Ehdot

KUMPPANUUSSOPIMUS

(MYÖHEMMIN SOPIMUS)

YLEISET MÄÄRITELMÄT

Vedonlyöntiyhtiö on internetsivusto Melbet (myöhemmin yhtiö), jolla käyttäjille tarjotaan online-vedonlyöntipalveluita.

Yhtiön pääasiallinen brändi on yhdistelmä komponentteja, jotka erottavat yhtiön muista ja tekevät siitä tunnistettavan käyttäjien keskuudessa. Yhtiön pääasiallinen brändi (myöhemmin yhtiön brändi) tässä kumppanuusohjelmassa on Melbet.

Yhtiön sivusto tai resurssi (myöhemmin myös Melbet) on yksi tai useampi yhtiön sivustoista, joka sisältää yhtiön brändin verkkotunnuksen kokonaan tai osittain.

Yhtiön tuotteita ovat palvelu tai palvelut, joita tarjotaan käyttäjille yhtiön resursseissa.

Kumppanuusohjelma on yhtiön ja kumppanin välinen yhteistyön muoto, joka on voimassa kaikissa yhtiön resursseissa, etenkin Melbetpartners.com-sivustolla, jossa resurssia tai resursseja käyttävä kumppani voi mainostaa yhtiön palveluita ja saada vastineeksi palkkioita. Tämäntyyppisen yhteistyön perusperiaatteet on määritetty alla. Kumppanin katsotaan hyväksyneen ne rekisteröityessään kumppanuusohjelmaan Melbetpartners.com-sivustolla.

Kumppani on sivuston ylläpitäjä (yksilö tai oikeushenkilö), joka täyttää Melbetpartners.com-kumppanuusohjelman ehdot ja jonka päätarkoitus kumppanuusohjelman osana on houkutella yhtiön resurssille uusia käyttäjiä sekä mainostaa sen tuotteita.

Kumppanuustili on kumppanuusohjelmaan osallistuvan kumppanin henkilökohtainen tili.

Uudet käyttäjät ovat käyttäjiä, joilla ei ole aiemmin ollut pelitiliä millään Melbet-sivustolla, jotka kumppani on houkutellut yhtiön sivustolle erikoistyökalujen kautta ja jotka ovat rekisteröineet itselleen Melbet-pelitilin ja tehneet ensimmäisen talletuksensa.

Viittauslinkki on linkki yhtiön sivustolle, joka sisältää kumppanin yksilöllisen tunnisteen.

Ansiot ovat rahallisia palkkioita, joita kumppani saa komissiona tuomiensa uusien käyttäjien tuotosta.

Maksu on maksu (ansio), joka siirretään kumppanille kumppanuusohjelman sisäiseltä tililtä ulkoisen maksujärjestelmän kautta.

Raportointikausi on määriteltävissä oleva ajanjakso, jonka avulla kumppani voi seurata työnsä tuloksia kumppanuusohjelmassa.

Mainosmateriaalit ovat mainostyyppisiä tekstejä, grafiikkaa, ääntä, videota ja yhdistelmämateriaaleja, joilla mainostetaan yhtiön tuotteita internetissä.

SOPIMUKSEN EHDOT

1. Yleiset ehdot

‎1.1. Kumppani sitoutuu tutustumaan kumppanuusohjelman ehtoihin ennen työskentelyn aloittamista yhtiön kanssa ja hyväksymään ne.

‎1.2 Vain 18 vuotta täyttänyt käyttäjä voi liittyä jäseneksi ja täyttää kumppanuusohjelman ehdot.

Yhtiö ei ole vastuussa kolmansille osapuolille, jos kumppani ei noudata täysi-ikäisyyttä koskevaa lauseketta. Jos tätä lauseketta rikotaan, yhtiöllä on oikeus kieltäytyä maksamasta kumppanille ansioita ja jäädyttää kumppanin tili.

‎1.3. Kumppanilla on täysi vastuu henkilötietojen tietoturvasta, niiden säilyttämisestä, mukaan lukien käyttäjätunnus ja salasana. Yhtiö ei ole vastuussa kumppanin henkilötietojen menettämisestä ja/tai niiden siirtämisestä kolmansille osapuolille.

‎1.4. Yhtiö pidättää kumppanuusohjelman kautta oikeuden kieltäytyä yhteistyöstä kenen tahansa kumppanin kanssa, eikä yhtiö ei ole velvollinen perustelemaan kieltäytymistään.

