Vilkår og betingelser

PARTNERAVTALE
‎(HERETTER KALT AVTALEN)
GENERELLE DEFINISJONER

Spillselskapet er internettressursen Melbet (heretter referert til som «selskapet»), hvor brukerne tilbys fasiliteter for spill på nettet.
Selskapets hovedmerke er et sett med komponenter som skiller selskapet fra andre, noe som gjør det lett gjenkjennelig blant brukerne. Selskapets hovedmerke (heretter kalt selskapets merke) for dette affiliateprogrammet er Melbet.
Nettsted eller ressurs for selskapet (heretter også referert til som Melbet) er ett eller flere nettsteder tilhørende selskapet som helt eller delvis inneholder selskapets varemerke i et domenenavn.
Selskapets produkter er tjenesten eller settet med tjenester som tilbys brukere på selskapets ressurser.
Affiliateprogram er en type samarbeid mellom selskapet og affiliaten, som implementeres gjennom selskapets ressurser, spesielt Melbetpartners.com, der affiliaten kan bruke ressursen eller ressursene sine til å annonsere for tjenestene til selskapet og motta vederlag i retur. De grunnleggende prinsippene for denne typen samarbeid er angitt nedenfor og anses som akseptert av affiliaten fra tidspunktet for registreringen i affiliateprogrammet på Melbetpartners.com.
Affiliate er en webmaster (enkeltperson eller juridisk enhet) som oppfyller betingelsene for affiliateprogrammet på Melbetpartners.com, hvor hovedformålet som en del av affiliateprogrammet, er å tiltrekke seg nye brukere til selskapets ressurs, samt markedsføre produktene til selskapet.
Affiliatekonto er den personlige kontoen til en affiliate i affiliateprogrammet.
Nye brukere er brukere som tidligere ikke har hatt noen spillerkonto på noe Melbet-nettsted, som har blitt tiltrukket av affiliaten til selskapets nettsted gjennom spesialverktøy, og som har registrert en spillerkonto på Melbet og foretatt det første innskuddet.
Henvisningslink – en link til selskapets nettsted som inneholder affiliatens unike identifikator.
Inntekter er monetære belønninger mottatt av affiliaten som en provisjon på fortjeneste fra nye brukere brakt inn av affiliaten.
Betaling er en betaling (inntekt) som overføres til affiliaten fra den interne kontoen til affiliateprogrammet via et eksternt betalingssystem.
Rapporteringsperioden er en tidsperiode som kan spesifiseres for at affiliaten skal kunne spore resultatene av arbeidet sitt innenfor affiliateprogrammet.
Reklamemateriell er tekst, grafikk, lyd, video og blandede materialer av reklameart som tjener til å markedsføre selskapets produkter på internett.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR AVTALEN

1. Generelle bestemmelser
‎1.1. Affiliaten forplikter seg til å gjøre seg kjent med vilkårene og betingelsene for affiliateprogrammet og akseptere dem før arbeidet med selskapet påbegynnes.


‎1.2. Bare en bruker som er 18 år eller eldre kan bli medlem og oppfylle vilkårene i affiliateprogrammet.
Selskapet er ikke ansvarlig overfor tredjeparter for affiliatens manglende overholdelse av klausulen om myndighetsalder. Hvis denne klausulen blir brutt, har selskapet rett til å nekte betaling av inntekt til affiliate og fryse affiliatekontoen.


‎1.3. Affiliaten skal bære det fulle ansvaret for sikkerheten til og lagring av personopplysninger, inkludert pålogging og passord. Selskapet er ikke ansvarlig for tap av personopplysninger fra affiliate og/eller overføring av disse til tredjeparter.


‎1.4. Gjennom affiliateprogrammet forbeholder selskapet seg retten til å avslå å samarbeide med enhver affiliate, og selskapet er ikke forpliktet til å underbygge avslaget sitt.

1.5. Selskapet har helt og holdent bestemmelsesrett til å endre, utbedre eller revidere denne avtalen uten å varsle affiliaten på forhånd. Enhver form for endring eller tilføyelse trer i kraft umiddelbart etter at den er lagt ut på nettsiden. Selskapet kan, men er ikke forpliktet til å varsle affiliaten om endringene. Affiliaten er ansvarlig for å regelmessig gjennomgå denne avtalen og nettsiden for oppdateringer. Vedvarende bruk av selskapets tjenester og produkter etter endringer innebærer affiliatens aksept av den reviderte avtalen.

Den gyldige versjonen av avtalen er den versjonen som er publisert på nettstedet til affiliateprogrammet.


‎1.6. Affiliaten kan bare registrere seg for affiliateprogrammet én gang, og en ny registrering, inkludert som en underaffiliate, er strengt forbudt.


