Điều khoản & Điều kiện

THỎA THUẬN ĐỐI TÁC
(SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ THỎA THUẬN)
ĐỊNH NGHĨA CHUNG


Công ty cá cược là tài nguyên Internet của Melbet (sau đây gọi là "Công ty"), ở đây người dùng được cung cấp cơ sở vật chất cá cược trực tuyến.
Thương hiệu chính của Công ty là một bộ gồm các thành phần, phân biệt Công ty với những chỗ khác, khiến người dùng dễ dàng nhận ra Công ty. Thương hiệu chính của Công ty (sau đây gọi là Thương hiệu Công ty) cho Chương trình Liên kết này là Melbet.
Trang web hoặc tài nguyên của Công ty (sau đây gọi là Melbet) là một hoặc nhiều trang web của Công ty, chứa một phần hoặc toàn bộ Thương hiệu Công ty trong tên miền.
Các Sản phẩm của Công ty là dịch vụ hoặc một bộ dịch vụ dành cho những người dùng trên các tài nguyên của Công ty.
Chương trình Liên kết là một hình thức hợp tác giữa Công ty và Thành viên Liên kết, chương trình được triển khai thông qua các tài nguyên của Công ty, cụ thể là Melbetpartners.com, trong chương trình, Thành viên Liên kết sử dụng tài nguyên của mình có thể quảng cáo các dịch vụ của Công ty và nhận lại tiền thù lao. Những nguyên tắc cơ bản của hình thức hợp tác này được quy định bên dưới và Thành viên Liên kết được xem là chấp nhận chúng kể từ thời điểm đăng ký Chương trình Liên kết tại Melbetpartners.com
Thành viên Liên kết là một chủ trang web (một cá nhân hoặc pháp nhân) đáp ứng được những điều kiện của Chương trình Liên kết tại Melbetpartners.com và mục đích chính của Thành viên Liên kết trong khuôn khổ Chương trình Liên kết là thu hút Người dùng mới vào tài nguyên của Công ty và quảng bá sản phẩm của Công ty.
Tài khoản Thành viên Liên kết là một tài khoản cá nhân của Thành viên Liên kết trong Chương trình Liên kết.
Người dùng mới là những người dùng trước đây chưa từng có tài khoản người chơi trên bất kỳ trang web nào của Melbet, đã được Thành viên Liên kết giới thiệu vào trang web của Công ty bằng các công cụ cụ thể, đã đăng ký một tài khoản người chơi tại Melbet và đã nạp tiền lần đầu.
Đường link giới thiệu là một đường dẫn đến trang web của Công ty, đường dẫn chứa mã định danh độc nhất của Thành viên Liên kết.
Thu nhập là phần thưởng tiền mà Thành viên Liên kết nhận được như là tiền hoa hồng dựa trên lợi nhuận từ những Người dùng mới do Thành viên Liên kết mang tới.
Khoản thanh toán là một khoản thanh toán (thu nhập) được chuyển từ tài khoản nội bộ của Chương trình Liên kết thông qua một hệ thống thanh toán bên ngoài đến Thành viên Liên kết.
Thời gian báo cáo là một khoảng thời gian được quy định để Thành viên Liên kết theo dõi kết quả công việc của họ trong khuôn khổ Chương trình Liên kết.
Tài liệu quảng cáo là văn bản, đồ họa, âm thanh, video và các tài liệu kết hợp mang tính chất quảng cáo, phục vụ cho mục đích quảng bá sản phẩm của Công ty trên Internet.


ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN


‎1. Điều khoản chung
1.1. Thành viên Liên kết có trách nhiệm làm quen với điều khoản & điều kiện của Chương trình Liên kết trước khi bắt đầu làm việc với Công ty cũng như chấp nhận điều khoản & điều kiện.


1.2. Chỉ có người dùng 18 tuổi trở lên mới có thể làm thành viên và đáp ứng được các điều kiện của Chương trình Liên kết.
Công ty không chịu trách nhiệm với các bên thứ ba vì sự không tuân thủ điều khoản giới hạn tuổi của Thành viên Liên kết. Nếu điều khoản này bị vi phạm, Công ty có quyền từ chối thanh toán Thu nhập cho Thành viên Liên kết và đóng băng tài khoản Thành viên Liên kết của người đó.


1.3. Thành viên Liên kết chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả tên người dùng và mật khẩu. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự mất mát dữ liệu cá nhân do Thành viên Liên kết gây ra và/hoặc chuyển giao dữ liệu đó cho bên thứ ba.