1.5. Yhtiö pidättää yksinomaisen oikeiden muuttaa tai muokata tätä sopimusta siitä etukäteen kumppanille ilmoittamatta. Kaikki muutokset tai muokkaukset astuvat voimaan välittömästi, kun ne on julkaistu sivustolla. Yhtiö voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa kumppanille tällaisista muutoksista. On kumppanin vastuulla tarkistaa tämä sopimus ja sivusto päivitysten varalta. Yhtiön palveluiden ja tuotteiden käytön jatkaminen muutosten tekemisen jälkeen katsotaan kumppanin muutetun sopimuksen hyväksymiseksi.

Voimassa oleva versio sopimuksesta on versio, joka on julkaistu kumppanuusohjelman sivustolla.

‎1.6. Kumppani voi rekisteröityä kumppanuusohjelmaan vain kerran, ja myös rekisteröityminen uudelleen alikumppanina on ankarasti kielletty.

‎2. Mainosmateriaalin sijoittaminen

‎2.1. Yhteistyö kumppanin kanssa osana kumppanuusohjelmaa edellyttää mainosmateriaalin sijoittamista kumppanin resurssiin tai resursseihin.

‎2.2. Sijoittaessaan mainosmateriaalia osana yhteistyötä yhtiön kanssa kumppanin on noudatettava tarkasti mainosmateriaalin sijoittamismaassa sovellettavia lakeja, viranomaisvaatimuksia ja eettisiä standardeja; käytä vain mainosmateriaaleja, jotka yhtiö on tarkistanut ja hyväksynyt.

‎2.3. Kun kumppani valmistelee omaa mainosmateriaaliaan, kumppanin on ehdottomasti toimitettava mainosmateriaali kumppanuusohjelman edustajan tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tämän sopimuskohdan rikkomisesta aiheutuu kumppanille sopimuksen kohdassa 2.9 määritellyt seuraamukset.

‎2.4. Kumppani sitoutuu seuraamaan resurssiinsa tai resursseihinsa (verkkosivustoihin, sosiaalisiin verkostoihin, pikaviestintäpalveluihin jne.) sijoitettujen mainosmateriaalien sopivuutta ja tarkkuutta. *

‎* Epäsopivia mainosmateriaaleja ovat:

‎- virheelliset kampanjoiden, bonusten ja erikoistarjousten ehdot;

‎- vanhentuneet mainokset;

‎- mainosmateriaalit, jossa on virheellinen yhtiön logo;

‎- mainosmateriaalit, joissa käytetään yhtiön nimeä tai jotakin sen tuotemerkkiä ja jotka sisältävät linkkejä kilpailijoiden verkkosivuille. Tällaisen rikkomuksen sattuessa yhtiöllä on oikeus välittömästi tarkistaa kumppanin kanssa tehdyn sopimuksen ehdot ja pidättää mahdollisuuden estää kumppanuustilin käyttö.

‎2.5. Kumppani on täysin ja yksin vastuussa sen resurssinsa tai niiden resurssiensa toiminnasta ja sisällöstä, johon mainosmateriaali on sijoitettu.

‎2.6. Kumppani takaa ja sitoutuu estämään minkään sellaisen materiaalin sijoittamisen resurssiinsa tai resursseihinsa, jotka ovat herjaavia, ikärajallisia, laittomia, haitallisia, uhkaavia, säädyttömiä, rodullisesti tai etnisesti suvaitsemattomia tai muuten ei-toivottuja tai syrjiviä, väkivaltaisia, poliittisesti epäkorrekteja tai muuten yhtiön tai kolmansien osapuolten oikeuksien vastaisia tai loukkaavia.

‎2.7. Kumppani ei saa sijoittaa mainoksia tai yhtiön verkkosivustoa mainostavaa sisältöä maihin joissa sivusto on kielletty, mukaan lukien maat, joissa tilanne on sovittelussa.

‎2.8. Kumppani ei voi käyttää palkitsevaa (ml. kaavamaista) liikennettä.

‎2.9. Yhtiö ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka liittyvät kumppanin resurssiin tai resursseihin, mihinkään siihen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin.

