Warunki korzystania z serwisu

UMOWA PARTNERSKA
‎(DALEJ „UMOWA”)
DEFINICJE OGÓLNE

Firma bukmacherska – internetowy zasób nale┼╝─ůcy do Melbet (dalej „Firma”), w którym oferowana jest mo┼╝liwo┼Ť─ç stawiania zak┼éadów online.


G┼éówna marka Firmy – zbiór elementów wyró┼╝niaj─ůcych Firm─Ö spo┼Ťród innych firm i u┼éatwiaj─ůcych jej szybk─ů identyfikacj─Ö przez u┼╝ytkowników. G┼éówn─ů mark─ů Firmy (dalej „Marka Firmy”) w ramach tego Programu Partnerskiego jest Melbet.


Strona internetowa lub zasób Firmy (dalej równie┼╝ „Melbet”) – jedna strona internetowa (lub wi─Öcej) nale┼╝─ůca do Firmy i zawieraj─ůca w nazwie domeny pe┼én─ů Mark─Ö Firmy lub jej cz─Ö┼Ť─ç.


Produkty Firmy – us┼éuga (lub zestaw us┼éug) oferowana u┼╝ytkownikom w ramach zasobów Firmy.


Program Partnerski – rodzaj wspó┼épracy mi─Ödzy Firm─ů a Partnerem, która jest realizowana za po┼Ťrednictwem zasobów Firmy, w szczególno┼Ťci strony Melbetpartners.com. W ramach wspó┼épracy Partner wykorzystuje w┼éasne zasoby w celu reklamowania us┼éug Firmy i otrzymuje z tego tytu┼éu wynagrodzenie. Podstawowe zasady takiej wspó┼épracy zosta┼éy okre┼Ťlone poni┼╝ej i uwa┼╝a si─Ö je za zaakceptowane przez Partnera w momencie jego rejestracji w Programie Partnerskim na stronie Melbetpartners.com.


Partner – webmaster (osoba fizyczna lub prawna), który spe┼énia opublikowane na stronie Melbetpartners.com warunki Programu Partnerskiego. G┼éównym celem programu partnerskiego jest zach─Öcenie nowych u┼╝ytkowników do korzystania z zasobu Firmy oraz promowanie jej produktów.


Konto partnerskie – osobiste konto Partnera w Programie Partnerskim.


Nowi u┼╝ytkownicy – u┼╝ytkownicy, którzy w przesz┼éo┼Ťci nie byli w┼éa┼Ťcicielami konta gracza na ┼╝adnej stronie Melbet i za pomoc─ů specjalnych narz─Ödzi zostali zaproszeni na stron─Ö Firmy przez partnera, a nast─Öpnie zarejestrowali konto gracza w Melbet i wp┼éacili pierwszy depozyt.


Link partnerski – link do strony internetowej Firmy, który zawiera unikatowy identyfikator Partnera.


Dochód – wynagrodzenie pieni─Ö┼╝ne otrzymywane przez Partnera z tytu┼éu prowizji od zysku generowanego przez poleconych przez niego nowych u┼╝ytkowników.


Wyp┼éata – p┼éatno┼Ť─ç (dochód), która s─ů przekazywana Partnerowi z wewn─Ötrznego konta Programu Partnerskiego za po┼Ťrednictwem zewn─Ötrznego systemu p┼éatno┼Ťci.


Okres sprawozdawczy – przedzia┼é czasowy okre┼Ťlany w celu umo┼╝liwienia partnerowi ┼Ťledzenia wyników swojej pracy w ramach Programu Partnerskiego.


Materia┼éy reklamowe – materia┼éy tekstowe, graficzne, audio, wideo i materia┼éy mieszane o charakterze reklamowym, które s┼éu┼╝─ů do promowania produktów Firmy w Internecie.

REGULAMIN UMOWY

‎1. Postanowienia ogólne
1.1. Partner ma obowi─ůzek zapozna─ç si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminem Programu Partnerskiego przed rozpocz─Öciem wspó┼épracy z Firm─ů oraz go zaakceptowa─ç.


