ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงพันธมิตร
‎(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าข้อตกลง)
คำจำกัดความทั่วไป


บริษัทรับเดิมพันคือทรัพยากรอินเทอร์เน็ต Melbet (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ซึ่งเป็นที่ที่เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันออนไลน์ให้กับผู้ใช้
แบรนด์หลักของบริษัทคือชุดองค์ประกอบที่จำแนกบริษัทออกจากบริษัทอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถจดจำได้ง่าย ๆ แบรนด์หลักของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า แบรนด์หลักของบริษัท) สำหรับโปรแกรมพันธมิตรนี้คือ Melbet
เว็บไซต์หรือทรัพยากรของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า Melbet) คือเว็บไซต์ของบริษัทจำนวนหนึ่งเว็บไซต์หรือมากกว่าที่มีแบรนด์ของบริษัทในชื่อโดเมนอย่างเต็มรูปแบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือบริการและชุดบริการที่เสนอให้กับผู้ใช้บนทรัพยากรของบริษัท
โปรแกรมพันธมิตรเป็นความร่วมมือประเภทหนึ่งระหว่างบริษัทและพันธมิตร ซึ่งดำเนินการผ่านทรัพยากรของบริษัท โดยเฉพาะ Melbetpartners.com ซึ่งพันธมิตรที่ใช้ทรัพยากรของบริษัทอาจโฆษณาบริการของบริษัทและรับค่าจ้างเป็นการตอบแทน ได้มีการกำหนดหลักการพื้นฐานของความร่วมมือประเภทนี้ไว้ด้านล่างและจะถือว่าพันธมิตรยอมรับหลักการดังกล่าวนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนความร่วมมือนี้ในโปรแกรมพันธมิตรกับ Melbetpartners.com
พันธมิตรคือผู้ดูแลเว็บไซต์ (บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรบน Melbetpartners.com วัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรคือการแนะนำผู้ใช้งานใหม่มายังทรัพยากรของบริษัท ตลอดจนโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บัญชีพันธมิตรคือบัญชีส่วนบุคคลของพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร
ผู้ใช้ใหม่คือผู้ใช้ซึ่งพันธมิตรแนะนำมายังเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครื่องมือพิเศษ โดยที่ผู้ใช้ใหม่ไม่เคยมีบัญชีผู้เล่นบนเว็บไซต์ใด ๆ ของ Melbet มาก่อน เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นบน Melbet และดำเนินการฝากเงินครั้งแรก
ลิงก์แนะนำคือลิงก์ที่ประกอบไปด้วยตัวระบุพันธมิตรที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท
รายได้คือรางวัลที่เป็นเงินที่พันธมิตรได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นจากเงินกำไรจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมา
การจ่ายเงินคือการจ่ายเงิน (รายได้) ซึ่งโอนให้กับพันธมิตรจากบัญชีภายในของโปรแกรมพันธมิตรผ่านระบบชำระเงินภายนอก
ระยะเวลารายงานคือระยะเวลาที่สามารถระบุเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้เพื่อให้พันธมิตรสามารถติดตามผลของการทำงานภายในโปรแกรมพันธมิตร
สื่อโฆษณาคือข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอและสื่อผสมที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา ซึ่งทำหน้าที่ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง


‎1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. พันธมิตรยินยอมที่จะทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรก่อนที่จะเริ่มทำงานกับบริษัทและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


‎1.2. เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรได้
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามในกรณีที่พันธมิตรไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการบรรลุนิติภาวะได้ หากมีการละเมิดข้อกำหนดนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายเงินรายได้ให้กับพันธมิตรและอายัดบัญชีพันธมิตร


‎1.3. พันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลอันเกิดจากพันธมิตรและ/หรือการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม


‎1.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความร่วมมือกับพันธมิตรคนใดก็ตามผ่านโปรแกรมพันธมิตร ในขณะที่บริษัทไม่มีหน้าที่ในการยืนยันการปฏิเสธดังกล่าว

1.5. บริษัทยังคงใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันที เมื่อประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทอาจแจ้งให้พันธมิตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นเสมอไป พันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงฉบับนี้และเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการอัปเดต การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ถือว่าพันธมิตรยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขแล้ว

เวอร์ชันข้อตกลงที่ถูกต้องจะเป็นเวอร์ชันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โปรแกรมพันธมิตร


‎1.6. พันธมิตรสามารถลงทะเบียนโปรแกรมพันธมิตรได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและห้ามมิให้มีการลงทะเบียนซ้ำอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงพันธมิตรรายย่อย


‎2. การวางสื่อโฆษณา
‎2.1. ความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรนั้นหมายถึงการวางสื่อโฆษณาบนทรัพยากรของพันธมิตร