‎2. Plassering av reklamemateriell
‎2.1. Samarbeidet med affiliaten som en del av affiliateprogrammet innebærer plassering av reklamemateriell på affiliatens ressurs eller ressurser.


‎2.2. Ved plassering av reklamemateriell som en del av samarbeidet med selskapet, skal affiliaten strengt overholde lovene som gjelder i landet for plassering av reklamemateriell, kravene til regulatorer og etiske standarder; bruk bare reklamemateriell som er moderert og godkjent av selskapet.


‎2.3. Når en affiliate utarbeider sitt eget reklamemateriell, er det viktig for affiliaten å levere slikt reklamemateriell for moderering og godkjenning til representanten for affiliateprogrammet. I tilfelle brudd på denne klausulen i avtalen, oppstår konsekvensene som er angitt i klausul 2.9 i avtalen for affiliaten.


‎2.4. Affiliaten godtar å overvåke relevansen og nøyaktigheten i reklamematerialet som er plassert på sin ressurs eller sine ressurser (nettsteder, sosiale nettverk, meldingstjenester osv.). *
‎* Irrelevant reklamemateriell er:
‎– feil betingelser for kampanjer, bonuser og spesialtilbud;
‎– utdaterte reklamer;
‎– reklamemateriell som inneholder et irrelevant selskaps logo;
‎– reklamemateriell som bruker navnet på selskapet eller et av dets merker, og som inneholder linker til konkurrenters nettsteder. Ved et slikt brudd har selskapet rett til å gjennomgå vilkårene i avtalen med affiliaten umiddelbart, samtidig som det forbeholder seg muligheten til å blokkere affiliatekontoen.


‎2.5. Affiliaten er fullt ut og helt ansvarlig for driften og innholdet i ressursen eller ressursene der reklamemateriellet er plassert.


‎2.6. Affiliaten garanterer og forplikter seg til å forhindre plassering av materiale på sin ressurs eller sine ressurser som er ærekrenkende, underlagt aldersbegrensninger, ulovlig, skadelig, truende, uanstendig, rasistisk eller etnisk intolerant, eller på annen måte uønsket eller diskriminerende, voldelig, politisk ukorrekt eller som på annen måte er i strid med eller krenker rettighetene til selskapet eller rettighetene til tredjeparter.


‎2.7. Affiliaten kan ikke plassere reklame eller innhold som fremmer selskapets nettsted i land der det er forbudt, inkludert i land der situasjonen er i avgjørelsesprosessen.


‎2.8. Affiliaten kan ikke bruke motivert (inkludert skjematisk) trafikk.


‎2.9. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter knyttet til ressursen eller ressursene til affiliaten, eller eventuelle produkter eller tjenester relatert til dem.
Hvis det finnes reklamemateriell på partnerens ressurs eller ressurser som bryter med denne avtalen, skal en advarsel sendes til partneren med en forespørsel om å erstatte slikt materiale. Affiliaten godtar å fikse det oppståtte bruddet innen 5 (fem) virkedager.
Hvis saken forblir uløst i løpet av den angitte perioden, forbeholder selskapet seg retten til å blokkere betalinger til partneren frem til overtredelsen er løst.
Hvis det oppstår regelmessige brudd på denne paragrafen i avtalen, har selskapet gjennom affiliateprogrammet retten til å revidere vilkårene for samarbeid med affiliaten.


‎3. Trafikkilder
‎3.1. Ved registrering samtykker affiliaten til å gi omfattende informasjon om kildene til trafikken den har til hensikt å bruke i samarbeid med selskapet.


‎3.2. Affiliaten skal holdes ansvarlig for forsettlig skjulte trafikkilder. Disse handlingene kan føre til at selskapet, gjennom affiliateprogrammet, vedtar straffende tiltak som kan omfatte blokkering av betalinger og revisjon av vilkårene for samarbeid med affiliaten.


‎3.3. Selskapets modereringstjeneste skal ha kontroll over samsvar med trafikkildene som brukes av affiliaten. Affiliaten kan kontakte støttetjenesten til affiliateprogrammet for avklaring.


4. Begrensninger for bruk av selskapets immaterielle rettigheter
‎4.1. Det er forbudt for affiliaten å helt eller delvis kopiere utseendet til nettstedene eller individuelle destinasjonssider for selskapets hovedmerke, så vel som nettstedene til merkenavn og varemerker registrert av selskapet. I tillegg skal nettstedene eller destinasjonssidene til affiliaten ikke gi inntrykk av at de administreres eller er koblet til selskapets hovedmerke eller noen av dets tilknyttede merker.


