket Markasını içeren Şirketin bir veya daha fazla web sitesidir.

Şirket Ürünleri, Şirket kaynakları üzerinde kullanıcılara sunulan hizmet veya bir dizi hizmettir.

İş Ortaklığı Programı, Şirket ile İş Ortağı arasında, Şirketin kaynakları, özellikle Melbetpartners.com aracılığıyla uygulanan ve İş Ortağının kendi kaynağını veya kaynaklarını kullanarak Şirketin hizmetlerinin reklamını yapabileceği ve karşılığında ücret alabileceği bir iş birliği türüdür. Bu tür bir iş birliğinin temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir ve İş Ortağı tarafından Melbetpartners.com sitesindeki İş Ortaklığı Programına kaydolduğu andan itibaren kabul edilmiş sayılır.

İş Ortağı, Melbetpartners.com sitesindeki İş Ortaklığı Programının koşullarını yerine getirmekle yükümlü olan bir web yöneticisidir (bireysel veya tüzel kişilik); bunun asıl amacı, İş Ortaklığı Programının bir parçası olarak Şirketin kaynağına Yeni kullanıcılar çekmek ve ürünlerini tanıtmaktır.

İş Ortaklığı Hesabı, İş Ortaklığı Programındaki İş Ortağının kişisel hesabıdır.

Yeni kullanıcılar, daha önce herhangi bir Melbet web sitesinde oyuncu hesabı olmayan, İş Ortağı tarafından özel araçlar aracılığıyla Şirketin web sitesine yönlendirilen, Melbet'te bir oyuncu hesabını oluşturun ve ilk para yatırma işlemini gerçekleştiren kullanıcılardır.

Yönlendirme bağlantısı, İş Ortağının benzersiz tanımlayıcısını içeren Şirketin web sitesine yönlendiren bir bağlantıdır.
Kazançlar, İş Ortağının getirdiği Yeni kullanıcılardan elde edilen kâr üzerinden bir komisyon olarak İş Ortağının aldığı parasal ödüllerdir.

Ödeme, bir dış ödeme sistemi aracılığıyla İş Ortaklığı Programının dahili hesabından İş Ortağına aktarılan bir ödemedir (kâr).

Raporlama dönemi, İş Ortağının İş Ortaklığı Programı kapsamındaki çalışmalarının sonuçlarını takip etmesi için belirtilebilen bir süredir.

Reklam malzemeleri, Şirketin ürünlerini İnternet ortamında tanıtmaya yarayan, reklam niteliğindeki metin, grafik, ses, video ve benzeri malzemelerdir.


SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARI


‎1. Genel hükümler

1.1. İş Ortağı, Şirket ile çalışmaya başlamadan önce İş Ortaklığı Programının hüküm ve koşullarını öğrenmeyi ve bunları kabul etmeyi taahhüt eder.

‎1.2. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş bir kullanıcı üye olabilir ve İş Ortaklığı Programının şartlarını yerine getirebilir.
Şirket, İş Ortağının reşit olma yaşı maddesine uymamasından dolayı üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacaktır. Bu madde ihlal edilirse Şirket, Kazançların İş Ortağına ödenmesini reddetme ve İş Ortaklığı hesabını dondurma hakkına sahip olacaktır.

‎1.3. İş Ortağı, kullanıcı adı ve parola dahil olmak üzere kişisel verilerin güvenliği, saklanması için tüm sorumluluğu üstlenir. Şirket, kişisel verilerin İş Ortağı tarafından kaybından ve/veya bunların üçüncü kişilere aktarılmasından sorumlu olmayacaktır.

‎1.4. İş Ortaklığı Programı aracılığıyla Şirket, herhangi bir İş Ortağıyla iş birliği yapmayı reddetme hakkını saklı tutarken, Şirket reddettiğini kanıtlamakla yükümlü değildir.

1.5 Şirket, İş Ortağına önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi değiştirme, düzeltme veya revize etme konusunda tek takdir yetkisine sahiptir. Herhangi bir değişiklik veya düzeltme, İnternet Sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Şirket bu tür değişiklikleri İş Ortağına bildirebilir ancak bildirmek zorunda değildir. İş Ortağı, güncellemeler için bu Sözleşmeyi ve İnternet Sitesini düzenli olarak gözden geçirmekle sorumludur. Herhangi bir değişikliğin ardından Şirketin hizmet ve ürünlerinin kullanılmaya devam edilmesi, İş Ortağının revize edilmiş Sözleşmeyi kabul ettiği anlamına gelir.