Jos kumppanin resurssista tai resursseista löytyy mainosmateriaalia, joka rikkoo tätä sopimusta, kumppanille lähetetään varoitus, jossa pyydetään tällaisen materiaalin vaihtoa. Kumppani sitoutuu korjaamaan tapahtuneet rikkomukset 5 (viiden) arkipäivän kuluessa.

Jos asiaa ei ole ratkaistu määritellyn ajanjakson aikana, yhtiö pidättää kumppanuusohjelman mukaisesti oikeuden estää maksut kumppanille, kunnes rikkomus on korjattu.

Jos tätä sopimuksen kohtaa rikotaan säännöllisesti, yhtiöllä on kumppanuusohjelman mukaisesti oikeus muuttaa kumppanuuden ehtoja.

‎3. Liikenteen lähteet

‎3.1. Rekisteröityessään kumppani sitoutuu antamaan kattavat tiedot liikenteen lähteistä, joita se aikoo käyttää yhteistyössä yhtiön kanssa.

‎3.2. Kumppani on vastuussa kaikesta tahallisesta liikenteen lähteiden salaamisesta. Tällaiset toimet voivat johtaa siihen, että yhtiö toteuttaa kumppanuusohjelman mukaisesti rangaistustoimia, joihin voi sisältyä maksujen estäminen ja kumppanuuden ehtojen muuttaminen.

‎3.3. Yhtiön moderointipalvelu valvoo kumppanin käyttämien liikenteen lähteiden vaatimustenmukaisuutta. Kumppani voi ottaa yhteyttä kumppanuusohjelman tukeen lisätietojen saamiseksi.

‎4. Yhtiön immateriaalioikeuksien käyttörajoitukset

‎4.1. Kumppani ei saa kopioida kokonaan tai osittain yhtiön pääbrändin verkkosivustojen tai yksittäisten aloitussivujen ulkoasua eikä yhtiön rekisteröimiä kauppanimiä ja tavaramerkkejä sisältäviä verkkosivustoja. Lisäksi kumppanin verkkosivustot tai aloitussivut eivät saa antaa vaikutelmaa, että ne olisivat yhtiön pääbrändin hallinnoimia tai että ne olisivat yhteydessä yhtiön pääbrändiin tai mihinkään siihen liittyviin brändeihin.

‎4.2. Kumppanilla ei ole oikeutta käyttää yhtiön logoja, grafiikkaa ja markkinointimateriaaleja ilman yhtiön edustajien suostumusta, lukuun ottamatta materiaalia, jonka kumppani vastaanottaa osana kumppanuusohjelmaa.

‎4.3. Kumppani sitoutuu olemaan rekisteröimättä tai käyttämättä osia verkkosivuston osoitteesta (verkkotunnuksesta), sen sisäisistä sivuista ja mobiilisovelluksista, mitään muunnelmia yhtiön pääbrändin nimestä tai muista yhtiön brändeistä, jotka sisältävät yhtiön minkä tahansa tuotemerkin nimen, tai jotka ovat hämmentävässä määrin samanlaisia suhteessa yhtiön tuotemerkkiin. Kumppani hyväksyy yhtiön oikeuden määritellä sekaannuksen todennäköisyyden.

‎4.4. Kumppanilla ei ole oikeutta hankkia/rekisteröidä/käyttää avainsanoja, hakukyselyitä tai muita tunnisteita käytettäväksi missään hakujärjestelmissä, portaaleissa, mainospalveluissa tai muissa haku-/viitepalveluissa, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia yhtiön minkä tahansa kauppanimen (tavaramerkin) tai minkään muun yhtiön omistaman brändin kanssa. Näihin sisältyvät kumppanin sivulla olevat metatunnisteet, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin yhtiön tuotemerkit (tavaramerkit).

Kumppanilla ei ole oikeutta luoda sosiaalisiin verkostoihin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Facebookiin, Twitteriin jne.) sivuja ja/tai ryhmiä, jotka voidaan virheellisesti tulkita yhtiön ja/tai yhtiön tuotemerkkien sivuiksi tai ryhmiksi.

Kumppani sitoutuu myös olemaan luomatta tai levittämättä mobiili- tai verkkosovelluksia sekä verkkosivustoja, jotka voidaan virheellisesti tulkita yhtiön tuotemerkkien sovelluksiksi tai verkkosivustoiksi.

‎4.5. Mikäli tämän sopimuksen lausekkeita ‎4.1–4.4 rikotaan, yhtiöllä on oikeus tarkistaa kumppanuuden ehdot.