‎1.2. Warunki Programu Partnerskiego mo┼╝e spe┼éni─ç tylko u┼╝ytkownik, który uko┼äczy┼é 18 lat.
Firma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec osób trzecich za nieprzestrzeganie przez Partnera punktu dotycz─ůcego pe┼énoletnio┼Ťci. W przypadku naruszenia postanowie┼ä niniejszego punktu Firma ma prawo od odmowy wyp┼éacenia dochodu Partnera oraz do zamro┼╝enia jego konta.


‎1.3. Partner ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za bezpiecze┼ästwo danych osobowych i ich przechowywanie, w tym loginu i has┼éa. Firma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö danych osobowych i/lub udost─Öpnienie ich stronom trzecim przez Partnera.

‎1.4. Firma za po┼Ťrednictwem Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do odmowy wspó┼épracy z jakimkolwiek Partnerem i nie jest zobowi─ůzana do uzasadnienia odmowy.

1.5. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupe┼énie┼ä i poprawek do niniejszej Umowy wed┼éug w┼éasnego uznania i bez wcze┼Ťniejszego powiadomienia Partnera. Jakiekolwiek zmiany obowi─ůzuj─ů od momentu ich publikacji w Serwisie. Firma mo┼╝e powiadomi─ç Partnera o takich zmianach, ale nie jest do tego zobowi─ůzana. Partner jest odpowiedzialny za regularne przegl─ůdanie Umowy i Serwisu pod k─ůtem zmian. Kontynuowanie korzystania z us┼éug i produktów Firmy po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian stanowi potwierdzenie akceptacji zaktualizowanej Umowy.

Aktualna wersja Umowy jest wersj─ů opublikowan─ů na stronie internetowej Programu Partnerskiego.

‎1.6. Partner mo┼╝e si─Ö zarejestrowa─ç w Programie Partnerskim tylko raz. Ponowna rejestracja, w tym równie┼╝ jako subpartner, jest zabroniona.


2. Publikowanie materia┼éów reklamowych
2.1. Wspó┼épraca w ramach Programu Partnerskiego obejmuje publikowanie materia┼éów reklamowych w zasobach Partnera.


‎2.2. Publikuj─ůc materia┼éy reklamowe w ramach wspó┼épracy z Firm─ů, Partner jest zobowi─ůzany do przestrzegania przepisów obowi─ůzuj─ůcych w kraju publikacji, wymogów organów regulacyjnych i norm etycznych. Ponadto Partner mo┼╝e korzysta─ç tylko z materia┼éów reklamowych, które zosta┼éy sprawdzone i zatwierdzone przez Firm─Ö.


‎2.3. W przypadku przygotowania przez Partnera w┼éasnych materia┼éów reklamowych, jest on zobowi─ůzany do przekazania takich materia┼éów przedstawicielowi Programu Partnerskiego w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia. W razie naruszenia postanowie┼ä niniejszego punktu Umowy zastosowane zostan─ů postanowienia okre┼Ťlone w punkcie 2.9. niniejszej Umowy.


‎2.4. Partner zobowi─ůzuje si─Ö monitorowa─ç aktualno┼Ť─ç i dok┼éadno┼Ť─ç materia┼éów reklamowych opublikowanych w jego zasobach (na stronach internetowych, w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych, komunikatorach internetowych itp.). *
‎* Niew┼éa┼Ťciwymi materia┼éami reklamowymi s─ů materia┼éy:
‎- zawieraj─ůce nieprawid┼éowe warunki promocji, bonusów i ofert specjalnych;
‎- nieaktualne;
‎- zawieraj─ůce nieaktualne logo Firmy;
‎- zawieraj─ůce nazw─Ö Firmy lub jej marek przy jednoczesnym wykorzystaniu linków prowadz─ůcych do stron konkurencji. W takim przypadku Firma ma prawo do natychmiastowej zmiany warunków Umowy z Partnerem z zastrze┼╝eniem mo┼╝liwo┼Ťci zablokowania jego konta Partnera.


‎2.5. Partner ponosi pe┼én─ů i wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za dzia┼éanie i zawarto┼Ť─ç zasobów, w których publikowane s─ů materia┼éy reklamowe.