1.4. Thông qua Chương trình Liên kết, Công ty có quyền từ chối hợp tác với bất kỳ Thành viên Liên kết nào, Công ty không có nghĩa vụ chứng minh cho sự từ chối của mình.

1.5 Công ty có toàn quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này mà không cần báo trước cho Đại lý. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi đều sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web. Công ty có thể nhưng không bắt buộc phải thông báo cho Đại lý về những thay đổi đó. Đại lý có trách nhiệm thường xuyên xem lại Thỏa thuận này và Trang web để kiểm tra bản cập nhật. Nếu Đại lý tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty sau khi có bất kỳ sửa đổi nào, điều này có nghĩa là Đại lý chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi.

Phiên bản được đăng tải trên trang web Chương trình Đại lý là phiên bản hợp lệ của Thỏa thuận này.


1.6. Thành viên Liên kết chỉ có thể đăng ký Chương trình Liên kết một lần, nghiêm cấm hành vi đăng ký lại, kể cả như là thành viên liên kết con.


2. Đặt tài liệu quảng cáo
2.1. Việc hợp tác với Thành viên Liên kết trong khuôn khổ Chương trình Liên kết bao gồm việc đặt Tài liệu quảng cáo trên tài nguyên của Thành viên Liên kết.


2.2. Khi đặt Tài liệu quảng cáo trong khuôn khổ hợp tác với Công ty, Thành viên Liên kết sẽ tuyệt đối tuân thủ theo các quy định hiện hành trong quốc gia nơi đặt Tài liệu Quảng cáo, các yêu cầu của các nhà quản lý và các tiêu chuẩn đạo đức; chỉ sử dụng Tài liệu quảng cáo đã được Công ty xem xét và phê duyệt.


2.3. Khi một Thành viên Liên kết tự chuẩn bị Tài liệu quảng cáo của riêng mình, Thành viên Liên kết phải nộp Tài liệu quảng cáo đó cho một đại diện của Chương trình Liên kết xem xét và phê duyệt. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này của Thỏa thuận, Thành viên Liên kết sẽ phải chịu những hậu quả được quy định ở điều khoản 2.9 của Thỏa thuận này.


2.4. Thành viên Liên kết đồng ý giám sát sự liên quan và độ chính xác của Tài liệu quảng cáo đặt ở tài nguyên của họ (trang web, mạng xã hội, trình nhắn tin tức thời, v.v.).*
*Tài liệu quảng cáo không liên quan gồm có:
– Sai điều kiện khuyến mãi, phần thưởng và ưu đãi đặc biệt;
– Quảng cáo cũ không còn cập nhật;
– Tài liệu quảng cáo chứa logo không liên quan của Công ty;
– Tài liệu quảng cáo dùng tên của Công ty hoặc một trong những thuơng hiệu của Công ty và chứa các đường dẫn đến các trang web của đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp vi phạm, Công ty có quyền xem xét ngay lập tức điều khoản Thỏa thuận với Thành viên Liên kết, song song đó là có khả năng khóa tài khoản Thành viên Liên kết của người đó.


2.5. Thành viên Liên kết sẽ chịu trách nhiệm một mình và hoàn toàn cho việc vận hành và nội dung của các tài nguyên có đặt Tài liệu quảng cáo.


2.6. Thành viên Liên kết bảo đảm và thực hiện ngăn chặn việc đặt trên tài nguyên của họ bất kỳ tài liệu nào có tính chất vu khống, chiếu theo giới hạn tuổi tác, phi pháp, có hại, đe dọa, dung tục, thù hận chủng tộc hoặc sắc tộc, không mong muốn theo cách khác, kỳ thị, bạo lực, sai lệch chính trị hoặc mâu thuẫn hay vi phạm các quyền của Công ty hoặc các quyền của các bên thứ ba.


2.7. Thành viên Liên kết không được đặt bất kỳ Quảng cáo hoặc nội dung nào quảng bá trang web của Công ty ở những quốc gia mà ở đó trang web của Công ty bị cấm, kể cả những quốc gia đang trong quá trình phát triển quy định.