‎4.2. Affiliaten har ikke rett til å bruke selskapets logoer, grafikk og markedsføringsmateriell uten samtykke fra selskapets representanter, bortsett fra materiale som mottas som en del av affiliateprogrammet.


‎4.3. Affiliaten godtar å ikke registrere eller bruke deler av nettstedets adresse (domene), dets interne sider og mobilapper, enhver variant av navnet på selskapets hovedmerke eller andre av selskapets merker, som inkluderer eller består av navnet på et av selskapets merker, eller som i en grad av forvirring ligner navnet på selskapets varemerke. Affiliaten godtar selskapets rett til å bestemme sannsynligheten for forvirring.


‎4.4. Affiliaten har ikke rett til å anskaffe/registrere/bruke nøkkelord, søkespørringer eller andre identifikatorer til bruk i søkesystemer, portaler, reklametjenester eller andre søke-/referansetjenester som er identiske med eller ligner på noen av selskapets merkenavn (varemerker) eller noe annet merke som eies av selskapet. Disse inkluderer metakoder på affiliatenettstedet som er identiske med eller like noen av selskapets merkenavn (varemerker).
Affiliaten har ikke rett til å opprette sider og/eller grupper på sosiale nettverk (inkludert, men ikke begrenset til Facebook, Twitter osv.) som kan feiltolkes som sider eller grupper tilhørende selskapet og/eller selskapets varemerker.
Affiliaten godtar også å ikke opprette eller distribuere mobil- eller webapper samt nettsteder som kan feiltolkes som apper eller nettsteder tilhørende selskapets varemerker.


‎4.5. Ved brudd på paragraf 4.1–4.4 i denne avtalen har selskapet rett til å gjennomgå vilkårene for samarbeid med affiliaten.


5. Konkurranse
‎5.1. Affiliaten godtar å ikke plassere reklamemateriell og å ikke distribuere reklamemateriell på vegne av administrasjonen, forvaltere eller andre ansatte i selskapet, og spesielt affiliateprogrammet. Alt av reklamemateriell og appeller til kunder på vegne av selskapet skal sendes fra offisielle e-postadresser som er oppført på selskapets nettsted.


‎5.2. Affiliaten har ikke rett til å kontakte potensielle kunder på noen måte som vil resultere i konkurranse mellom affiliaten og selskapet med hensyn til markedsføring av nettstedet eller nettstedene.


‎5.3. Som et middel til å annonsere for selskapet, er det forbudt for affiliaten å bruke e-post-spam, kontekstuell reklame med noen av selskapets merker og annonseringsformater som clickunder og popunder.


‎5.4. Affiliaten godtar å ikke tilby eller gi incentiver (økonomiske eller på annen måte) til å registrere seg, foreta et innskudd eller ta andre tiltak for noen potensiell ny bruker av selskapet uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet som en del av affiliateprogrammet, bortsett fra standard reklameprogrammer som selskapet fra tid til annen kan tilby gjennom affiliateprogrammet.


‎5.5. Det er forbudt for affiliaten å registrere sin egen spillerkonto hos selskapet gjennom henvisningslinken sin, samt å konspirere med andre brukere.


‎5.6. Det er forbudt for affiliaten å bruke cookie-stuffing. Det vil si:
‎– å åpne nettstedet Melbet i iframe med størrelse null, så vel som i den usynlige sonen;
‎– å implementere tagger, informasjonskapselskript og andre lignende manipulasjoner.


‎5.7. Det er forbudt for affiliaten å bruke gjennomskuelig attribusjonsmodell med hensyn til promotering av selskapets applikasjoner.


‎5.8. Ved brudd på paragraf 5.1–5.7 i denne avtalen forbeholder selskapet seg retten til å revidere vilkårene for samarbeid med affiliaten og kan stenge affiliatekontoen.


6. Konfidensiell informasjon
‎6.1. I løpet av varigheten til denne avtalen kan affiliaten få tilgang til konfidensiell informasjon relatert til virksomheten til selskapet, driften, teknologier og affiliateprogrammet (inkludert for eksempel inntjening og andre provisjoner som mottas av affiliaten som en del av affiliateprogrammet).


‎6.2. Affiliaten godtar å ikke utlevere eller overføre konfidensiell informasjon til tredjeparter med mindre affiliaten har skriftlig forhåndsgodkjenning fra selskapet. Affiliaten skal kun bruke konfidensiell informasjon for å nå målene i denne avtalen. Affiliatens forpliktelser angående konfidensiell informasjon fortsetter etter at denne avtalen har opphørt.


‎6.3. Ved brudd på paragraf 6.1–6.2 i denne avtalen har selskapet rett til å si opp avtalen med affiliaten og påføre straff i samsvar med gjeldende lovgivning om beskyttelse av konfidensiell informasjon.