‎2.6. Partner gwarantuje i zobowi─ůzuje si─Ö do zapobiegania zamieszczaniu w swoich zasobach jakichkolwiek materia┼éów znies┼éawiaj─ůcych, podlegaj─ůcych ograniczeniom wiekowym, nielegalnych, szkodliwych, zawieraj─ůcych gro┼║by lub tre┼Ťci nieprzyzwoite, rasowo lub etnicznie nietolerancyjne lub w inny sposób niepo┼╝─ůdane b─ůd┼║ dyskryminuj─ůce, brutalne, niepoprawne politycznie b─ůd┼║ w inny sposób sprzeczne z prawami lub naruszaj─ůce prawa Firmy b─ůd┼║ stron trzecich.


‎2.7. Partner nie mo┼╝e publikowa─ç jakichkolwiek reklam lub tre┼Ťci promuj─ůcych stron─Ö internetow─ů Firmy w krajach, w których jest to zabronione, w tym równie┼╝ w krajach, w których odpowiednie przepisy s─ů dopiero stanowione.


‎2.8. Partner nie mo┼╝e korzysta─ç z ruchu motywowanego (w tym opartego na schematach).


‎2.9. Firma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich w odniesieniu do zasobów Partnera oraz jakimikolwiek powi─ůzanymi z nimi produktami lub us┼éugami.
W przypadku wykrycia, ┼╝e w zasobach Partnera publikowane s─ů materia┼éy reklamowe naruszaj─ůce postanowienia niniejszej Umowy, Partner otrzymuje ostrze┼╝enie z pro┼Ťb─ů o zast─ůpienie takich materia┼éów. Partner jest zobowi─ůzany do usuni─Öcia tych materia┼éów w ci─ůgu 5 (pi─Öciu) dni roboczych.
W razie niezastosowania si─Ö do zalece┼ä w okre┼Ťlonym terminie, Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania p┼éatno┼Ťci do Partnera do czasu usuni─Öcia nieprawid┼éowych materia┼éów.
W przypadku powtarzaj─ůcego si─Ö naruszenia postanowie┼ä niniejszego punktu Umowy Firma ma prawo do zmiany warunków wspó┼épracy z Partnerem.


‎3. ┼╣ród┼éa ruchu
3.1. Partner zobowi─ůzuje si─Ö do podania podczas rejestracji wyczerpuj─ůcych informacji o ┼║ród┼éach ruchu, z których zamierza korzysta─ç podczas wspó┼épracy z Firm─ů.


‎3.2. Partner ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za celowe zatajanie informacji o ┼║ród┼éach ruchu. Takie naruszenie ze strony Partnera mo┼╝e skutkowa─ç mi─Ödzy innymi zablokowaniem wyp┼éat oraz zmian─ů warunków wspó┼épracy.


3.3. Kontrol─Ö zgodno┼Ťci wykorzystywanych przez Partnera ┼║róde┼é ruchu sprawuje zespó┼é moderacji Firmy. Partner ma prawo skontaktowa─ç si─Ö z zespo┼éem obs┼éugi Programu Partnerskiego w celu uzyskania wyja┼Ťnie┼ä.


4. Korzystanie z w┼éasno┼Ťci intelektualnej Firmy
4.1. Partner nie mo┼╝e w pe┼éni lub cz─Ö┼Ťciowo kopiowa─ç wygl─ůdu stron internetowych lub poszczególnych stron docelowych Marki Firmy ani stron internetowych z nazwami handlowymi i znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Firm─Ö. Ponadto strony internetowe lub strony docelowe Partnera nie mog─ů sprawia─ç wra┼╝enia, ┼╝e s─ů obs┼éugiwane lub zwi─ůzane z Mark─ů Firmy ani jak─ůkolwiek powi─ůzan─ů mark─ů.


‎4.2. Partner nie jest uprawniony do korzystania z logotypów, grafik i materia┼éów marketingowych Firmy bez zgody przedstawicieli Firmy. Wyj─ůtek stanowi─ů materia┼éy otrzymane w ramach Programu Partnerskiego.


