Taisyklės ir sąlygos

PARTNERYSTĖS SUTARTIS
(TOLIAU VADINAMA – SUTARTIS)
BENDROSIOS NUOSTATOS

Lažybų kompanija – tai Melbet internetinis resursas (toliau vadinama – Кompanija), kuriame vartotojams siūlomos internetinių lažybų galimybės.
Pagrindinis Kompanijos brendas – tai komponentų rinkinys, kuris išskiria Kompaniją iš kitų, ir padeda vartotojams ją lengvai atpažinti. Šios Partnerystės programos pagrindinis kompanijos brendas (toliau – Kompanijos brendas) yra Melbet.
Kompanijos svetainė arba išteklius (toliau taip pat vadinamas Melbet) – tai viena ar daugiau Kompanijos svetainių, į kurių domeno pavadinimą įtrauktas visas kompanijos brendas arba jo dalis.
Kompanijos produktai – tai paslauga ar paslaugų rinkinys, siūlomi vartotojams Kompanijos resursuose.
Partnerystės programa – tai bendradarbiavimo būdas tarp Kompanijos ir partnerio, realizuojamas паnaudojant Kompanijos išteklius, pagrindinai iš Melbetpartners.com, kuriame partneris, naudodamas nuosavą resursą ar resursus, gali reklamuoti Kompanijos paslaugas ir už tai gauti atlygį. Pagrindiniai šio bendradarbiavimo būdo principai išdėstyti žemiau ir laikoma, kad Partneris su jais sutinka nuo to momento, kai užsiregistruoja Partnerystės programoje Melbetpartners.com.
Partneris yra svetainės administratorius (fizinis arba juridinis asmuo), kuris vykdo Partnerystės programos sąlygas Melbetpartners.com svetainėje, kurio pagrindinis tikslas Partnerystės programos sąlygų vykdyme – pritraukti naujus vartotojus į Kompanijos resursus ir reklamuoti jos produktus.
Partnerio paskyra – tai asmeninė Partnerio paskyra Partnerystės programoje.
Nauji vartotojai – tai vartotojai, kurie anksčiau neturėjo žaidėjo paskyros jokioje Melbet svetainėje, kuriuos Partneris pritraukė į kompanijos svetainę specialių įrankių pagalba, kurie užregistravo žaidėjo paskyrą Melbet svetainėje ir įnešė pirmąjį įnašą.
Referalinė nuoroda – tai nuoroda į Kompanijos svetainę, į kurią įtrauktas unikalus Partnerio identifikatorius.
Uždarbis – tai piniginis atlygis, kurį Partneris gauna kaip komisinį mokestį nuo naujų vartotojų, kuriuos jis pritraukė, pelno.
Išmokėjimas – tai mokestis (uždarbis), kuris pervedamas Partneriui per išorinę mokėjimo sistemą iš Partnerystės programos vidinės sąskaitos.
Ataskaitinis laikotarpis – tai tam tikras laikotarpis, kuris gali būti nurodytas tam, kad Partneris galėtų stebėti savo darbo rezultatus Partnerystės programoje.
Reklaminė medžiaga – tai tekstinė, grafinė, garso, vaizdo ir mišri reklaminio pobūdžio medžiaga, skirta reklamuoti Kompanijos produktus internete.

SUTARTIES TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Prieš pradėdamas dirbti su Kompanija, Partneris įsipareigoja susipažinti su Partnerystės programos sąlygomis ir jas priimti.


‎1.2. Tik 18 metų sulaukę ir vyresni asmenys gali tapti Partnerystės programos nariais ir vykdyti jos sąlygas.
Kompanija neatsako prieš trečiąsias šalis už tai, kad Partneris nesilaikė sąlygos dėl pilnametystės. Pažeidus šią sąlygą, Kompanija turi teisę atsisakyti išmokėti Partneriui uždarbį ir užšaldyti jo sąskaitą.


‎1.3. Partneris prisiima visą atsakomybę už asmens duomenų saugumą, jų saugojimą, įskaitant prisijungimo duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį. Kompanija neatsako už tai, jei Partneris praranda asmeninius duomenis ir (arba) perduoda juos trečiosioms šalims.


‎1.4. Vykdydama Partnerystės programą, Kompanija turi teisę atsisakyti bendradarbiauti su bet kuriuo partneriu ir neprivalo pagrįsti savo atsisakymo.

1.5. Kompanija turi teisę savo nuožiūra keisti, papildyti ar peržiūrėti šią Sutartį iš anksto nepranešusi apie tai Partneriui. Bet kokie pakeitimai ar papildymai įsigalioja, juos paskelbus svetainėje. Kompanija gali, bet neprivalo pranešti Partneriui apie tokius pakeitimus. Partneris yra atsakingas už reguliarų šios Sutarties ir svetainės atnaujinimą. Tolesnis naudojimasis Kompanijos paslaugomis ir produktais po bet kokių pakeitimų reiškia, kad Partneris sutinka su Sutarties pakeitimais.

Galiojanti Sutarties versija yra ta versija, kuri yra paskelbta Partnerystės programos svetainėje.


‎1.6. Partneris gali registruotis Partnerystės programoje tik vieną kartą, o pakartotinė registracija, įskaitant atvejus, kai registruojamasi antriniu partneriu, yra griežtai draudžiama.


2. Reklaminės medžiagos talpinimas
‎2.1. Bendradarbiavimo su Partneriu pagal Partnerystės programą dalis – tai reklaminės medžiagos talpinimas Partnerio šaltinyje ar šaltiniuose.


‎2.2. Talpindamas reklaminę medžiagą pagal bendradarbiavimo su Kompanija sąlygas, Parnteris griežtai laikosi toje šalyje galiojančių įstatymų dėl reklaminės medžiagos talpinimo, reguliuotojų reikalavimų ir etikos standartų, naudoja tik tą reklaminę medžiagą, kuri yra Kompanijos patikrinta ir patvirtinta.


‎2.3. Kai Partneris ruošia nuosavą reklaminę medžiagą, jis privalo pateikti tą reklaminę medžiagą Partnerystės programos atstovui, kuris turi ją patikrinti ir patvirtinti. Pažeidus šį Sutarties punktą, atsiranda pasekmės, numatytos Sutarties 2.9 punkte.


‎2.4. Partneris įsipareigoja kontroliuoti reklaminės medžiagos, pateiktos savo šaltinyje ar šaltiniuose (svetainėse, socialiniuose tinkluose, momentiniuose skelbimuose ir kt.), aktualumą ir tikslumą.*
‎* Netinkama reklaminė medžiaga yra ta, kurioje yra:
‎– neteisingos akcijų, premijų ir specialių pasiūlymų sąlygos;
‎– pasenę skelbimai;
‎– reklaminė medžiaga, kurioje patalpintas logotipas, nesusijęs su Kompanija;
‎– reklaminė medžiaga, kurioje naudojamas Kompanijos pavadinimas arba vienas iš jos brendų ir kurioje yra nuorodų, nukreipiančių į konkurentų svetaines. Tokio pažeidimo atveju Kompanija turi teisę nedelsdama peržiūrėti sutarties su partneriu sąlygas, pasilikdama galimybę užblokuoti partnerio sąskaitą.


‎2.5. Partneris prisiima visą atsakomybę už šaltinio ar šaltinių, kuriuose talpinama reklaminė medžiaga, veiklą ir turinį.


‎2.6. Partneris garantuoja ir įsipareigoja neleisti savo šaltinyje ar šaltiniuose talpinti bet kokią medžiagą, kuri yra šmeižikiška, kuriai taikomi amžiaus apribojimai, neteisėta, žalinga, grėsminga, nepadori, rasiniu ar etniniu požiūriu netolerantiška arba kitaip nepageidaujama ar diskriminuojanti, smurtinė, politiškai nekorektiška, prieštaraujanti ar pažeidžianti Kompanijos ar trečiųjų šalių teises.


‎2.7. Partneris negali skelbti jokių skelbimų ar turinio, reklamuojančio Kompanijos internetinę svetainę, šalyse, kuriose tai draudžiama, įskaitant šalis, kuriose ši situacija dar tik svarstymo procese.


‎2.8. Partneris negali naudoti motyvuoto (įskaitant scheminio) srauto.