Sözleşmenin geçerli versiyonu, İş Ortaklığı Programı internet sitesinde yayınlanan versiyon olacaktır.

1.6. İş Ortağı, İş Ortaklığı Programına yalnızca bir kez kaydolabilir ve alt üye olarak dahil olmak üzere yeniden kayıt kesinlikle yasaktır.


2. Reklam malzemelerinin yerleştirilmesi

‎2.1. İş Ortaklığı Programının bir parçası olarak İş Ortağıyla yapılan iş birliği, İş Ortağının kaynağına veya kaynaklarına Reklam materyallerinin yerleştirilmesi anlamına gelir.

2.2. İş Ortağı Şirket ile iş birliğinin bir parçası olarak Reklam materyallerini yerleştirirken Reklam Materyallerinin yerleştirildiği ülkede geçerli olan yasalara, düzenleyicilerin gerekliliklerine ve etik standartlara kesinlikle uymak zorundadır. Yalnızca Şirket tarafından denetlenen ve onaylanan Reklam materyallerini kullanın.

2.3. Bir İş Ortağı kendi Reklam materyallerini hazırladığında, İş Ortaklığı Programının temsilcisine denetim ve onay için bu tür Reklam materyallerini sunması zorunludur. Sözleşmenin bu maddesinin ihlali durumunda, Sözleşmenin 2.9. maddesinde belirtilen sonuçlar İş Ortağı için gerçekleşir.

2.4. İş Ortağı, kaynağına veya kaynaklarına (web siteleri, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma programları vb.) yerleştirilen Reklam malzemelerinin alaka düzeyini ve doğruluğunu izlemeyi kabul eder. *
‎* Alakasız Reklam malzemeleri şunlardır:
‎- promosyonlar, bonuslar ve özel teklifler için yanlış koşullar;
‎- modası geçmiş reklam ögeleri;
‎- Alakasız bir Şirket logosu içeren reklam malzemeleri;
‎- Şirketin adını veya markalarından birini kullanan ve rakiplerin web sitelerine bağlantılar içeren reklam malzemeleri. Böyle bir ihlal durumunda Şirket, İş Ortaklığı hesabını bloke etme olasılığını saklı tutarken, İş Ortağı ile Sözleşmenin şartlarını derhal gözden geçirme hakkına sahip olacaktır.

2.5. İş Ortağı, Reklam malzemelerinin yerleştirildiği kaynak veya kaynakların işleyişinden ve içeriğinden tamamen ve tek başına sorumlu olacaktır.

2.6. İş Ortağı, kaynağına veya kaynaklarına iftira niteliğinde, yaş kısıtlamalarına tabi, yasa dışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, ırksal veya etnik açıdan hoşgörüsüz veya başka türlü istenmeyen veya ayrımcı, şiddet içeren, politik olarak yanlış veya Şirket haklarına veya üçüncü şahısların haklarına aykırı veya bunları ihlal eden başka türlü materyallerin yerleştirilmesini önlemeyi garanti ve taahhüt eder.

2.7. İş Ortağı, durumun uzlaşma sürecinde olduğu ülkeler de dahil olmak üzere yasak olan ülkelerde Şirketin web sitesini tanıtan herhangi bir reklam veya içerik yerleştiremez.

2.8. İş Ortağı, motive edilmiş (şematik dahil) trafiği kullanamaz.

‎2.9. Şirket, İş Ortağının kaynağı veya kaynakları, bunlarla ilgili herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak üçüncü şahısların iddialarından sorumlu olmayacaktır.
İş Ortağının kaynağında veya kaynaklarında bu Sözleşmeyi ihlal eden Reklam materyalleri bulunursa İş Ortağına bu tür materyalleri değiştirme talebiyle birlikte bir uyarı gönderilecektir. İş Ortağı, meydana gelen ihlali 5 (beş) iş günü içerisinde düzeltmeyi kabul eder.
Sorun belirtilen süre içerisinde çözülmezse İş Ortaklığı Programı aracılığıyla Şirket, ihlal düzeltilene kadar İş Ortağına yapılan Ödemeleri bloke etme hakkını saklı tutar.
Sözleşmenin bu maddesinin düzenli olarak ihlal edilmesi durumunda, Şirket, İş Ortaklığı Programı aracılığıyla, İş Ortağı ile iş birliği şartlarını gözden geçirme hakkına sahip olacaktır.