‎4.3. Partner nie mo┼╝e rejestrowa─ç ani u┼╝ywa─ç jakichkolwiek cz─Ö┼Ťci adresu (domeny) serwisu, stron wewn─Ötrznych i aplikacji mobilnych serwisu oraz jakichkolwiek wariacji nazw Marki Firmy lub innych marek Firmy, które zawieraj─ů nazw─Ö lub sk┼éadaj─ů si─Ö z nazwy jakiejkolwiek marki Firmy, lub które w pewnym stopniu s─ů myl─ůce poprzez podobie┼ästwo do nazwy znaku towarowego Firmy. Partner akceptuje, ┼╝e Firma ma prawo do okre┼Ťlenia prawdopodobie┼ästwa wprowadzenia w b┼é─ůd.


‎4.4. Partner nie ma prawa do nabywania/rejestrowania/u┼╝ywania s┼éów kluczowych, zapyta┼ä do wyszukiwarek lub innych identyfikatorów w jakichkolwiek wyszukiwarkach, portalach, us┼éugach reklamowych lub innych serwisach wyszukiwania/odsy┼éania, które s─ů identyczne lub podobne do jakichkolwiek nazw handlowych (znaków towarowych) Firmy lub jakiejkolwiek marki nale┼╝─ůcej do Firmy. Powy┼╝sze obejmuje znaczniki meta na stronie Partnera, które s─ů identyczne lub podobne do jakichkolwiek nazw handlowych (znaków towarowych) Firmy.
Partner nie mo┼╝e tworzy─ç stron i/lub grup w jakichkolwiek mediach spo┼éeczno┼Ťciowych (w tym mi─Ödzy innymi na portalach Facebook, Twitter itp.), które mog─ů zosta─ç uznane za strony lub grupy nale┼╝─ůce do Firmy i/lub marek Firmy.
Partner nie mo┼╝e tworzy─ç ani rozpowszechnia─ç aplikacji mobilnych lub webowych oraz stron internetowych, które mog─ů zosta─ç uznane za aplikacje lub strony internetowe marek Firmy.


‎4.5. W przypadku naruszenia postanowie┼ä punktów 4.1. – 4.4. niniejszej Umowy Firma ma prawo do zmiany warunków wspó┼épracy z Partnerem.


‎5. Konkurencja
5.1. Partner nie mo┼╝e publikowa─ç materia┼éów reklamowych ani rozpowszechnia─ç materia┼éów reklamowych w imieniu administracji, mened┼╝erów lub innych pracowników Firmy i, w szczególno┼Ťci, Programu Partnerskiego. Wszystkie materia┼éy reklamowe i komunikaty wysy┼éane do klientów w imieniu Firmy s─ů wysy┼éane z oficjalnych adresów e-mail opublikowanych na stronie internetowej Firmy.


‎5.2. Partner nie mo┼╝e si─Ö kontaktowa─ç z potencjalnymi klientami w sposób, który mo┼╝e doprowadzi─ç do konkurencji mi─Ödzy Partnerem a Firm─ů w zakresie promowania strony internetowej lub stron.


‎5.3. Podczas reklamowania Firmy Partner nie mo┼╝e korzysta─ç ze spamu, reklamy kontekstowej zawieraj─ůcej mark─Ö Firmy i formatów reklamowych, takich jak click-under i pop-under.


‎5.4. Partner nie mo┼╝e oferowa─ç ani zapewnia─ç zach─Öt (finansowych lub innych) za rejestracj─Ö, wp┼éacanie depozytu lub jak─ůkolwiek inn─ů czynno┼Ť─ç jakiemukolwiek potencjalnemu nowemu u┼╝ytkownikowi Firmy bez wcze┼Ťniejszego uzyskania pisemnej zgody Firmy w ramach programu partnerskiego, z wyj─ůtkiem standardowej reklamy, która mo┼╝e by─ç od czasu do czasu udost─Öpniana w ramach Programu Partnerskiego.


‎5.5. Partner nie mo┼╝e zarejestrowa─ç w┼éasnego konta gracza w Firmie, korzystaj─ůc w tym celu z linku partnerskiego, ani zmawia─ç si─Ö z innymi u┼╝ytkownikami.