‎2.9. Kompanija neprisiima atsakomybės už jokias trečiųjų šalių pretenzijas, susijusias su Partnerio ištekliu ar ištekliais ir bet kokiais su juo susijusiais produktais ar paslaugomis.
Jei reklaminė medžiaga aptinkama Partnerio ištekliuje ar ištekliuose, pažeidžianti šią sutartį, partneriui išsiunčiamas įspėjimas su reikalavimu pakeisti šią medžiagą. Partneris įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas ištaisyti aptiktą pažeidimą.
Jei per nurodytą terminą klausimas lieka neišspręstas, tai Kompanija turi teisę Partneriui užblokuoti išmokėjimus per Partnerystės programą iki tol, kol pažeidimas bus ištaisytas.
Jei šis sutarties punktas pastoviai pažeidinėjamas, Kompanija pagal Partnerystės programos nuostatas turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas.


‎3. Srauto šaltiniai
‎3.1. Registruodamasis Partneris įsipareigoja pateikti išsamią informaciją apie srauto šaltinius, kuriuos jis ketina naudoti bendradarbiaudamas su Kompanija.


‎3.2. Partneris atsako už bet kokį tyčinį srauto šaltinių slėpimą. Dėl šių veiksmų kompanija per Partnerystės programą gali imtis baudžiamųjų veiksmų, įskaitant išmokėjimų blokavimą ir bendradarbiavimo su Partneriu sąlygų peržiūrą.


‎3.3. Kompanijos turinio moderatoriai kontroliuoja partnerio naudojamų srauto šaltinių atitiktį. Dėl paaiškinimų Partneris gali kreiptis į Partnerystės programos palaikymo tarnybą.


4. Apribojimai dėl naudojimosi Kompanijos intelektinės nuosavybės objektais
‎4.1. Partneriui draudžiama pilnai ar iš dalies kopijuoti pagrindinio Kompanijos brendo svetainių ar atskirų nukreipimo puslapių išvaizdą, o taip pat prekių pavadinimus ir prekių ženklus, kuriuos yra užregistravusi Kompanija. Be to, Partnerio svetainės ar nukreipimo puslapiai neturi sudaryti įspūdžio, kad jie yra valdomi arba susiję su pagrindiniu Kompanijos brendu ar bet kuriuo iš su ja susijusiu brendu.


‎4.2. Partneris neturi teisės naudoti Kompanijos logotipų, grafikos ir rinkodaros medžiagos be Kompanijos atstovų leidimo, išskyrus tą medžiagą, kurią gauna Partnerystės programoje.


‎4.3. Partneris įsipareigoja neregistruoti ir nenaudoti savo svetainės adrese (domene), jos vidiniuose puslapiuose ir mobiliųjų programėlėse, bet kokių pagrindinio Kompanijos brendo ar kitų Kompanijos brendų pavadinimų variantų, į kuriuos įtraukti arba jie yra sudaryti iš bet kurio Kompanijos firminio ženklo pavadinimų, ar yra iki tokio lygio panašūs, kad juos galima sumaišyti su Kompanijos skiriamaisiais ženklais. Tokiu atveju, Partneris sutinka, kad Kompanija turi teisę nustatyti tokio supainiojimo lygį.


‎4.4. Partneris neturi teisės įsigyti/registruoti/naudoti raktinių žodžių, paieškos užklausų ar kitų identifikatorių, skirtų naudoti bet kuriose paieškos sistemose, portaluose, reklamų paslaugose ar kitose paieškų/informacijos teikimo paslaugose, kurios yra identiškos arba panašios į bet kuriuos Kompanijos produktų pavadinimus (skiriamuosius firminius ženklus) ar priklausančius bet kuriam kitam Kompanijos brendui. Tai apima ir Partnerio tinklalapyje esančias metažymes, kurios yra identiškos arba panašios į bet kuriuos Kompanijos prekinius ženklus (skiriamuosius firminius ženklus).
Partneris neturi teisės kurti puslapių ir/ar grupių jokiuose socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant Facebook, Twitter ir kt.), kurias galima klaidingai supainioti su puslapiais ar grupėmis, priklausančiomis Kompanijos brendams.
Be to Partneris sutinka nekurti ir neplatinti mobiliųjų ar žiniatinklio programėlių, o taip pat svetainių, kurios gali būti klaidingai interpretuojamos kaip priklausančios Kompanijos brendams.


