Termeni și Condiții

ACORD DE PARTENERIAT
(DENUMIT ÎN CONTINUARE ACORDUL)
DEFINIȚII GENERALE


Compania de pariuri este resursa de internet Melbet (denumită în continuare „Compania”), unde utilizatorilor le sunt oferite facilități de pariere online.


Brandul principal al Companiei este un set de componente care diferențiază Compania de restul, făcând-o ușor de recunoscut de către utilizatori. Brandul principal al Companiei (denumit în continuare Brandul Companiei) pentru acest Program de afiliere este Melbet.


Site-ul web sau resursa Companiei (denumită în continuare și Melbet) reprezintă unul sau mai multe site-uri web ale Companiei care conțin în totalitate sau parțial Brandul Companiei într-un nume de domeniu.


Produsele Companiei reprezintă serviciul sau un set de servicii oferite utilizatorilor pe resursele Companiei.


Programul de afiliere este un tip de cooperare între Companie și afiliat, care este implementat prin intermediul resurselor Companiei, în special Melbetpartners.com, în care Afiliatul, folosind resursa sau resursele sale, poate face publicitate la serviciile Companiei și poate primi în schimb o remunerație. Principiile de bază ale acestui tip de cooperare sunt stabilite mai jos și se consideră acceptate de către Afiliat din momentul înregistrării sale în Programul de afiliere pe Melbetpartners.com.


Afiliatul este un webmaster (persoană fizică sau juridică) care îndeplinește condițiile Programului de afiliere pe Melbetpartners.com, și al cărui scop principal, ca parte a Programului de afiliere, este de a atrage Noi utilizatori la resursa Companiei, precum și de a promova produsele acesteia.


Contul de afiliat este un cont personal al Afiliatului în cadrul Programului de afiliere.


Noii utilizatori sunt utilizatorii care anterior nu au avut niciun cont de jucător pe niciun site Melbet, au fost atrași de către Afiliat pe site-ul Companiei prin intermediul unor instrumente speciale, au înregistrat un cont de jucător pe Melbet și au făcut prima depunere.


Linkul de recomandare este un link către site-ul web al Companiei care conține identificatorul unic al Afiliatului.


Câștigurile sunt recompense monetare primite de către Afiliat sub formă de comision pe profitul obținut de la Noii utilizatori aduși de către Afiliat.


Plata reprezintă o plată (câștiguri), care se transferă către Afiliat din contul intern al Programului de afiliere prin intermediul unui sistem de plată extern.


Perioada de raportare este o perioadă de timp care poate fi specificată pentru ca Afiliatul să urmărească rezultatele activității sale în cadrul Programului de afiliere.


Materialele publicitare sunt materiale text, grafice, audio, video și mixte de natură publicitară, care servesc la promovarea pe internet a produselor Companiei.


TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACORDULUI


‎1. Prevederi generale
‎1.1. Afiliatul se angajează să ia cunoștință de termenii și condițiile Programului de afiliere înainte de începerea colaborării cu Compania și să le accepte.


‎1.2. Numai un utilizator cu vârsta de cel puțin 18 ani poate deveni membru și poate îndeplini condițiile Programului de afiliere.
Compania nu va fi răspunzătoare față de terți pentru nerespectarea de către Afiliat a clauzei privind vârsta majoratului. În cazul în care se încalcă această clauză, Compania are dreptul de a refuza plata câștigurilor către Afiliat și de a îngheța contul de Afiliat al acestuia.


‎1.3. Afiliatul poartă întreaga responsabilitate pentru securitatea datelor cu caracter personal, pentru stocarea acestora, inclusiv a datelor de acces și a parolei. Compania nu este responsabilă pentru pierderea datelor cu caracter personal de către Afiliat și/sau transferul acestora către terți.


‎1.4. Prin intermediul Programului de afiliere, Compania își rezervă dreptul de a refuza să coopereze cu oricare dintre Afiliați, nefiind obligată să își justifice refuzul.