‎5. Kilpailijat

‎5.1. Kumppani sitoutuu olemaan sijoittamatta mainosmateriaaleja ja jakamatta mainosmateriaaleja yhtiön, etenkin sen kumppanuusohjelman, hallinnon, johdon tai muiden työntekijöiden puolesta. Kaikki mainosmateriaalit ja yhtiön puolesta asiakkaille osoitetut vetoomukset on lähetettävä yhtiön verkkosivuilla olevista virallisista sähköpostiosoitteista.

‎5.2. Kumppanilla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin millään tavalla, joka johtaisi kumppanin ja yhtiön väliseen kilpailuun verkkosivuston tai verkkosivustojen mainostamisesta.

‎5.3. Kumppani ei saa käyttää yhtiön mainostamisen keinona roskapostitusta, kontekstuaalista mainontaa, joka sisältää yhtiön minkä tahansa tuotemerkin, eikä clickunder- ja popunder-ponnahdusikkunoiden kaltaisia mainostamisen muotoja.

‎5.4. Kumppani hyväksyy, että se ei tarjoa tai anna (taloudellisia tai muita) kannustimia rekisteröitymiseen, talletuksen tekemiseen tai mihinkään toimiin kenellekään yhtiön mahdolliselle uudelle käyttäjälle ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta osana kumppanuusohjelmaa, paitsi tavallisille mainosohjelmille, joita yhtiö voi ajoittain tarjota kumppaniohjelman kautta.

‎5.5. Kumppani ei saa rekisteröidä omaa pelitiliä yhtiön palveluun oman viittauslinkkinsä kautta eikä toimia yhteistyössä muiden käyttäjien kanssa.

‎5.6. Kumppani ei saa käyttää evästeiden ujuttamista, kuten:

‎- Melbet-verkkosivuston avaamista nollakokoisessa iframe-kehyksessä sekä näkymättömällä alueella;

- tunnisteita ja evästekomentosarjojen lisäämistä tai vastaavia toimia.

‎5.7. Kumppani ei saa käyttää view-through-attribuutiomallia yhtiön sovellusten mainostamiseen.

‎5.8. Mikäli tämän sopimuksen lausekkeita ‎5.1–5.7 rikotaan, yhtiö pidättää oikeuden tarkistaa kumppanuuden ehdot ja sulkea kumppanuustilin.

6. Luottamukselliset tiedot

‎6.1. Tämän sopimuksen voimassaoloaikana kumppanille voidaan antaa luottamuksellisia tietoja, jotka liittyvät yhtiön liiketoimintaan, toimintaan, teknologioihin ja kumppanuusohjelmaan (mukaan lukien esimerkiksi ansiot ja muut palkkiot, jotka kumppani saa osana kumppanuusohjelmaa).

‎6.2. Kumppani sitoutuu olemaan paljastamatta tai siirtämättä luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei kumppani ole etukäteen saanut kirjallista lupaa yhtiöltä. Kumppani käyttää luottamuksellisia tietoja vain tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanin luottamuksellisia tietoja koskevat velvoitteet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

‎6.3. Mikäli tämän sopimuksen lausekkeita 6.1–6.2 rikotaan, yhtiöllä on oikeus irtisanoa kumppanin sopimus ja ottaa käyttöön seuraamukset sovellettavien luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevien lakien mukaisesti.

‎7. Korvaus uusien käyttäjien houkuttelemisesta

‎7.1. Kumppanin ansiot eivät ole kiinteitä ja riippuvat yhtiön tuloista, jotka on saatu kumppanin viittauslinkin kautta rekisteröityneiltä uusilta käyttäjiltä, sekä liikenteen laadusta.

‎7.2. Jokainen uusi kumppani saa välittömästi rekisteröitymisen jälkeen palkkion, joka on 20 (kaksikymmentä) % yhtiön siitä nettotuloksesta, joka on aiheutunut kumppanin houkuttelemien uusien käyttäjien ansiosta 3 (kolmen) kalenterikuukauden aikana liikevaihdon lisäämiseksi. Määritellyn 3 (kolmen) kalenterikuukauden umpeutuessa korvauksen suuruus on alkaen 15 (viisitoista) % yhtiön nettotuloksesta, joka on saatu kumppanin houkuttelemien uusien käyttäjien ansiosta, ja sitä voidaan korottaa uusien käyttäjien määrästä riippuen: enintään 20 (kaksikymmentä) % ja 25 (kaksikymmentäviisi) %. Kumppani voi yhdessä kumppanuusohjelman edustajan kanssa tarkistaa ehtoja palkkion korottamiseksi.