‎4.5. Pažeidus šios Sutarties 4.1–4.4 punktuose nurodytas sąlygas, Kompanija turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas.


5. Kompetencija
‎5.1. Partneris sutinka netalpinti ir neplatinti reklaminės medžiagos Kompanijos ir, konkrečiai, Partnerystės programos administracijos, vadybininkų ar kitų darbuotojų vardu. Visa reklaminė medžiaga ir kreipimaisi į klientus Kompanijos vardu siunčiami iš oficialių el. pašto adresų, nurodytų Kompanijos svetainėje.


‎5.2. Partneris neturi teisės kreiptis į potencialius klientus jokiu tokiu būdu, dėl kurio tarp Partnerio ir Kompanijos kiltų konkurencija dėl svetainės ar svetainių reklamavimo.


‎5.3. Partneriui draudžiama, reklamuojant Kompaniją, naudoti el. laiškų brukalą, kontekstinę reklamą, kurioje paminėtas Kompanijos brendas ir tokius reklamos formatus kaip clickunder ir popunder.


‎5.4. Partneris pasižada, jog nesiūlys potencialiems naujiems vartotojams ir jų neskatins (finansiškai ar kitu būdu) užsiregistruoti, įnešti inašą ar imtis kokių nors kitokių veiksmų be išankstinio raštiško Kompanijos sutikimo pagal Partnerystės programos nuostatas, išskyrus standartines reklamines programas, kurias Kompanija retkarčiais gali teikti per Partnerystės programą.


‎5.5. Partneriui draudžiama registruoti savo žaidėjo paskyrą Kompanijoje per nuosavą referalinę nuorodą, o taip pat užmegzti susitarimo sąmokslą su kitais vartotojais.


‎5.6. Partneriui draudžiama naudoti užmaskuotus „cookie-stuffing“ slapukus, o būtent:
‎– atidaryti Melbet svetainę per „iframe“ nuliniu dydžiu arba nematomoje zonoje; diegti žymas, slapukų skriptus ir atlikti kitas panašias manipuliacijas,
‎– diegti žymas, slapukų skriptus ir atlikti kitas panašias manipuliacijas.


‎5.7. Partneriui draudžiama naudoti tiesioginių peržiūrų priskyrimo modelį, reklamuojant Kompanijos programas.


‎5.8. Pažeidus šios sutarties 5.1–5.7 punktus, Kompanija turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas ir net gali uždaryti Partnerio sąskaitą.


6. Konfidenciali informacija
‎6.1. Šios sutarties galiojimo metu Partneriui gali būti patikėta konfidenciali informacija, susijusi su Kompanijos verslu, operacijomis, technologijomis ir Partnerystės programa (įskaitant, pavyzdžiui, uždarbį ir kitus komisinius išmokėjimus, kuriuos Partneris gauna pagal Partnerystės programą).


‎6.2. Partneris įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti jokios konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, jei neturi iš anksto išduoto raštiško Kompanijos sutikimo. Partneris taip pat įsipareigoja naudoti konfidencialią informaciją tik šios sutarties tikslams siekti. Partnerio įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka ir po šios sutarties nutraukimo.


‎6.3. Pažeidus šios sutarties 6.1–6.2 punktus, Kompanija turi teisę nutraukti sutartį su Partneriu ir taikyti nuobaudas pagal galiojančius įstatymus dėl konfidencialios informacijos apsaugos.


7. Mokestis už naujų vartotojų pritraukimą
‎7.1. Partnerio uždarbis nėra fiksuotas ir priklauso nuo pajamų, kurias Kompanija gauna iš naujų vartotojų, užsiregistravusių per Partnerio referalinę nuorodą, o taip pat nuo srauto kokybės.


‎7.2. Iš karto po registracijos kiekvienas naujas Partneris gauna komisinius – 20 (dvidešimt)% nuo Kompanijos grynojo pelno, gautą už Partnerio pritrauktus naujus vartotojus per 3 (tris) kalendorinius mėnesius apyvartai didinti. Pasibaigus nurodytam 3 (trijų) kalendorinių mėnesių laikotarpiui, mokesčio dydis bus 15 (penkiolika) % nuo Kompanijos grynojo pelno, gauto iš Partnerio pritrauktų naujų vartotojų, su galimybe padidinti komisinio mokesčio procentą priklausomai nuo pritrauktų naujų vartotojų skaičiaus: iki 20 (dvidešimties) % ar 25 (dvidešimt penkių) %. Komisinio mokesčio dydžio didinimo sąlygas Partneris gali pasitikslinti, kreipdamasis į Partnerių programos atstovą.


‎7.3. Jei per 3 (tris) kalendorinius mėnesius iš eilės Partneris nepritraukė 3 (trijų) naujų vartotojų, Kompanija turi teisę (bet neprivalo) pakeisti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, įskaitant Partnerio gaunamo komisinio mokesčio dydžio sumažinimą arba Partnerio paskyros veiklos Partnerystės programoje sustabdymą. Atskirais atvejais gali būti keliamas klausimas dėl galiojančios sutarties su Partneriu nutraukimo.
Ir atvirkščiai, aktyvūs Partnerio veiksmai, reklamuojant Kompanijos brendą, gali tapti pagrindu bendradarbiavimo sąlygų pagerinimui, tame tarpe, ir komisinio mokesčio padidinimui. Apie tai Partneris bus informuotas laišku į el. pašto adresą, kurį yra nurodęs Partnerystės paskyroje.


8. Komisinių mokesčių išmokėjimas
‎8.1. Uždarbį partneris gali gauti vieną kartą per savaitę (kiekvieną antradienį, už praėjusią savaitę nuo pirmadienio iki sekmadienio imtinai), tačiau tik tuo atveju, jei iš anksto su Kompanijos vadovu suderino mokėjimo rekvizitus, ir, jei uždirbtos lėšos viršija minimalią išmokėjimo vertę – 30 USD (trisdešimt JAV dolerių) ir jis pritraukė daugiau nei 4 žaidėjus. Lėšos, kurias galima išsiimti formuojamos iš pilnai apskaičiuotų įvykių. Pajamos iš įvykių, kurie dar neapaskaičiuoti, bus sulaikytos iki pilno atsiskaitymo (yra laikomos).
‎ Jei Partneris savo Partnerio sąskaitoje neturi aukščiau nurodytos minimalios sumos, tai lėšos bus automatiškai perkeliamos į sekantį laikotarpį ir taip iki tol, kol bus sukaupta reikiama suma. Neigiamas likutis taip pat perkeliamas į sekantį mėnesį.


‎8.2. Kompanijos Partnerystės programa turi teisę atidėti išmokėjimus Partneriui iki 2 (dviejų) mėnesių, iškilus nenumatytiems techniniams Partnerystės programos gedimams, o taip pat, jei atsirado būtinybė patikrinti Partnerį ir jo srauto šaltinius. Išmokėjimo vėlavimo atveju Partneris gali pasiaiškinti priežastis su asmeniniu Kompanijos vadybininku – Partnerystės programos atstovu.

8.3. Bendrovė turi išskirtinę teisę apskaičiuoti ir išmokėti Uždarbį į Partnerio sąskaitą ta pačia valiuta, kuria Bendrovė gavo pajamas iš Partnerio pritrauktų Naujų naudotojų.


9. Ginčų sprendimo tvarka
‎9.1. Partneris gali užginčyti bet kuriuos Partnerystės programos atstovų sprendimus. Tam Partneris turi susisiekti su Partnerystės programos pagalbos tarnyba ir išdėstyti savo argumentus.


‎9.2. Visą informaciją Partneriai pateikia tik raštu į Partnerystės programos pagalbos tarnybos oficialų el. paštą. Pagalbos tarnybos kontaktai nurodyti Partnerystės programos tinklalapyje.


‎9.3. Partnerystės programos pagalbos tarnyba turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jei Partneris nepateikia įrodymų, kad pažeidimo nebuvo.


‎9.4. Skundo nagrinėjimo terminas – 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.


‎9.5. Išnagrinėjus skundą, bet kokie Kompanijos sprendimai dėl Melbet Partnerių programos yra galutiniai ir negali būti peržiūrimi. Kompanija turi teisę ištrinti bet kokius laiškus, kuriuose yra nešvankybių, įžeidimų, smurto kurstymo ar melagingų kaltinimų ir pagal taisykles gali sustabdyti bendradarbiavimą su Partneriu, atsakingu už tokių pranešimų platinimą.