7. Honorar for å tiltrekke seg nye brukere
‎7.1. Inntektene til affiliaten skal ikke ha en fast verdi og avhenger av inntektene selskapet har mottatt fra nye brukere som har registrert seg via henvisningslinken til affiliaten, samt på kvaliteten på trafikken.


‎7.2. Umiddelbart etter registrering mottar hver nye affiliate et honorar på 20 (tjue) prosent av selskapets nettofortjeneste mottatt som følge av nye brukere som er innhentet av affiliaten i 3 (tre) kalendermåneder for å øke omsetningen. Ved utløpet av den angitte perioden på 3 (tre) kalendermåneder er honoraret fra 15 (femten) prosent av selskapets nettoresultat mottatt som følge av nye brukere innhentet av afilliaten, med mulighet for å øke honorarprosenten avhengig av antall nye brukere som er innhentet: opptil 20 (tjue) prosent og 25 (tjuefem) prosent. Affiliaten kan revidere vilkårene for å øke honoraret med representanten for affiliateprogrammet.


‎7.3. Hvis affiliaten ikke tiltrekker 3 (tre) nye brukere innen 3 (tre) påfølgende kalendermåneder, har selskapet rett til (men er ikke forpliktet til) å endre vilkårene for samarbeid med affiliaten, også ved å redusere honoraret som mottas av affiliaten, eller suspendere drift av affiliatekontoen i affiliateprogrammet. I enkeltsaker kan spørsmålet om opphør av gjeldende avtale med affiliaten melde seg.
I sin tur kan affiliatens aktive handlinger for å markedsføre selskapets varemerker bli en anledning til å forbedre samarbeidsvilkårene, spesielt ved å øke honoraret. Affiliaten blir varslet om dette via e-post til adressen som er oppgitt på affiliatekontoen.


8. Betaling av honorar
‎8.1. Affiliaten kan motta inntekter én gang i uken (hver tirsdag for perioden mandag til og med søndag uken før), men bare hvis den tidligere har avtalt detaljene for betaling med selskapets forvalter, samt hvis de opptjente midlene overstiger minimumsbeløpet for utbetaling – 30 USD (tretti amerikanske dollar) og det er innhentet mer enn fire spillere. Midlene som er tilgjengelige for uttak, er dannet av fullt beregnede hendelser. Inntekter fra hendelser som ennå ikke er beregnet, blir holdt tilbake til fullt oppgjør (satt på vent).
Hvis affiliaten ikke har det ovennevnte minimumsbeløpet på affiliatekontoen, vil midlene automatisk overføres til neste periode og så videre til det nødvendige beløpet er akkumulert. En negativ saldo overføres også til neste måned.


‎8.2. Selskapets affiliateprogram har rett til å sette utbetalingene til affiliaten på vent i opptil 2 (to) måneder i tilfelle uforutsette tekniske feil i affiliateprogrammet, eller hvis det er nødvendig å verifisere affiliaten og trafikkildene. I tilfelle forsinkelse i betalingen kan affiliaten får klarhet i årsaken fra den personlige forvalteren til selskapet – en representant for affiliateprogrammet.

8.3. Selskapet har den eneste og eksklusive retten til å beregne og utbetale inntjeningen til affiliatekontoen i samme valuta som inntekten mottatt av selskapet fra nye brukere tiltrukket av affiliaten.


‎9. Tvisteløsningsprosedyre
‎9.1. Affiliaten kan bestride eventuelle beslutninger fra representanter for affiliateprogrammet. For dette formålet skal affiliaten kontakte støttetjenesten til affiliateprogrammet og legge frem argumentene sine.


‎9.2. All informasjon skal kun gis skriftlig av affiliater til den offisielle e-postadressen til støttetjenesten til affiliateprogrammet. Kontaktinformasjonen til støttetjenesten finnes på nettstedet til affiliateprogrammet.


‎9.3. Støttetjenesten til affiliateprogrammet har rett til å nekte å behandle en klage hvis affiliaten ikke fremlegger bevis for manglende brudd.


‎9.4. Fristen for behandling av en klage er 14 (fjorten) virkedager fra datoen den er mottatt.


‎9.5. Etter å ha vurdert klagen, er alle avgjørelser som selskapet tar om Melbets affiliateprogram endelige og ikke gjenstand for revidering. Selskapet forbeholder seg retten til å slette all kommunikasjon som inneholder banning, fornærmelser, oppfordring til vold eller falske beskyldninger, og til å stanse behørig samarbeid med en affiliate som er ansvarlig for å sende slik kommunikasjon.