‎3. Trafik kaynakları

3.1. İş Ortağı kaydolurken, Şirket ile iş birliği içinde kullanmayı amaçladığı trafik kaynakları hakkında kapsamlı bilgi vermeyi kabul eder.

3.2. İş Ortağı, trafik kaynaklarının kasıtlı olarak gizlenmesinden sorumlu tutulacaktır. Bu eylemler, Şirketin İş Ortaklığı Programı aracılığıyla Ödemelerin bloke edilmesini ve İş Ortağı ile iş birliği şartlarının gözden geçirilmesini içerebilecek cezai işlem yapmasına yol açabilir.

3.3. Şirketin Moderasyon Hizmeti, İş Ortağı tarafından kullanılan trafik kaynaklarının uygunluğu üzerinde kontrole sahip olacaktır. İş Ortağı, detaylı bilgi için İş Ortaklığı Programı Destek birimiyle iletişime geçebilir.


4. Şirketin fikri mülkiyet nesnelerinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar

4.1. İş Ortağının, Şirketin açılış Markasının web sitelerinin veya bireysel ana sayfalarının ve ayrıca Şirket tarafından tescil edilen ticari adların ve ticari markaların web sitelerinin görünümünü tamamen veya kısmen kopyalaması yasaktır. Ayrıca, İş Ortağının web siteleri veya açılış sayfaları, Şirketin ana Markası ve bağlı markalarından herhangi biri ile yönetildiği veya bunlarla bağlantılı olduğu izlenimini vermesi yasaktır.

4.2. İş Ortağı, İş Ortaklığı Programının bir parçası olarak alınan materyaller dışında, Şirket temsilcilerinin izni olmadan Şirketin logolarını, grafiklerini ve pazarlama malzemelerini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

4.3. İş Ortağı, web sitesinin adresinin (alan adı) bir kısmını, şirket içi sayfaları ve mobil uygulamaları, Şirketin ana Markasının veya Şirketin diğer markalarının adını, Şirketin herhangi bir markasının adını içeren veya bunlardan oluşan ya da karıştırılacak ölçüde Şirketin ticari markasının adına benzeyen içerikleri kaydetmemeyi veya kullanmamayı kabul eder. İş Ortağı, Şirketin karıştırılma olasılığını belirleme hakkını kabul eder.

4.4. İş Ortağı, Şirketin veya Şirkete ait diğer herhangi bir markanın ticari adlarına (ticari markalarına) benzer herhangi bir ticari adla (ticari marka) aynı veya benzer olan herhangi bir arama sisteminde, portalda, reklam hizmetinde veya diğer arama/referans hizmetlerinde kullanılmak üzere anahtar kelimeler, arama sorguları veya diğer tanımlayıcıları edinme/kaydetme/kullanma hakkına sahip olmayacaktır. Bunlar, İş Ortağının web sitesinde Şirketin ticari adlarından (ticari markalar) herhangi biriyle aynı veya benzer olan meta etiketleri içerir.
İş Ortağı, Şirketin ve/veya Şirketin markalarının sayfaları veya grupları olarak yanlış yorumlanabilecek herhangi bir sosyal ağda (Facebook, Twitter vb. dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sayfalar ve/veya gruplar oluşturma hakkına sahip olmayacaktır.
İş Ortağı ayrıca mobil veya web uygulamaları ile Şirket markalarının uygulamaları veya web siteleri olarak yanlış yorumlanabilecek web siteleri oluşturmamayı veya dağıtmamayı kabul eder.

4.5. Şirket, bu Sözleşmenin 4.1 - 4.4 numaralı maddelerinin ihlali durumunda İş Ortağı ile iş birliği şartlarını gözden geçirme hakkına sahip olacaktır.


‎5. Rekabet
‎5.1. İş Ortağı, Şirketin idaresi, yöneticileri veya diğer çalışanları ve özellikle İş Ortaklığı Programı adına Reklam Materyalleri yerleştirmemeyi ve Reklam Materyallerini dağıtmamayı kabul eder. Şirket adına müşterilere yönelik düzenlenen tüm Reklam materyalleri ve itirazlar, Şirketin web sitesinde listelenen resmi e-posta adreslerinden gönderilecektir.