‎2.2. เมื่อวางสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับบริษัท พันธมิตรจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่วางสื่อโฆษณา ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและใช้เฉพาะสื่อโฆษณาที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น


‎2.3. เมื่อพันธมิตรจัดเตรียมสื่อโฆษณาของตนเอง พันธมิตรจำเป็นต้องส่งสื่อโฆษณาดังกล่าวให้กับตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตรเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติสื่อดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ของข้อตกลง จะมีการนำผลที่ตามมาที่ระบุไว้ในข้อที่ 2.9 ของข้อตกลงนี้มาใช้กับพันธมิตร


‎2.4. พันธมิตรยินยอมที่จะตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของสื่อโฆษณาที่วางบนทรัพยากรของตนเอง (เว็บไซต์ เครือข่ายโซเชียล แอปส่งข้อความ เป็นต้น) *
‎* สื่อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องคือ:
‎- เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องสำหรับโปรโมชั่น โบนัสและข้อเสนอพิเศษ
‎- ผลงานสร้างสรรค์ล้าสมัย
‎- สื่อโฆษณาที่ประกอบไปด้วยโลโก้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง
‎- สื่อโฆษณาที่ใช้ชื่อหรือหนึ่งในแบรนด์ของบริษัทและมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่ง ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้กับพันธมิตรโดยทันที ในขณะที่สงวนความเป็นไปได้ในการปิดกั้นบัญชีพันธมิตร


‎2.5. พันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการและเนื้อหาของทรัพยากรที่มีการวางสื่อโฆษณา


‎2.6. พันธมิตรรับประกันและจะดำเนินการเพื่อป้องกันการวางทรัพยากรสื่อที่ดูหมิ่น จำกัดอายุ ผิดกฎหมาย อันตราย ข่มขู่ ลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือไม่เป็นที่พึงปรารถนาหรือเลือกปฏิบัติ รุนแรง ไม่ถูกต้องทางการเมืองหรือขัดแย้งหรือละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม


‎2.7. พันธมิตรไม่สามารถวางโฆษณาหรือเนื้อหาที่โปรโมทเว็บไซต์ของบริษัทในประเทศต้องห้ามได้ ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีสถานการณ์อยู่ในกระบวนการยุติธรรม


‎2.8. พันธมิตรไม่สามารถใช้ข้อมูลการรับชมที่มีแรงจูงใจ (รวมถึงแผนผัง) ได้


‎2.9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของพันธมิตร ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่าสื่อโฆษณาบนทรัพยากรของพันธมิตรละเมิดข้อตกลงนี้ จะมีการส่งคำเตือนไปให้พันพันธมิตรพร้อมคำขอให้เปลี่ยนสื่อดังกล่าว พันธมิตรยินยอมที่จะแก้ไขการละเมิดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ
หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการชำระเงินผ่านโปรแกรมพันธมิตรให้กับพันธมิตรจนกว่าการละเมิดจะได้รับการแก้ไข
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นประจำ บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมพันธมิตร


‎3. แหล่งที่มาของการเข้าชม
‎3.1. เมื่อลงทะเบียน พันธมิตรยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เจตนาจะใช้ในความร่วมมือกับบริษัท


‎3.2. พันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปกปิดโดยเจตนาใด ๆ ของแหล่งที่มาของการเข้าชม การกระทำเหล่านี้อาจทำให้บริษัทออกมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจรวมถึงการปิดกั้นการชำระเงินและแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมพันธมิตร


‎3.3. บริการการตรวจสอบของบริษัทจะควบคุมการปฏิบัติตามแหล่งที่มาของการเข้าชมที่พันธมิตรใช้ พันธมิตรสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรเพื่อขอคำชี้แจงได้


4. ข้อจำกัดในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
‎4.1. ห้ามมิให้พันธมิตรคัดลอกรูปลักษณ์ของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บใด ๆ ของแบรนด์หลักของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ตลอดจนเว็บไซต์ที่มีชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยบริษัท นอกจากนี้ เว็บไซต์หรือหน้าเว็บของพันธมิตรจะต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าได้รับการดูแลหรือเชื่อมโยงกับแบรนด์หลักของบริษัทหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของบริษัท


‎4.2. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการใช้โลโก้ กราฟิกและสื่อการตลาดของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนของบริษัท ยกเว้นสื่อที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร


‎4.3. พันธมิตรยินยอมที่จะไม่ลงทะเบียนหรือใช้หน้าเว็บภายในและแอปพลิเคชันมือถือ, การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของชื่อแบรนด์หลักของบริษัทหรือแบรนด์อื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงหรือประกอบด้วยชื่อแบรนด์ใด ๆ ของบริษัท หรือที่อาจทำให้เกิดความสับสนคล้ายกับชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ (โดเมน) พันธมิตรเห็นชอบกับสิทธิ์ของบริษัทในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความสับสน


‎4.4. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการรับ/ลงทะเบียน/ใช้คีย์เวิร์ด คำค้นหาหรือตัวระบุอื่น ๆ สำหรับการใช้ในระบบค้นหา พอร์ทัล บริการโฆษณาหรือบริการค้นหา/อ้างอิงอื่น ๆ ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับชื่อทางการค้า (เครื่องหมายทางการค้า) ของบริษัทหรือแบรนด์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมไปถึง Meta Tags บนเว็บไซต์ของพันธมิตรที่คล้ายหรือเหมือนกับชื่อทางการค้าของบริษัท (เครื่องหมายทางการค้า)
พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการสร้างหน้าเพจและ/หรือกลุ่มบนโซเชียลมีเดียใด ๆ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter เป็นต้น) ที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นหน้าเพจหรือกลุ่มของบริษัทและ/หรือแบรนด์ของบริษัท
พันธมิตรยังยินยอมที่จะไม่สร้างหรือแจกจ่ายแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ ตลอดจนเว็บไซต์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ของบริษัท


‎4.5 ในกรณีที่มีการละเมิดข้อที่ 4.1 - 4.4 ของข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดของความร่วมมือกับพันธมิตรคนดังกล่าว


‎5. การแข่งขัน
‎5.1. พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่วางสื่อโฆษณาและไม่แจกจ่ายสื่อโฆษณาในนามของผู้ดูแล ผู้จัดการหรือพนักงานของบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมพันธมิตร สื่อโฆษณาและสิ่งดึงดูดต่อลูกค้าในนามของบริษัทจะต้องได้รับการส่งจากที่อยู่อีเมลทางการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท


‎5.2. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการติดต่อผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างพันธมิตรและบริษัทในการส่งเสริมเว็บไซต์


‎5.3. ในฐานะที่เป็นวิธีการโฆษณาบริษัท พันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เมลสแปม การโฆษณาตามบริบทกับแบรนด์ของบริษัทและรูปแบบการโฆษณาใด ๆ เช่น การคลิกอันเดอร์และป๊อปอันเดอร์


‎5.4. พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่เสนอหรือให้ค่าตอบแทน (ทางด้านการเงินหรืออื่น ๆ) สำหรับการลงทะเบียน การฝากเงินหรือการดำเนินการใด ๆ ให้กับผู้ที่อาจเป็นผู้ใช้ใหม่ของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร ยกเว้นสำหรับโปรแกรมโฆษณามาตรฐานที่บริษัทอาจมอบให้เป็นบางครั้งผ่านโปรแกรมพันธมิตร


‎5.5. ห้ามมิให้พันธมิตรลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นของตนเองกับบริษัทผ่านลิงก์แนะนำ ตลอดจนสมรู้ร่วมคิดกับผู้ใช้รายอื่น ๆ


‎5.6. ห้ามมิให้พันธมิตรใช้การขโมยคุกกี้ซึ่งได้แก่:
‎- การเปิดเว็บไซต์ Melbet ใน iframe ขนาดศูนย์ รวมถึงในโซนที่มองไม่เห็น
‎- การใช้แท็ก สคริปต์คุกกี้ และการดัดแปลงอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน


‎5.7. ห้ามมิให้พันธมิตรใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบดูผ่านเพื่อส่งเสริมแอปพลิเคชันของบริษัท


‎5.8. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อที่ 5.1 - 5.7 ของข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดความร่วมมือกับพันธมิตรและอาจปิดบัญชีพันธมิตร


‎6. ข้อมูลความลับ
‎6.1. ในระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ พันธมิตรอาจได้รับข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การดำเนินการ เทคโนโลยีและโปรแกรมพันธมิตร (ซึ่งรวมถึงรายได้และค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ ที่พันธมิตรได้รับอันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร เป็นต้น)


‎6.2. พันธมิตรยินยอมที่จะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลความลับใด ๆ ให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่ว่าพันธมิตรได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท พันธมิตรสามารถใช้ข้อมูลความลับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้เท่านั้น ภาระผูกพันของพันธมิตรเกี่ยวกับข้อมูลความลับจะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง


‎6.3. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อที่ 6.1 - 6.2 ของข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงกับพันธมิตรและใช้บทลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลความลับที่บังคับใช้


‎7. ค่าธรรมเนียมการแนะนำผู้ใช้งานใหม่
‎7.1. รายได้ของพันธมิตรมีมูลค่าไม่คงที่และขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทที่ได้รับจากผู้ใช้งานใหม่ที่ลงทะเบียนจากผู้ลิงก์แนะนำของพันธมิตรคุณภาพการเข้าชม