2.8. Thành viên Liên kết không thể dùng lưu lượng truy cập kích thích (motivated, bao gồm cả schematic).


2.9. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu nào từ các bên thứ ba liên quan đến tài nguyên của Thành viên Liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào liên quan đến Thành viên Liên kết.
Nếu Tài liệu quảng cáo trên tài nguyên của Thành viên Liên kết bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận, Thành viên Liên kết sẽ nhận được một cảnh cáo kèm yêu cầu thay thế những tài liệu này. Thành viên Liên kết đồng ý khắc phục những vi phạm đã xảy ra trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.
Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết trong kỳ hạn quy định, thì thông qua Chương trình Liên kết, Công ty có quyền khóa Khoản thanh toán cho Thành viên Liên kết cho đến khi vi phạm được khắc phục.
Trong trường hợp thường xuyên vi phạm điều khoản này của Thỏa thuận, thì thông qua Chương trình Liên kết, Công ty có quyền sửa lại các điều khoản hợp tác với Thành viên Liên kết.


3. Nguồn lưu lượng truy cập
3.1. Khi đăng ký, Thành viên Liên kết đồng ý cung cấp thông tin toàn diện về nguồn lưu lượng truy cập mà Thành viên Liên kết có ý định sử dụng trong thời gian hợp tác với Công ty.


3.2. Thành viên Liên kết sẽ chịu trách nhiệm nếu cố ý che giấu nguồn lưu lượng truy cập. Thông qua Chương trình Liên kết, những hành động này có thể dẫn đến việc Công ty thực hiện hành động trừng phạt, bao gồm chặn Khoản thanh toán và sửa lại điều khoản hợp tác với Thành viên Liên kết.


3.3. Dịch vụ Điều hành của Công ty sẽ giám sát việc tuân thủ nguồn lưu lượng truy cập mà Thành viên Liên kết dùng. Thành viên Liên kết có thể liên hệ dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết để biết rõ.


4. Hạn chế sử dụng vật thể tài sản trí tuệ của Công ty
4.1. Nghiêm cấm Thành viên Liên kết sao chép một phần hoặc toàn bộ diện mạo của các trang web hoặc các trang đích riêng của Thương hiệu chính của Công ty, cũng như các trang web có tên thương mại hoặc nhãn hiệu mà Công ty đăng ký. Ngoài ra, các trang web hoặc trang đích của Thành viên Liên kết không được gây ra ấn tượng rằng chúng được quản lý hay có kết nối với Thương hiệu chính của Công ty hoặc bất kỳ thương hiệu gắn liền nào khác của Công ty.


4.2. Thành viên Liên kết không có quyền dùng logo, đồ họa và tài liệu marketing của Công ty mà không có sự cho phép của đại diện Công ty, ngoại trừ những tài liệu được nhận trong khuôn khổ Chương trình Liên kết.


4.3. Thành viên Liên kết đồng ý không đăng ký hoặc sử dụng một phần địa chỉ của trang web (tên miền), các trang nội bộ và ứng dụng di động của trang web, bất kỳ biến thể nào của tên Thương hiệu chính của Công ty hoặc của các thương hiệu khác của Công ty, bao gồm hoặc chứa tên của bất kỳ thương hiệu nào của Công ty, hoặc đến mức độ gây nhầm lẫn với tên thương hiệu của Công ty. Thành viên Liên kết đồng ý rằng Công ty có quyền quyết định mức độ nhầm lẫn.


4.4. Thành viên Liên kết không có quyền lấy/đăng ký/dùng từ khóa, cụm tìm kiếm hoặc các mã định danh khác để dùng trong bất kỳ hệ thống tìm kiếm, cổng, dịch vụ quảng cáo nào hoặc các dịch vụ tìm kiếm/tham khảo khác, giống hoặc tương tự với tên thương mại (nhãn hiệu) của Công ty hoặc của bất kỳ thương hiệu nào khác mà Công ty sở hữu. Chúng bao gồm những metatag ở trang web của Thành viên Liên kết giống hoặc tương tự với bất kỳ tên thương mại (nhãn hiệu) nào của Công ty.
Thành viên Liên kết không có quyền tạo trang và/hoặc nhóm trên bất kỳ mạng xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong Facebook, Twitter, v.v.) có thể bị hiểu lầm là trang hoặc nhóm của Công ty và/hoặc các thương hiệu của Công ty.
Thành viên Liên kết cũng đồng ý không tạo hay phân phối các ứng dụng di động, ứng dụng web hoặc trang web có thể bị hiểu lầm là ứng dụng hoặc trang web của các thương hiệu của Công ty.


4.5. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản 4.1 – 4.4 của Thỏa thuận này thì Công ty có quyền xem xét lại các điều khoản hợp tác với Thành viên Liên kết.


5. Cạnh tranh
5.1. Thành viên Liên kết đồng ý không đặt hay phân phối Tài liệu Quảng cáo thay mặt cho ban quản trị, ban quản lý hoặc các nhân viên khác của Công ty và đặc biệt là Chương trình Liên kết. Tất cả Tài liệu quảng cáo hoặc lời kêu gọi gửi cho khách hàng thay mặt cho Công ty sẽ được gửi từ các địa chỉ e-mail chính thức được liệt kê trên trang web của Công ty.


5.2. Thành viên Liên kết không có quyền liên hệ các khách hàng tiềm năng bằng bất kỳ cách nào dẫn đến sự cạnh tranh giữa Thành viên Liên kết và Công ty như khuyến mãi của trang web.


5.3. Nghiêm cấm Thành viên Liên kết sử dụng thư rác, quảng cáo tình huống với bất kỳ Thương hiệu nào của Công ty, cũng như các định dạng quảng cáo như clickunder và popunder để quảng cáo Công ty.


5.4. Thành viên Liên kết đồng ý rằng mình sẽ không đề xuất hay cung cấp động cơ (tài chính hoặc khác) để đăng ký, nạp tiền hoặc có bất kỳ hành động nào khác với bất kỳ Người dùng mới nào tiềm năng của Công ty mà không có văn bản chấp thuận trước của Công ty trong khuôn khổ Chương trình Liên kết, ngoại trừ chương trình khuyến mãi tiêu chuẩn mà Công ty cung cấp thông qua Chương trình Liên kết theo từng đợt.


5.5. Nghiêm cấm Thành viên Liên kết đăng ký tài khoản người chơi của riêng họ tại Công ty thông qua Đường link Giới thiệu và thông đồng với những người dùng khác.


5.6. Nghiêm cấm Thành viên Liên kết sử dụng chèn cookie, ví dụ như:
– Mở trang web Melbet ở iframe kích cỡ zero, cũng như trong khu vực tàng hình;
– Triển khai tag, mã cookie hoặc các phương thức thao túng khác.


5.7. Nghiêm cấm Thành viên Liên kết sử dụng mô hình phân bổ điểm chạm (viewthrough attribution) để quảng bá các ứng dụng của Công ty.


5.8. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản 5.1 – 5.7 của Thỏa thuận này, thì Công ty có quyền xem xét lại các điều khoản hợp tác với Thành viên Liên kết và có thể đóng Tài khoản Thành viên Liên kết.


6. Thông tin bí mật
6.1. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Thành viên Liên kết có thể được cung cấp thông tin bí mật liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động vận hành, công nghệ và Chương trình Liên kết (bao gồm ví dụ như Thu nhập và các khoản tiền hoa hồng khác mà Thành viên Liên kết nhận được trong khuôn khổ Chương trình Liên kết).


6.2. Thành viên Liên kết đồng ý không tiết lộ hay chuyển giao bất kỳ thông tin bí mật nào cho các bên thứ ba trừ phi Thành viên Liên kết đã có văn bản chấp thuận trước từ Công ty. Thành viên Liên kết sẽ dùng thông tin bí mật chỉ với mục đích đạt được những mục tiêu của Thỏa thuận này. Nghĩa vụ về thông tin bí mật của Thành viên Liên kết vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.


6.3. Trong trường hợp vi phạm điều khoản 6.1 – 6.2 của Thỏa thuận này, thì Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận với Thành viên Liên kết và áp dụng hình phạt theo các quy định hiện hành về bảo vệ thông tin bí mật.


7. Phí thu hút Người dùng mới
7.1. Thu nhập của Thành viên Liên kết sẽ không có giá trị cố định và sẽ dựa vào doanh thu của Công ty kiếm được từ Người dùng mới đã đăng ký bằng Đường link Giới thiệu của Thành viên Liên kết cũng như phụ thuộc vào chất lượng của lưu lượng truy cập.


7.2. Ngay sau khi đăng ký, mỗi Thành viên Liên kết mới đều nhận một khoản phí bằng 20% (hai mươi) lợi nhuận ròng mà Công ty nhận được từ Người dùng mới mà Thành viên Liên kết thu hút được trong 3 (ba) tháng lịch để tăng doanh thu. Sau khi hết thời gian quy định là 3 (ba) tháng lịch, số tiền phí sẽ từ 15% (mười lăm) lợi nhuận ròng mà Công ty nhận được từ Người dùng mới mà Thành viên Liên kết thu hút được, có khả năng tăng tỷ lệ phí tùy theo số lượng Người dùng mới thu hút được: lên đến tối đa 20% (hai mươi) và 25% (hai mươi lăm). Thành viên Liên kết có thể sửa lại điều kiện khi tăng số tiền phí cùng với đại diện của Chương trình Liên kết.


7.3. Nếu trong vòng 3 (ba) tháng dương lịch liên tiếp, Thành viên Liên kết không thu hút được 3 (ba) Người dùng mới, Công ty có quyền (nhưng không bắt buộc) đổi điều khoản hợp tác với Thành viên Liên kết, bao gồm việc giảm số tiền hoa hồng mà Thành viên Liên kết nhận được, hoặc tạm ngưng sử dụng Tài khoản Thành viên Liên kết trong Chương trình Liên kết. Trong từng trường hợp, Công ty có thể đưa ra vấn đề chấm dứt Thỏa thuận hiện tại với Thành viên Liên kết.
Tiếp theo, nếu Thành viên Liên kết chủ động quảng bá các thương hiệu của Công ty, đây có thể là căn cứ để nâng cao điều kiện hợp tác, đặc biệt là tăng số tiền hoa hồng. Thành viên Liên kết sẽ được thông báo bằng thư đến địa chỉ e-mail được cung cấp trong Tài khoản Thành viên Liên kết.


8. Thanh toán phí
8.1. Thành viên Liên kết có thể nhận Thu nhập mỗi tuần một lần (thứ ba mỗi tuần, cho khoảng thời gian từ thứ hai đến hết Chủ nhật tuần trước) nhưng chỉ khi trước đó, họ đã đồng ý về thông tin chi tiết thanh toán với quản lý của Công ty, cũng như nếu số tiền kiếm được cao hơn giá trị thanh toán tối thiểu là $30 (ba mươi đô-la Mỹ) và thu hút trên 4 người chơi. Số tiền có thể rút được hình thành từ những sự kiện được tính toán đầy đủ. Thu nhập từ những sự kiện chưa được tính sẽ được giữ lại cho đến khi kết toán đầy đủ (giữ lại).
Nếu Thành viên Liên kết không có số tiền tối thiểu đã nêu ở trên trong Tài khoản Thành viên Liên kết của họ, vậy thì số tiền sẽ tự động được chuyển sang giai đoạn tiếp theo và cứ thế cho đến khi tích lũy đủ số tiền yêu cầu. Số dư âm sẽ được kết chuyển sang tháng sau.


8.2. Chương trình Liên kết của Công ty có quyền trì hoãn Khoản thanh toán cho Thành viên Liên kết tối đa 2 (hai) tháng trong trường hợp lỗi kỹ thuật ngoài dự kiến trong Chương trình Liên kết hoặc trong trường hợp cần thiết để xác minh Thành viên Liên kết và nguồn lưu lượng truy cập của họ. Trong trường hợp trì hoãn Khoản thanh toán, Thành viên Liên kết có thể làm rõ lý do với quản lý cá nhân của Công ty – đại diện của Chương trình Liên kết.

8.3. Công ty có quyền riêng và duy nhất là tính toán và giải ngân Lợi nhuận vào tài khoản Đại lý bằng cùng một loại tiền tệ với thu nhập Công ty nhận được từ Người dùng mới mà Đại lý thu hút.


9. Quy trình giải quyết tranh chấp
9.1. Thành viên Liên kết có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào của các đại diện của Chương trình Liên kết. Vì mục đích này, Thành viên Liên kết nên liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết và nêu lập luận của mình.


9.2. Thành viên Liên kết cung cấp tất cả thông tin chỉ bằng văn bản đến địa chỉ e-mail chính thức của Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết. Thông tin liên lạc của Dịch vụ Hỗ trợ được ghi trên trang web của Chương trình Liên kết.


9.3. Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết có quyền từ chối xem xét một khiếu nại nếu Thành viên Liên kết không cung cấp được bằng chứng cho thấy họ không vi phạm.


9.4. Thời hạn xem xét một khiếu nại là 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại.


9.5. Sau khi xem xét khiếu nại, bất kỳ quyết định nào do Công ty đưa ra về Chương trình Liên kết Melbet đều là quyết định cuối cùng và không sửa đổi. Công ty có quyền xóa bất kỳ thông báo nào chứa ngôn ngữ báng bổ, xúc phạm, kích động bạo lực hoặc kết tội sai lệch và ngừng hợp tác một cách chính đáng với Thành viên Liên kết chịu trách nhiệm gửi đi những thông báo này.