‎5.6. Partner nie mo┼╝e stosowa─ç cookie stuffingu, a mianowicie:
‎- otwierania strony w Melbet w ramce iframe o rozmiarze zerowym oraz w niewidocznej strefie;
‎- implementowania tagów, skryptów cookie i innych podobnych metod manipulacji.


‎5.7. Partner nie mo┼╝e w ramach promowania aplikacji Firmy korzysta─ç z modelu atrybucji opartej na wy┼Ťwietleniach.


‎5.8. W przypadku naruszenia postanowie┼ä punktów 5.1. – 5.7. niniejszej Umowy Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wspó┼épracy z Partnerem i zamkni─Öcia jego konta.


‎6. Informacje poufne
6.1. W okresie obowi─ůzywania niniejszej Umowy Partner mo┼╝e otrzyma─ç dost─Öp do poufnych informacji dotycz─ůcych prowadzenia Firmy, operacji, technologii i Programu Partnerskiego (w tym mi─Ödzy innymi wysoko┼Ťci dochodów i prowizji otrzymywanych przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego).


6.2. Partner nie mo┼╝e ujawnia─ç ani przekazywa─ç jakichkolwiek poufnych informacji stronom trzecim, o ile nie uzyska┼é pisemnej zgody Firmy. Partner mo┼╝e korzysta─ç z poufnych informacji tylko w celu wype┼énienia celów wynikaj─ůcych z niniejszej Umowy. Zobowi─ůzania Partnera w odniesieniu do informacji poufnych pozostaj─ů w mocy równie┼╝ po rozwi─ůzaniu niniejszej Umowy.


‎6.3. W przypadku naruszenia postanowie┼ä punktów 6.1. – 6.2. niniejszej Umowy Firma ma prawo do rozwi─ůzania umowy z Partnerem i zastosowania kar zgodnych z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami o ochronie informacji poufnych.


‎7. Prowizja za polecenie nowych u┼╝ytkowników
7.1. Dochód Partnera nie jest okre┼Ťlany na sta┼éym poziomie i zale┼╝y od dochodu Firmy uzyskanego z tytu┼éu aktywno┼Ťci nowych u┼╝ytkowników, którzy zarejestrowali si─Ö za pomoc─ů linku partnerskiego Partnera oraz od jako┼Ťci ruchu.


‎7.2. Bezpo┼Ťrednio po rejestracji ka┼╝dy Partner przez 3 (trzy) miesi─ůce kalendarzowe w celu zwi─Ökszenia obrotów otrzymuje prowizj─Ö o warto┼Ťci 20% (dwudziestu procent) zysku netto Firmy uzyskanego w wyniku aktywno┼Ťci poleconych przez Partnera nowych u┼╝ytkowników. Po up┼éywie okre┼Ťlonego czasu 3 (trzech) miesi─Öcy kalendarzowych warto┼Ť─ç prowizji wynosi od 15% (pi─Ötnastu procent) zysku netto Firmy uzyskanego w wyniku aktywno┼Ťci poleconych przez Partnera nowych u┼╝ytkowników, z opcj─ů zwi─Ökszenia warto┼Ťci procentowej prowizji w zale┼╝no┼Ťci od liczby poleconych u┼╝ytkowników: do 20% (dwudziestu procent) i 25% (dwudziestu pi─Öciu procent). Zmian─Ö wysoko┼Ťci prowizji nale┼╝y omówi─ç z przedstawicielem Programu Partnerskiego.


‎7.3. Je┼╝eli w ci─ůgu 3 (trzech) kolejnych miesi─Öcy kalendarzowych Partner nie pozyska wi─Öcej ni┼╝ 3 (trzech) nowych u┼╝ytkowników, Firma ma prawo (ale nie obowi─ůzek) do zmiany warunków umowy wspó┼épracy z Partnerem, w tym mi─Ödzy innymi do zmniejszenia prowizji Partnera lub do zawieszenia konta Partnera w Programie Partnerskim. W niektórych przypadkach mo┼╝e zosta─ç poruszona kwestia rozwi─ůzania Umowy z Partnerem.
Dobre wyniki Partnera w zakresie promowania marek firmy mog─ů stanowi─ç podstaw─Ö do poprawienia warunków wspó┼épracy, w szczególno┼Ťci do zwi─Ökszenia wysoko┼Ťci prowizji. Partner zostanie o tym powiadomiony poprzez wiadomo┼Ť─ç e-mail wys┼éan─ů na adres podany na jego koncie Partnera.