‎7.2. ทันทีหลังจากที่ลงทะเบียน พันธมิตรใหม่แต่ละคนจะได้รับค่าธรรมเนียมจำนวน 20 (ยี่สิบ)% ของกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมาเป็นเวลา 3 (สาม) เดือนปฏิทินเพื่อเพิ่มผลประกอบการ เมื่อหมดช่วงระยะเวลา 3 (สาม) เดือนปฏิทินที่กำหนดดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจะมีตั้งแต่ 15 (สิบห้า)% ของกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมาและความเป็นไปได้ที่เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานใหม่ที่ถูกแนะนำมา สูงสุด 20 (ยี่สิบ)% และ 25 (ยี่สิบห้า)% พันธมิตรสามารถแก้ไขเงื่อนไขในการเพิ่มจำนวนค่าธรรมเนียมได้กับตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร


‎7.3. หากภายใน 3 (สาม) เดือนปฏิทินติดต่อกัน พันธมิตรไม่สามารถแนะนำผู้ใช้งานใหม่ได้มากกว่า 3 (สาม) คน บริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการแก้ไขข้อกำหนดความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงลดจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะต้องได้รับจากพันธมิตร หรือระงับการทำงานบัญชีของพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร ในแต่ละกรณี อาจจะมีการถามถึงสาเหตุการยุติข้อตกลงปัจจุบันกับพันธมิตร
ในทางกลับกัน หน้าที่ที่พันธมิตรยังต้องทำงานอยู่ในการโปรโมทแบรนด์ของบริษัทอาจถูกนำมาเป็นเหตุผลในการปรับปรุงเงื่อนไขความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มจำนวนค่าธรรมเนียม พันธมิตรจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นจดหมายไปทางที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในบัญชีพันธมิตร


‎8. การชำระค่าธรรมเนียม
‎8.1. พันธมิตรสามารถได้รับรายได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (ทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นรายได้รวมจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ก่อนหน้า) โดยมีเงื่อนไขว่ารายละเอียดการชำระเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการของบริษัทแล้ว รวมถึงหากรายได้เกินมูลค่าการชำระเงินขั้นต่ำจำนวน $ 30 (สามสิบดอลลาร์สหรัฐ) และมีการแนะนำผู้ใช้งานใหม่มากกว่า 4 คน จำนวนรายได้ที่สามารถถอยออกได้จะถูกกำหนดจากงานที่สามารถคำนวณได้อย่างสมบูรณ์ รายได้จากงานที่ยังไม่ได้รับการคำนวณจะยังไม่ได้รับการอนุมัติ (ถูกระงับไว้) จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน
หากพันธมิตรยังไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำข้างต้นในบัญชีพันธมิตร จำนวนรายได้จะถูกยกยอดไปในครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติจนกว่าจะเก็บสะสมจำนวนเงินที่กำหนดได้ และยอดคงเหลือที่ติดลบจะถูกยกยอดไปในเดือนหน้าด้วยเช่นกัน


‎8.2. โปรแกรมพันธมิตรของบริษัทมีสิทธิ์ในการชะลอการชำระเงินให้กับพันธมิตรสูงสุด 2 (สอง) เดือนในกรณีที่เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในโปรแกรมพันธมิตร รวมถึงหากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบพันธมิตรและแหล่งที่มาการเข้าชมของพันธมิตร

8.3. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการคำนวณและจ่ายรายได้ไปยังบัญชีของพันธมิตรในสกุลเงินเดียวกันกับรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมา


‎9. ขั้นตอนการตัดสินข้อพิพาท
‎9.1. พันธมิตรอาจได้รับคำตัดสินใด ๆ จากตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร ในกรณีนี้พันธมิตรจะต้องติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรและแจ้งเหตุผลของตน


‎9.2. พันธมิตรจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีเมลทางการของฝ่ายบริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรเท่านั้น จะมีรายละเอียดการติดต่อของฝ่ายบริการสนับสนุนอยู่ในเว็บไซต์ของโปรแกรมพันธมิตร


‎9.3. ฝ่ายบริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรมีสิทธิ์ในการปฏิเสธเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนหากพันธมิตรไม่สามารถให้หลักฐานว่าไม่ได้มีการละเมิดใด ๆ


‎9.4. ระยะเวลาในการพิจารณาข้อร้องเรียนคือ 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน


‎9.5. หลังจากการพิจารณาข้อร้องเรียน คำตัดสินใด ๆ ที่มาจากบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร Melbet ถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทมีสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใด ๆ ที่มีคำหยาบคาย คำดูหมิ่น การกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือคำกล่าวหาที่เป็นเท็จ และมีสิทธิ์ในการระงับความร่วมมือกับพันธมิตรที่ต้องส่งการสื่อสารดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม