Одредбе и услови

УГОВОР О ПАРТНЕРСТВУ
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ „УГОВОР“)
ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ


Кладионичарска компанија је интернет ресурс Melbet (у даљем тексту „Компанија“), на ком се корисницима нуде платформе за онлајн клађење.


Главни бренд компаније је скуп компоненти који Компанију чини различитом у односу на друге, због чега је корисници лако препознају. Главни бренд Компаније (у даљем тексту „Бренд компаније“) за овај Партнерски програм је Melbet.


Веб-сајт или ресурс Компаније (у даљем тексту „Melbet“) један је или више веб-сајтова Компаније који у називу домена садрже цео или делимичан Бренд компаније.


Производи Компаније су услуге или скуп услуга који се нуди корисницима на ресурсима Компаније.


Партнерски програм је врста сарадње између Компаније и Партнера, која се спроводи путем ресурса Компаније, нарочито путем Melbetpartners.com, у којој Партнер који користи њен ресурс или ресурсе може рекламирати услуге Компаније и заузврат бити плаћен. Основни принципи ове врсте сарадње су изложени у наставку и сматраће се да их је Партнер прихватио од тренутка кад се регистровао у Партнерском програму на Melbetpartners.com.


Партнер је веб-мастер (физичко или правно лице) које испуњава услове Партнерског програма на Melbetpartners.com, којима је, као део Партнерског програма, главна сврха да привуку Нове кориснике на ресурс Компаније, као и да промовишу њене производе.


Партнерски налог је лични налог Партнера у Партнерском програму.


Нови корисници су корисници који претходно нису имали играчки налог на било ком веб-сајту Melbet-а, које је Партнер привукао на веб-сајт Компаније помоћу посебних алата и који су регистровали играчки налог на Melbet и извршили прву уплату.


Линк препоруке је линк за веб-сајт Компаније који садржи јединствени идентификатор Партнера.


Зарађивања су монетарне награде које је Партнер добио као провизију на зараду од Нових корисника које је Партнер довео.


Плаћање је плаћање (зарађивање) које се пребацује Партнеру са унутрашњег рачуна Партнерског програма путем спољашњег система плаћања.


Период извештавања је временски период који може бити одређен како би Партнер пратио резултате свог рада у оквиру Партнерског програма.


Рекламни материјали су текстуални, графички, аудио, видео и мешовити материјали рекламне природе, чија је сврха промовисање производа компаније на интернету.


ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ УГОВОРА


1. Опште одредбе
1.1. Партнер се обавезује да ће се упознати с одредбама и условима Партнерског програма и да ће дати свој пристанак за њих пре него што почне да ради с Компанијом.


1.2. Само корисник који има 18 или више година може постати члан и испунити услове Партнерског програма.
Компанија није одговорна трећим странама због тога што Партнер није поштовао клаузулу о пунолетству. Ако ова клаузула буде прекршена, Компанија има право да Партнеру одбије плаћање Зарађивања и замрзне Партнеров рачун.


‎1.3. Партнер сноси сву одговорност за безбедност личних података и њихово складиштење, укључујући корисничко име и лозинку. Компанија неће бити одговорна ако Партнер изгуби личне податке и/или их пренесе трећим странама.


1.4. Путем Партнерског програма, Компанија задржава право да одбије сарадњу с било којим Партнером и Компанија није дужна да образложи ово одбијање.

1.5. Компанија задржава искључиво дискреционо право да измени, допуни или ревидира овај Уговор без претходног обавештења Партнера. Све промене или допуне ступиће на снагу непосредно након објављивања на веб-сајту. Компанија може, али неће бити обавезна, да обавести Партнера о тим променама. Партнер је дужан да редовно проверава да ли постоје ажурирања у овом Уговору и на веб-сајту. Наставак коришћења производа и услуга Компаније након било које измене подразумева да Партнер прихвата ревидирани Уговор.

Важећа верзија Уговора је верзија која је објављена на веб-сајту Партнерског програма.


1.6. Партнер се може регистровати за Партнерски програм само једном. Поновне регистрације су строго забрањене, што се односи и на регистрацију као потпартнер.