‎5.2. İş Ortağı, web sitesi veya web sitelerinin tanıtımı konusunda İş Ortağı ile Şirket arasında rekabete yol açacak herhangi bir şekilde potansiyel müşterilerle iletişim kurma hakkına sahip olmayacaktır.

5.3. Şirketin reklamını yapma aracı olarak, İş Ortağının e-posta spam'ı, Şirketin Markalarından herhangi biri ile içeriğe dayalı reklam ve tıklama ve açılır pencere gibi reklam biçimleri kullanması yasaktır.

5.4. İş Ortağı, Şirketin zaman zaman İş Ortaklığı Programı aracılığıyla sunabileceği standart reklam programları dışında, İş Ortaklığı Programının bir parçası olarak Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın Şirketin herhangi bir potansiyel Yeni Kullanıcısına kaydolmak, para yatırmak veya herhangi bir işlem yapmak için teşvik (maddi veya diğer) teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını kabul eder.

5.5. İş Ortağının, Yönlendirme bağlantısı aracılığıyla Şirkete kendi oyuncu hesabını kaydetmesi ve diğer kullanıcılarla iş birliği yapması yasaktır.

‎5.6. İş Ortağının çerez bırakma eylemlerini kullanması yasaktır, yani:
‎- Melbet web sitesini sıfır boyutunda iframe'de ve görünmez bölgede açmak;
‎- etiketlerin, çerez komut dosyalarının ve diğer benzer manipülasyonların uygulanması.

5.7. İş Ortağının, Şirket uygulamalarının tanıtımına ilişkin görüntüleme ilişkilendirme modelini kullanması yasaktır.

5.8. Şirket, bu Sözleşmenin 5.1 - 5.7 numaralı maddelerinin ihlali durumunda İş Ortağı ile iş birliği şartlarını gözden geçirme hakkını saklı tutar ve İş Ortaklığı Hesabını kapatabilir.


‎6. Gizli bilgiler

6.1. İşbu Sözleşmenin süresi boyunca, İş Ortağına Şirketin işleri, operasyonları, teknolojileri ve İş Ortaklığı Programı ile ilgili gizli bilgiler (örneğin, İş Ortaklığı Programının bir parçası olarak İş Ortağı tarafından alınan Kazançlar ve diğer komisyonlar dahil) sağlanabilir.

6.2. İş Ortağı, Şirketten önceden yazılı izin almadıkça, herhangi bir gizli bilgiyi üçüncü taraflara ifşa etmemeyi veya aktarmamayı kabul eder. İş Ortağı, gizli bilgileri yalnızca bu Sözleşmenin amaçlarına ulaşmak için kullanacaktır. İş Ortağının gizli bilgilere ilişkin yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da devam edecektir.

6.3. Şirket, bu Sözleşmenin 6.1 - 6.2 numaralı maddelerinin ihlali durumunda İş Ortağı ile Sözleşmeyi feshetme ve gizli bilgilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalara uygun olarak ceza uygulama hakkına sahip olacaktır.


‎7. Yeni kullanıcıları yönlendirme ücreti

7.1. İş Ortağının kazançları sabit bir değere sahip olmayacak ve İş Ortağının Yönlendirme bağlantısıyla siteye kaydolan Yeni kullanıcılardan elde edilen Şirket gelirine ve trafik kalitesine bağlı olacaktır.

7.2. Kayıttan hemen sonra, her yeni İş Ortağı ciroyu artırmak için 3 (üç) takvim ayı boyunca İş Ortağı tarafından siteye yönlendirilen Yeni kullanıcılar sayesinde elde edilen Şirketin net kârının %20’si (yirmi) oranında bir ücret alır. Belirtilen 3 (üç) takvim aylık sürenin bitiminde, ücretin miktarı, İş Ortağı tarafından siteye yönlendirilen Yeni kullanıcılar sayesinde elde edilen Şirketin net kârının %15’i (on beş) olacaktır ve çekilen Yeni kullanıcıların sayısına bağlı olarak ücret yüzdesini artırma olasılığı vardır: %20 (yirmi) ve %25’e (yirmi beş) kadar. İş Ortağı, İş Ortaklığı Programının temsilcisi ile ücret miktarını artırma koşullarını revize edebilir.