8. Wypłata prowizji
‎8.1. Partner mo┼╝e otrzymywa─ç Dochód raz w tygodniu (w ka┼╝dy wtorek za okres od poniedzia┼éku do niedzieli poprzedniego tygodnia), ale tylko w przypadku wcze┼Ťniejszego uzgodnienia z mened┼╝erem Firmy szczegó┼éów p┼éatno┼Ťci, a tak┼╝e uzyskania ┼Ťrodków w wysoko┼Ťci co najmniej minimalnej kwoty p┼éatno┼Ťci – 30 USD (trzydzie┼Ťci dolarów ameryka┼äskich) i pozyskaniu wi─Öcej ni┼╝ 4 graczy. Wysoko┼Ť─ç wyp┼éaty jest obliczana na podstawie rozstrzygni─Ötych wydarze┼ä. Dochód z wydarze┼ä nierozstrzygni─Ötych jest wstrzymywany do czasu pe┼énego rozstrzygni─Öcia.
Je┼Ťli Partner nie zgromadzi┼é wy┼╝ej okre┼Ťlonej minimalnej kwoty na swoim koncie, ┼Ťrodki s─ů automatycznie przenoszone na nast─Öpny okres, a┼╝ do zgromadzania wymaganej kwoty. Ujemne saldo równie┼╝ jest przenoszone na kolejny miesi─ůc.


‎8.2. Program Partnerski Firmy ma prawo do opó┼║nienia p┼éatno┼Ťci na rzecz Partnera do 2 (dwóch) miesi─Öcy w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych, a tak┼╝e w przypadku konieczno┼Ťci weryfikacji to┼╝samo┼Ťci Partnera i jego ┼║róde┼é ruchu. W przypadku opó┼║nienia p┼éatno┼Ťci Partner mo┼╝e wyja┼Ťni─ç okoliczno┼Ťci z osobistym mened┼╝erem Firmy – przedstawicielem Programu Partnerskiego.

8.3. Firma ma jedyne i wy┼é─ůczne prawo obliczania Zarobków i wyp┼éacania ich na konto Partnera w tej samej walucie co waluta przychodu uzyskanego przez Firm─Ö za po┼Ťrednictwem nowych u┼╝ytkowników przyci─ůgni─Ötych przez danego Partnera.


‎9. Procedura rozstrzygania sporów
9.1. Partner może zakwestionować wszelkie decyzje przedstawicieli Programu Partnerskiego. W tym celu Partner powinien skontaktować się z zespołem obsługi Programu Partnerskiego i przedstawić swoje argumenty.


‎9.2. Wszystkie informacje Partner powinien poda─ç w formie pisemnej i przes┼éa─ç na oficjalny adres e-mail zespo┼éu obs┼éugi Programu Partnerskiego. Dane kontaktowe dzia┼éu obs┼éugi s─ů dost─Öpne na stronie Programu Partnerskiego.


‎9.3. Zespó┼é obs┼éugi Programu Partnerskiego ma prawo odmówi─ç rozpatrzenia skargi w przypadku nieprzedstawienia przez Partnera dowodu braku naruszenia.


‎9.4. Termin rozpatrzenia skargi wynosi 14 (czterna┼Ťcie) dni roboczych od dnia jej otrzymania.


‎9.5. Po rozpatrzeniu skargi jakiekolwiek decyzje podj─Öte przez Firm─Ö w ramach Programu Partnerskiego Melbet s─ů ostateczne i nie podlegaj─ů powtórnemu rozpatrzeniu. Firma zastrzega sobie prawo do usuni─Öcia jakiejkolwiek korespondencji zawieraj─ůcej wulgaryzmy, obelgi, nawo┼éywanie do przemocy lub fa┼észywe oskar┼╝enia oraz do zawieszenia wspó┼épracy z Partnerem odpowiedzialnym za wys┼éanie takich wiadomo┼Ťci.