‎7.3. Jos kumppani ei 3 (kolmen) peräkkäisen kalenterikuukauden aikana houkuttele enempää kuin 3 (kolme) uutta käyttäjää, yhtiöllä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) muuttaa kumppaniyhteistyön ehtoja, mukaan lukien alentaa kumppanin saaman korvauksen määrää tai keskeyttää kumppanuustilin toiminnan kumppanuusohjelmassa. Yksittäisissä tapauksissa voidaan ottaa esille nykyisen kumppanisopimuksen päättäminen.

‎Kumppanin aktiivinen toiminta yhtiön tuotemerkkien edistämisessä voi puolestaan antaa mahdollisuuden parantaa yhteistyön ehtoja, erityisesti korottaa korvauksen määrää. Kumppanille ilmoitetaan asiasta kumppanuustilillä mainittuun sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä.

‎8. Korvauksen maksaminen

‎8.1. Kumppani voi saada ansioita kerran viikossa (joka tiistai edellisen viikon maanantain ja sunnuntain väliseltä jaksolta), mutta vain jos se on etukäteen sopinut maksun yksityiskohdissa yhtiön johtajan kanssa sekä jos ansaitut varat ylittävät minimiarvon - 30 $ (kolmekymmentä Yhdysvaltain dollaria) - ja houkutellut yli 4 pelaajaa. Nostettavat varat muodostuvat täysin lasketuista tapahtumista. Tulot tapahtumista, joita ei ole vielä laskettu, pidätetään, kunnes ne on ratkaistu täysin (pidätys).

Jos kumppanilla ei ole edellä mainittua vähimmäissummaa kumppanuustilillään, varat siirretään automaattisesti seuraavalle jaksolle ja niin edelleen, kunnes vaadittu summa on kertynyt. Myös negatiivinen saldo siirtyy seuraavalle kuukaudelle.

‎8.2. Yhtiön kumppanuusohjelmalla on oikeus lykätä maksuja kumppanille enintään 2 (kaksi) kuukautta, jos kumppanuusohjelmassa ilmenee odottamattomia teknisiä vikoja, sekä jos kumppani ja kumppanin liikennelähteet on todennettava. Mikäli maksu viivästyy, kumppani voi antaa lisäselvityksiä syistä yhtiön henkilökohtaiselle asianhoitajalle eli kumppanuusohjelman edustajalle.

8.3. Yhtiöllä on yksinomainen ja eksklusiivinen oikeus laskea ja maksaa ansiot kumppanuustilille samassa valuutassa, kuin jossa yhtiö on saanut tulot kumppanin tuomilta uusilta käyttäjiltä.

9. Riitatilanteiden ratkaiseminen

‎9.1. Kumppani voi riitauttaa kaikki kumppanuusohjelman edustajien päätökset. Tätä varten kumppanin on otettava yhteyttä kumppanuusohjelman tukipalveluun ja esitettävä perustelunsa.

‎9.2 Kumppanit toimittavat kaikki tiedot vain kirjallisesti kumppanuusohjelman tukipalvelun viralliseen sähköpostiin. Tukipalvelun yhteystiedot on annettu kumppanuusohjelman sivustolla.

‎9.3. Kumppanuusohjelman tukipalvelulla on oikeus kieltäytyä käsittelemästä valitusta, jos kumppani ei pysty toimittamaan todisteita rikkomuksen puuttumisesta.

‎9.4. Valituksen käsittelyaika on 14 (neljätoista) arkipäivää valituksen vastaanottamisesta.

‎9.5. Valituksen käsittelemisen jälkeen kaikki yhtiön Melbet-kumppaniohjelmaa koskevat päätökset ovat lopullisia, eikä niitä tarkisteta. Yhtiö pidättää oikeuden poistaa kaikki viestit, jotka sisältävät kirosanoja, loukkauksia, yllytyksiä väkivaltaan tai vääriä syytöksiä, ja keskeyttää asianmukaisesti yhteistyön tällaisten viestien lähettämisestä vastaavan kumppanin kanssa.