2. Пласирање рекламних материјала
2.1. Сарадња с Партнером у оквиру Партнерског програма подразумева пласирање Рекламних материјала на Партнеровом ресурсу или ресурсима.


2.2. Приликом пласирања Рекламних материјала у оквиру сарадње с Компанијом, Партнер мора строго поштовати законе земље у којој се пласирају Рекламни материјали, регулаторне услове и етичке стандарде; и мора користити само Рекламне материјале који су прошли поступак модерације и добили одобрење Компаније.


2.3. Кад Партнер припреми сопствене Рекламне материјале, мора их предати представницима Партнерског програма на модерацију и одобрење. У случају кршења ове клаузуле Уговора, Партнер ће сносити последице наведене у клаузули 2.9 овог Уговора.


2.4. Партнер пристаје на то да ће проверавати релевантност и тачност Рекламних материјала на свом ресурсу или ресурсима (веб-сајтовима, друштвеним мрежама, инстант месинџерима итд.). *
‎* Нерелевантни Рекламни материјали су:
‎- нетачни услови за промоције, бонусе и посебне понуде;
‎- застарели креативни радови;
‎- Рекламни материјали који садрже нерелевантни логотип Компаније;
‎- Рекламни материјали који користе назив Компаније или једног од њених брендова и који садрже линкове за конкурентске веб-сајтове. У случају таквог кршења, Компанија има право да одмах ревидира одредбе Уговора с Партнером, истовремено задржавајући могућност да блокира Партнеров налог.


‎2.5. За управљање и садржај на ресурсу или ресурсима где су Рекламни материјали пласирани, биће само и у потпуности одговоран Партнер.


2.6. Партнер гарантује и предузеће мере како би на свом ресурсу или ресурсима спречио појављивање материјала који су клеветничке природе, подложни ограничењима за узраст, незаконити, штетни, претећи, непристојни, расно или етнички нетолерантни, или на неки други начин непожељни или дискриминаторски, насилни, политички некоректни или на неки други начин противрече или крше права Компаније или права трећих страна.


2.7. Партнер не сме пласирати било какве рекламе или садржај који промовише веб-сајт Компаније у земљама где је то забрањено, укључујући земље где је ова ситуација у поступку решавања.


2.8. Партнер не сме користити мотивисани (укључујући шематски) саобраћај.


2.9. Компанија није одговорна за било каква потраживања трећих страна у вези с ресурсом или ресурсима Партнера и било каквим производима или услугама повезаним с њима.
Ако се на ресурсу или ресурсима Партнера пронађу Рекламни материјали који крше овај Уговор, Партнеру ће бити послато упозорење и захтев да уклони такве материјале. Партнер пристаје на то да отклони кршење у року од 5 (пет) радних дана.
Ако ствар не буде решена током наведеног периода, Компанија задржава право да путем Партнерског програма блокира Плаћања овом Партнеру док се кршење не отклони.
У случају поновљеног кршења ове клаузуле Уговора, Компанија има право да путем Партнерског програма ревидира одредбе сарадње с Партнером.


3. Извори саобраћаја
3.1. Приликом регистрације, Партнер пристаје на то да пружи свеобухватне податке о изворима саобраћаја које намерава да користи у сарадњи с Компанијом.


3.2. Партнер је одговоран за свако намерно прикривање извора саобраћаја. Ове радње могу довести до тога да Компанија путем Партнерског програма изврши казне међу којима могу бити блокирање Плаћања и ревидирање одредби сарадње с Партнером.


3.3. Компанијин сервис за модерацију имаће контролу над усаглашеношћу извора саобраћаја које користи Партнер. Ради појашњења, Партнер се може обратити Подршци Партнерског програма.


4. Ограничења за коришћење интелектуалне својине Компаније
4.1. Партнеру је забрањено да у потпуности или делимично копира изглед веб-сајтова или појединачних циљних страница главног Бренда компаније, као и веб-сајтове пословних имена и заштићене знакове који су регистровани од стране Компаније. Осим тога, Партнерови веб-сајтови или циљне странице не смеју одавати утисак да њима управљају или да имају везе с главним Брендом компаније и брендовима с којима је она повезана.