‎1.5. Compania își rezervă dreptul de a face unilateral orice modificări, adăugiri sau ajustări la prezentul Acord fără a notifica în prealabil Partenerul. Orice modificări sau amendamente intră în vigoare imediat după publicarea pe Site-ul. Compania poate, dar nu este obligată să notifice Partenerul cu privire la astfel de modificări. Partenerul este responsabil pentru verificarea periodică a prezentului Acord și a Site-ului pentru modificări. Utilizarea în continuare a serviciilor și produselor Companiei după publicarea modificărilor înseamnă că Partenerul acceptă noua ediție a Acordului.

Versiunea valabilă a Acordului va fi cea publicată pe site-ul web al Programului de afiliere.


‎1.6. Afiliatul se poate înregistra în Programul de afiliere o singură dată, iar reînregistrarea, inclusiv ca subafiliat, este strict interzisă.


‎2. Amplasarea materialelor publicitare
‎2.1. Cooperarea cu Afiliatul în cadrul Programului de afiliere implică plasarea Materialelor publicitare pe resursa sau resursele Afiliatului.


‎2.2. Atunci când plasează materialele publicitare ca parte a cooperării cu Compania, Afiliatul trebuie să respecte cu strictețe legile aplicabile în țara de plasare a Materialelor publicitare, cerințele autorităților de reglementare și standardele etice; să utilizeze numai Materiale publicitare care au fost moderate și aprobate de către Companie.


‎2.3. Atunci când un Afiliat își pregătește propriile Materiale publicitare, este imperativ ca Afiliatul să furnizeze aceste Materiale publicitare pentru moderare și aprobare de către reprezentantul Programului de afiliere. În cazul încălcării acestei clauze a Acordului, Afiliatului i se aplică toate consecințele specificate în clauza 2.9 a Acordului.


‎2.4. Afiliatul este de acord să monitorizeze relevanța și acuratețea Materialelor publicitare plasate pe resursa sau resursele sale (site-uri web, rețele sociale, mesagerie instantanee etc.). *
‎* Materialele publicitare irelevante sunt:
‎- condiții incorecte pentru promoții, bonusuri și oferte speciale;
‎- materiale creative învechite;
‎- Materiale publicitare care conțin logo-ul unei Companii irelevante;
‎- Materiale publicitare care utilizează numele Companiei sau al uneia dintre brandurile sale și care conțin linkuri către site-urile web ale concurenților. În cazul unei astfel de încălcări, Compania are dreptul de a revizui imediat termenii Acordului cu Afiliatul, rezervându-și în același timp opțiunea de blocare a contului de Afiliat al acestuia.


‎2.5. Afiliatul va fi pe deplin și exclusiv responsabil pentru operarea și conținutul resursei sau resurselor în care sunt plasate Materialele publicitare.


‎2.6. Afiliatul garantează și se angajează să împiedice plasarea pe resursa sau resursele sale a oricăror materiale calomnioase, care fac obiectul unor restricții de vârstă, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, obscene, intolerante din punct de vedere rasial sau etnic, sau în orice alt mod indezirabile sau discriminatorii, violente, incorecte din punct de vedere politic sau care contravin sau încalcă în orice alt mod drepturile Companiei sau drepturile unor terțe părți.


‎2.7. Afiliatul nu poate plasa publicitate sau conținut care promovează site-ul web al Companiei în țările în care se interzice acest lucru, inclusiv în țările în care situația este în curs de soluționare.


‎2.8. Afiliatul nu poate utiliza traficul motivat (inclusiv schematic).


‎2.9. Compania nu este responsabilă pentru pretențiile unor terțe părți legate de resursa sau de resursele Afiliatului, de produsele sau de serviciile legate de acestea.
În cazul în care pe resursa sau resursele Afiliatului se descoperă Materiale publicitare care încalcă prezentul Acord, se va trimite un avertisment Afiliatului cu solicitarea de a înlocui aceste materiale. Afiliatul este de acord să remedieze încălcarea apărută în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.
În cazul în care problema rămâne nerezolvată în termenul specificat, atunci, prin intermediul Programului de afiliere, Compania își rezervă dreptul de a bloca plățile către afiliat până la remedierea încălcării.
În caz de încălcare sistematică a acestei clauze a Acordului, Compania, prin intermediul Programului de afiliere, are dreptul de a revizui termenii de cooperare cu Afiliatul.


‎3. Surse de trafic
‎3.1. În momentul înregistrării, Afiliatul este de acord să furnizeze informații complete despre sursele de trafic pe care intenționează să le utilizeze în cooperare cu Compania.


‎3.2. Afiliatul va fi considerat responsabil pentru orice mascare intenționată a surselor de trafic. Aceste acțiuni pot conduce Compania, prin intermediul Programului de afiliere, la adoptarea de măsuri punitive care pot include blocarea Plăților și revizuirea condițiilor de colaborare cu Afiliatul.


‎3.3. Serviciul de moderare al Companiei va avea control asupra conformității surselor de trafic utilizate de către Afiliat. Pentru clarificări, Afiliatul poate contacta Serviciul de asistență al Programului de afiliere.


‎4. Restricții privind utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală ale Companiei
‎4.1. Afiliatului îi este interzis să copieze total sau parțial aspectul site-urilor web sau al paginilor de destinație individuale ale Brandului principal al Companiei, precum și al site-urilor web ale denumirilor comerciale și mărcilor înregistrate de Companie. În plus, site-urile web sau paginile de destinație ale Afiliatului nu trebuie să dea impresia că sunt gestionate sau conectate cu Brandul principal al Companiei și cu oricare dintre brandurile sale asociate.


‎4.2. Afiliatul nu va avea dreptul de a utiliza logo-urile, grafica și materialele de marketing ale Companiei fără acordul reprezentanților Companiei, cu excepția materialelor primite ca parte a Programului de afiliere.


‎4.3. Afiliatul este de acord să nu înregistreze sau să utilizeze în parte adresa (domeniul) site-ului web, a paginilor interne și a aplicațiilor mobile ale acestuia, nicio variație a numelui Brandului principal al Companiei sau a altor branduri ale Companiei, care include sau constă în numele oricărui brand al Companiei, sau care, într-un grad de confuzie, este similar cu numele mărcii comerciale a Companiei. Afiliatul este de acord cu dreptul Companiei de a determina gradul de probabilitate al confuziei.


‎4.4. Afiliatul nu va avea dreptul de a achiziționa/înregistra/utiliza cuvinte cheie, interogări de căutare sau alți identificatori pentru a fi utilizați în sisteme de căutare, portaluri, servicii de publicitate sau alte servicii de căutare/referință care sunt identice sau similare cu denumirile comerciale (mărcile comerciale) ale Companiei sau ale altor mărci deținute de Companie. Printre acestea se numără și meta tag-urile de pe site-ul web al Afiliatului identice sau similare cu oricare dintre denumirile comerciale (mărcile comerciale) ale Companiei.
Afiliatul nu are dreptul de a crea pagini și/sau grupuri pe nicio rețea de socializare (inclusiv, dar fără a se limita la Facebook, Twitter etc.) care ar putea fi interpretate greșit ca pagini sau grupuri ale Companiei și/sau ale brandurilor Companiei.
De asemenea, Afiliatul este de acord să nu creeze sau să distribuie aplicații mobile sau web, precum și site-uri web care pot fi interpretate în mod eronat ca fiind aplicații sau site-uri web ale brandurilor Companiei.


‎4.5. În caz de încălcare a clauzelor 4.1 - 4.4 din prezentul Acord, Compania are dreptul de a revizui termenii de cooperare cu Afiliatul.


‎5. Concurență
‎5.1. Afiliatul este de acord să nu plaseze Materiale publicitare și să nu distribuie Materiale publicitare în numele administrativului, managerilor sau altor angajați ai Companiei și, în special, ai Programului de afiliere. Toate materialele publicitare și apelurile către clienți în numele Companiei vor fi trimise de la adresele oficiale de e-mail listate pe site-ul web al Companiei.


‎5.2. Afiliatul nu are dreptul de a contacta clienții potențiali în niciun fel care să conducă la o concurență între Afiliat și Companie în ceea ce privește promovarea site-ului sau a site-urilor web.


5.3. Ca mijloace de publicitate pentru Companie, Afiliatului îi este interzisă utilizarea spam-ului prin e-mail, a publicității contextuale cu oricare dintre Brandurile Companiei și a formatelor de publicitate de tip clickunder și popunder.


‎5.4. Afiliatul este de acord că nu va oferi sau furniza stimulente (financiare sau de altă natură) pentru înregistrare, depunere sau alte activități unui potențial Nou utilizator al Companiei fără acordul prealabil scris al Companiei ca parte a Programului de afiliere, cu excepția programelor de publicitate standard pe care Compania le poate oferi din când în când prin intermediul Programului de afiliere.


‎5.5. Afiliatului îi este interzis să își înregistreze propriul cont de jucător la Companie prin intermediul linkului său de recomandare, precum și să conspire cu alți utilizatori.


‎5.6. Afiliatului îi este interzis să utilizeze cookie-stuffing, și anume:
‎- deschiderea site-ului Melbet în iframe de dimensiune zero, precum și în zona invizibilă;
‎- implementarea de tag-uri, scripturi cookie și alte manipulări similare.


‎5.7. Afiliatului îi este interzisă utilizarea modelului de atribuire view-through în ceea ce privește promovarea aplicațiilor Companiei.


‎5.8. În caz de încălcare a clauzelor 5.1 - 5.7 din prezentul Acord, Compania își rezervă dreptul de a revizui termenii de cooperare cu Afiliatul și poate închide Contul de afiliat.


‎6. Informații confidențiale
‎6.1. Pe durata prezentului Acord, Afiliatului i se pot furniza informații confidențiale legate de activitatea Companiei, operațiunile, tehnologiile și Programul de afiliere (inclusiv, de exemplu, câștigurile și alte comisioane primite de către Afiliat în cadrul Programului de afiliere).


‎6.2. Afiliatul este de acord să nu divulge sau să nu transfere nicio informație confidențială către terți, cu excepția cazului în care afiliatul are acordul prealabil scris al Companiei. Afiliatul va utiliza informațiile confidențiale numai pentru a atinge obiectivele prezentului Acord. Obligațiile Afiliatului cu privire la informațiile confidențiale vor continua să existe și după încetarea prezentului Acord.


‎6.3. În caz de încălcare a clauzelor 6.1 - 6.2 din prezentul Acord, Compania are dreptul de a rezilia Acordul cu Afiliatul și de a aplica sancțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția informațiilor confidențiale.


‎7. Comisionul pentru atragerea de Noi utilizatori
‎7.1. Câștigurile Afiliatului nu vor avea o valoare fixă și vor depinde de veniturile Companiei primite de la Noii utilizatori care s-au înregistrat prin linkul de recomandare al Afiliatului, precum și de calitatea traficului.


‎7.2. Imediat după înregistrare, fiecare nou Afiliat primește un comision în valoare de 20 (douăzeci) % din profitul net al Companiei încasat datorită Noilor utilizatori atrași de către Afiliat timp de 3 (trei) luni calendaristice pentru creșterea cifrei de afaceri. La expirarea perioadei specificate de 3 (trei) luni calendaristice, valoarea comisionului va fi de 15 (cincisprezece) % din profitul net al Companiei încasat datorită Noilor utilizatori atrași de către Afiliat, cu posibilitatea de a crește procentul comisionului în funcție de numărul de Noi utilizatori atrași: până la 20 (douăzeci) % și 25 (douăzeci și cinci) %. Afiliatul poate revizui condițiile de majorare a cuantumului comisionului împreună cu reprezentantul Programului de afiliere.


‎7.3. În cazul în care, în decurs de 3 (trei) luni calendaristice consecutive, Afiliatul nu atrage mai mult de 3 (trei) Noi utilizatori, Compania va avea dreptul (dar nu este obligată) să modifice termenii de cooperare cu Afiliatul, inclusiv să reducă valoarea comisionului care urmează a fi primit de către Afiliat, sau să suspende operarea contului de Afiliat în Programul de afiliere. În cazuri individuale, se poate pune problema rezilierii Acordului actual cu Afiliatul.
La rândul său, măsurile active ale afiliatului în promovarea brandurilor Companiei pot deveni o ocazie de îmbunătățire a condițiilor de cooperare, în special prin creșterea cuantumului comisionului. Afiliatul va fi notificat în acest sens prin scrisoare la adresa de e-mail furnizată în Contul de Afiliat.


‎8. Plata comisionului
‎8.1. Afiliatul poate primi Câștiguri o dată pe săptămână (în fiecare marți, pentru perioada de luni până duminică din săptămâna precedentă, inclusiv), dar numai dacă a convenit în prealabil cu managerul Companiei detaliile plății, precum și dacă fondurile câștigate depășesc valoarea minimă de plată - 30 $ (treizeci de dolari SUA) și a atras mai mult de 4 jucători. Fondurile disponibile pentru retragere sunt constituite din evenimente calculate integral. Veniturile din evenimentele care nu au fost calculate încă vor fi reținute până la decontarea completă (în așteptare).
În cazul în care Afiliatul nu are suma minimă menționată mai sus în contul său de Afiliat, atunci fondurile vor fi transferate automat în perioada următoare, și așa mai departe, până când se acumulează suma necesară. De asemenea, soldul negativ se reportează în luna următoare.


‎8.2. Programul de afiliere al Companiei are dreptul de a amâna plățile către afiliat cu până la 2 (două) luni în cazul unor defecțiuni tehnice neprevăzute în cadrul Programului de afiliere, precum și în cazul în care este necesară verificarea Afiliatului și a surselor sale de trafic. În caz de întârziere a Plății, Afiliatul poate clarifica motivele cu managerul personal al Companiei - reprezentant al Programului de afiliere.

8.3. Compania deține dreptul unic și exclusiv de a calcula și a rambursa câștigurile în contul afiliat în aceeași monedă ca cea în care au fost primite veniturile de Companie de la noii utilizatori atrași de afiliat.


9. Procedura de soluționare a litigiilor
‎9.1. Afiliatul poate contesta orice decizie a reprezentanților Programului de afiliere. În acest scop, Afiliatul trebuie să contacteze Serviciul de asistență al Programului de afiliere și să își expună argumentele.


‎9.2. Toate informațiile vor fi furnizate de către afiliați numai în scris la adresa oficială de e-mail a Serviciului de asistență pentru Programul de afiliere. Detaliile de contact ale Serviciului de Asistență sunt prezentate pe site-ul web al Programului de afiliere.


‎9.3. Serviciul de asistență al Programului de afiliere are dreptul de a refuza să ia în considerare o plângere dacă Afiliatul nu reușește să furnizeze dovezi ale absenței unei încălcări.


‎9.4. Termenul de analizare a unei plângeri este de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data primirii acesteia.


‎9.5. Ulterior analizării plângerii, deciziile luate de Companie cu privire la Programul de afiliere Melbet sunt definitive și nu pot fi reanalizate. Compania își rezervă dreptul de a șterge comunicările care conțin vulgarități, insulte, incitare la violență sau acuzații false și de a suspenda în mod corespunzător cooperarea cu Afiliatul responsabil pentru trimiterea unor astfel de comunicări.