7.3. İş Ortağı, arka arkaya 3 (üç) takvim ayı içinde 3 (üç) Yeni kullanıcıdan fazlasını siteye yönlendiremezse Şirket, İş Ortağı tarafından alınacak ücret miktarını azaltmak da dahil olmak üzere, İş Ortağı ile iş birliği şartlarını değiştirme veya İş Ortaklığı Programında İş Ortağı hesabının işleyişini askıya alma hakkına sahip olacaktır (ancak zorunlu değildir). Münferit durumlarda, İş Ortağı ile mevcut Sözleşmenin feshi de gündeme gelebilir.
Buna karşılık, İş Ortağının Şirket markalarını tanıtmadaki aktif eylemleri, özellikle ücret miktarını artırmak olmak üzere iş birliği koşullarının iyileştirilmesi için bir fırsat olabilir. İş Ortağı, İş Ortaklığı Hesabında verilen e-posta adresine gönderilecek e-posta ile bilgilendirilecektir.


‎8. Ücret ödemesi

8.1. İş Ortağı, Kârını yalnızca önceden Şirket yöneticisi ile ödeme ayrıntıları üzerinde anlaşmaya varmışsa ve ayrıca kazanılan fonlar minimum ödeme değerini - 30 $ (otuz ABD doları) aşarsa ve 4'ten fazla oyuncuyu yönlendirmişse haftada bir kez alabilir (her salı, bir önceki haftanın pazartesiden pazara kadar olan süre boyunca). Çekilebilecek fonlar tamamen hesaplanmış etkinliklerden oluşur. Henüz hesaplanmamış etkinliklerden elde edilen gelirler, tamamen hesaplanana kadar (beklemede) tutulacaktır.
İş Ortağının, İş Ortaklığı hesabında yukarıda belirtilen minimum tutar yoksa fonlar otomatik olarak bir sonraki döneme aktarılır ve gerekli miktar birikinceye kadar bu böyle devam eder. Negatif bir bakiye de bir sonraki aya aktarılır.

8.2. Şirketin İş Ortaklığı Programı, İş Ortaklığı Programında öngörülemeyen teknik arızalar olması durumunda ve ayrıca İş Ortağının ve trafik kaynaklarının doğrulanmasının gerekli olması durumunda, İş Ortağına yapılan Ödemeleri 2 (iki) aya kadar erteleme hakkına sahip olacaktır. İş Ortağı ödemede gecikme olması durumunda İş Ortaklığı Programının temsilcisi olan Şirketin kişisel yöneticisi ile iletişime geçerek nedenini açıklığa kavuşturabilir.

8.3. Şirket, İş Ortağınca sisteme çekilen Yeni kullanıcılardan Şirket tarafından elde edilen kazançla aynı para biriminde Kazançları hesaplama ve İş Ortaklığı hesabına aktarma konusunda tek ve münhasır hakka sahiptir.


‎9. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi prosedürü

9.1. İş Ortağı, İş Ortaklığı Programının temsilcilerinin herhangi bir kararına itiraz edebilir. Bu kapsamda İş Ortağı, İş Ortaklığı Programı Destek Hizmeti ile iletişime geçerek argümanlarını belirtmelidir.

9.2. Tüm bilgiler, İş Ortağı tarafından yalnızca İş Ortaklığı Programı Destek Hizmetinin resmi e-posta adresine yazılı olarak sağlanacaktır. Destek Hizmetinin iletişim bilgileri, İş Ortaklığı Programının web sitesinde verilmiştir.

9.3. İş Ortaklığı Programı Destek Hizmeti, İş Ortağı ihlal olmadığına dair kanıt sunmazsa şikayeti değerlendirmeyi reddetme hakkına sahip olacaktır.

9.4. Şikayetin değerlendirilme süresi, alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) iş günüdür.

9.5. Şikayet değerlendirildikten sonra, Şirket tarafından Melbet İş Ortaklığı Programı ile ilgili verilen kararlar kesindir ve revizyona tabi değildir. Şirket, küfür, hakaret, şiddete teşvik veya asılsız suçlamalar içeren tüm iletişimleri silme ve bu tür iletişimleri gönderen İş Ortağı ile iş birliğini usulüne uygun olarak askıya alma hakkını saklı tutar.