4.2. Партнер нема право да користи логотипе, графику и маркетиншке материјале Компаније без пристанка представника Компаније. Изузетак су материјали које је примио у оквиру Партнерског програма.


4.3. Партнер пристаје на то да неће регистровати или делимично користити адресу веб-сајта (домен), његове унутрашње странице и мобилне апликације, било какву варијацију назива главног Бренда компаније или осталих брендова компаније који укључују или чине део било ког бренда Компаније, или који су толико слични називу заштићеног знака Компаније да би могли бити помешани с њим. Партнер пристаје на то да Компанија има право да утврди шта може бити помешано с њеном својином.


4.4. Партнер нема право да преузме/региструје/користи кључне речи, упите за претраживање или друге идентификаторе у било којим системима претраге, порталима, рекламним услугама или другим сервисима за претрагу/упућивање који су исти или слични било ком пословном имену (заштићеном знаку) Компаније или било ког другог бренда у поседу Компаније. Ово укључује метаознаке на веб-сајту Партнера које су исте или сличне било ком пословном имену (заштићеном знаку) Компаније).
Партнер нема право да креира странице и/или групе на друштвеним мрежама (међу којима су, али не само Facebook, Twitter итд.) за које се може погрешно претпоставити да су странице или групе Компаније или њених брендова.
Партнер се такође слаже да неће правити или дистрибуирати мобилне или веб-апликације, као ни веб-сајтове за које се може погрешно претпоставити да су апликације или веб-сајтови брендова Компаније.


4.5. У случају кршења клаузула ‎4.1. – 4.4. овог Уговора, Компанија има право да ревидира одредбе сарадње с Партнером.


5. Конкуренција
5.1. Партнер пристаје на то да не пласира Рекламне материјале и да их не дистрибуира у име администрације, менаџера или других запослених у Компанији, а нарочито не у име Партнерског програма. Сви Рекламни материјали и обраћања клијентима у име Компаније шаљу се са званичних имејл адреса са листе на веб-сајту Компаније.


5.2. Партнер нема право да контактира с потенцијалним клијентима на било који начин који ће довести до конкуренције између Партнера и Компаније кад је реч о промоцији веб-сајта или веб-сајтова.


5.3. У сврху рекламирања Компаније, Партнеру је забрањено да користи нежељену пошту, контекстуално рекламирање с било којим Брендом Компаније и рекламне формате као што су клик-андер и поп-андер.


5.4. Партнер пристаје на то да неће нудити или обезбеђивати подстицаје (финансијске или друге) за регистровање, извршење уплате, нити предузети било коју радњу према било ком потенцијалном Новом кориснику Компаније без претходне писмене сагласности Компаније у оквиру Партнерског програма, осим у стандардним рекламним програмима које Компанија с времена на време може понудити путем Партнерског програма.


5.5. Партнеру је забрањено да региструје сопствени играчки налог код Компаније преко њеног Линка за препоруку, као и да се договара с другим корисницима.


5.6. Партнеру је забрањено да користи технике „куки стафинга“, као што су:
- отварање веб-сајта Melbet у iframe-у нултих размера или у невидљивој зони;
- додавање ознака, куки скрипти и друге сличне манипулативне радње.


5.7. Партнеру је забрањено да користи модел „вју-тру“ атрибуције за промоцију апликација Компаније.


5.8. У случају кршења клаузула. ‎5.1 – 5.7 овог Уговора, Компанија задржава право да ревидира одредбе сарадње с Партнером и може затворити Партнерски налог.


6. Поверљиве информације
6.1. Током трајања овог Уговора, Партнер би могао добити поверљиве информације које се тичу пословања Компаније, операција, технологије и Партнерског програма (укључујући, на пример, Зарађивања и друге провизије које је Партнер добио у оквиру Партнерског програма).


6.2. Партнер пристаје на то да неће открити или пренети било коју поверљиву информацију трећим странама, осим у случају кад за то има претходно добијен писмени пристанак Компаније. Партнер ће користити поверљиве информације само да би постигао циљеве овог Уговора. Партнерове обавезе у вези с поверљивим информацијама остаће на снази и након истека овог Уговора.


6.3. У случају кршења клаузула. ‎6.1 – 6.2 овог Уговора, Компанија има право да раскине Уговор с Партнером и примени казне у складу с одговарајућим законима о заштити поверљивих информација.


7. Накнада за привлачење Нових корисника
7.1. Зарађивања Партнера немају фиксну вредност и зависе од прихода који Компанија оствари од Нових корисника који су се регистровали путем Партнеровог Линка за препоруку, као и од квалитета саобраћаја.


7.2. Одмах након регистрације, сваки нови Партнер добија накнаду износу од 20 (двадесет)% нето зараде коју је Компанија остварила захваљујући Новим корисницима које је Партнер привукао у току 3 (три) календарска месеца како би повећао обрт. Након истека тог периода од 3 (три) календарска месеца, износ накнаде ће се кретати од 15 (петнаест)% нето зараде коју је Компанија остварила захваљујући Новим корисницима које је Партнер привукао, уз могућност повећања процента накнаде у зависности од броја привучених Нових корисника, до 20 (двадесет)% и 25 (двадесет пет)%. Партнер може ревидирати ове услове с представницима Партнерског програма како би повећао износ накнаде.


7.3. Ако у року од 3 (три) календарска месеца Партнер не привуче више од 3 (три) Нова корисника, Компанија има право (али није обавезна) да промени одредбе сарадње с Партнером, укључујући да смањи износ накнаде који ће Партнер добити, или да обустави операцију Партнеровог налога у Партнерском програму. У појединим случајевима, може бити покренуто питање раскида тренутног Уговора с Партнером.
Са друге стране, Партнерова активност у смислу промовисања брендова Компаније може бити повод за побољшање услова сарадње, нарочито кад је реч о повећању износа накнаде. Партнер ће о томе бити обавештен поруком на имејл адресу коју је навео у Партнерском налогу.


8. Плаћање накнаде
8.1. Партнер може добити Зарађивања једном недељно (сваког уторка, за период од понедељка до недеље претходне седмице, укључујући наведене дане), али само ако се претходно с менаџером Компаније договорио око детаља плаћања, ако је зарада већа од минималне вредности плаћања - 30$ (тридесет америчких долара) и ако је привукао више од 4 играча. Средства која су доступна за повлачење, формирају се од потпуно измирених догађаја. Приход од догађаја који још нису измирени биће задржани до потпуног измирења (на чекању).
Ако партнер нема горенаведени минимални износ на Партнерском налогу, онда ће средства аутоматски бити пренесена у следећи период, и тако редом, док се потребан износ не сакупи. Негативно стање рачуна се такође преноси у следећи месец.


8.2. Партнерски програм Компаније има право да одложи Плаћања Партнеру до 2 (два) месеца у случају непредвиђених техничких проблема у Партнерском програму, као и у случајевима кад је неопходно верификовати Партнера и његове изворе саобраћаја. У случају одлагања Плаћања, Партнер може добити појашњење разлога од личног менаџера Компаније – представника Партнерског програма.

8.3. Компанија има искључиво право да израчунава и исплаћује Зарађивања на Партнерски рачун у истој валути у којој Компанија прима приход од Нових корисника које је довео Партнер.


9. Поступак решавања спорова
9.1. Партнер може довести у питање било коју одлуку представника Партнерског програма. У ту сврху, Партнер треба да се обрати Корисничкој служби Партнерског програма и изнесе своје аргументе.


9.2. Партнери све информације достављају само у писаном облику на званични имејл Корисничке службе Партнерског програма. Подаци за контакт Корисничке службе су наведени на веб-сајту Партнерског програма.


9.3. Корисничка служба Партнерског програма има право да одбије да размотри жалбу ако Партнер не достави доказ да се није догодио прекршај.


9.4. Време за разматрање жалбе је 14 (четрнаест) радних дана од тренутка добијања жалбе.


9.5. Након разматрања жалбе, све одлуке које Компанија донесе у вези с Партнерским програмом Melbet су коначне и не подлежу ревизији. Компанија задржава право да избрише све комуникације које садрже непристојне речи, увреде, подстицаје на насиље или лажне оптужбе, као и да обустави сарадњу с Партнером који је одговоран за слање таквих порука.